(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-12-2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ký Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết quan trọng này.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 6-12-2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ký Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết quan trọng này.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX họp ngày 06/12/2021, sau khi thảo luận, xem xét Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và các nội dung quan trọng khác có liên quan; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất quyết nghị:

Năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước; trên địa bàn tỉnh ta dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hầu hết các ngành, lĩnh vực và đời sống của Nhân dân. Song, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực; có 21/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch[1]. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nhà nước, giá trị xuất khẩu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất từ trước đến nay.Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo nên đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân; văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đã hoàn thành việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội (khóa XV) ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết, khắc phục đạt kết quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp.

Bên cạnh những kết quảđạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Còn 05 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch[2]. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chưa chuyển biến mạnh; sản phẩm nông sản hàng hóa với số lượng lớn, giá trị cao, có thương hiệu còn ít. Một số chỉ tiêu thuộc ngành dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ.Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm. Hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa có sẵn diện tích lớn mặt bằng sạch để kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư. Tiến độ lập và trình duyệt một số quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn, quy hoạch vùng huyện còn chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn;số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể, chấm dứt hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. Đội ngũ giáo viên còn thiếu và chưa đồng bộ về cơ cấu bộ môn. Năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn yếu. Việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng; một bộ phận tổ chức, doanh nghiệp, người dân chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Trên một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định; tình hình mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép ma túy còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư, quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, môi trường còn hạn chế; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, phiền hà khi giải quyết công việc cho doanh nghiệp và người dân.Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; một số phong trào thi đua của các đoàn thể còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do:

- Về khách quan:Dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố; trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số ổ dịch phức tạp, kéo dài, khiến một số huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn phải thực hiện giãn cách xã hội, trong đó có các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn. Một số quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, đấu thầu chưa được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, gây khó khăn trong việc thực hiện.

- Về chủ quan: Cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu một số ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nắm chắc tình hình, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện “Mục tiêu kép”; chưa tích cực, thiếu quyết tâm, quyết liệt trong khắc phục hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc ở ngành, địa phương, đơn vị; năng lực một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa ngang tầm nhiệm vụ, chưa “dám nghĩ, dám làm” vì sự phát triển của ngành, địa phương, đơn vị, có biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp thiếu chặt chẽ, chưa thật sự hiệu quả, làm phát sinh thủ tục hành chính, kéo dài thời gian giải quyết công việc cho doanh nghiệp, người dân. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành chưa thường xuyên và quyết liệt; xử lý trách nhiệm đối với cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ chưa nghiêm.

Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Theo dự báo, tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt được kết quả quan trọng; kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó với dịch Covid-19 được nâng lên; tỷ lệ người dân được tiêm vắcxin từng bước được nâng cao; Chính phủ đã có chủ trương chuyển trạng thái sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, cùng với ban hành các gói kích cầu sẽ tạo thuận lợi cho việc phục hồi và phát triển kinh tế; song, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế nếu không kiểm soát được dịch bệnh để nới lỏng các hoạt động kinh tế. Trong tỉnh, những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội đã đạt được; hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách cơ bản được hoàn thiện; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; nhiều dự án đã đi vào hoạt động, trong đó có một số dự án lớn, có sức lan tỏa mạnh; một số dự án trọng điểm sẽ được khởi công xây dựng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Quốc hội (khóa XV) đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”; đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trong Nhân dân được tăng cường, là những yếu tố thuận lợi, mở ra thời cơ mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Bên cạnh những thuận lợi, cùng với những khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta còn gặp những khó khăn riêng do: chất lượng tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh và mức độ thích ứng của doanh nghiệp còn thấp; hạ tầngkinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và ở khu vực miền núi chưa được đầu tư đồng bộ, còn thiếu và yếu kém; năng lực khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường...

Tình hình trên đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 3,6% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 15,8% trở lên (công nghiệp tăng 16,9% trở lên; xây dựng tăng 13,6% trở lên); dịch vụ tăng 9,5% trở lên; thuế sản phẩm tăng 7,8% trở lên.

- Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 15,5%; công nghiệp- xây dựng chiếm 47,3%; dịch vụ chiếm 31%; thuế sản phẩm chiếm 6,2%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên.

- Sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn.

- Tổng giá trị xuất khẩu đạt 5.700 triệu USD trở lên.

- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 145.000 tỷ đồng trở lên.

- Thu ngân sách nhà nước đạt 28.143 tỷ đồng trở lên.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 7.330 ha trở lên.

- Thêm 02 huyện, 18 xã đạt chuẩn NTM; 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 07 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt 17,9 tiêu chí/xã.

- Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 37% trở lên.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 10,5% trở lên.

 1. 2. Các chỉ tiêu xã hội

- Tốc độ tăng dân số dưới 1%.

- Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 11,7 bác sỹ trở lên.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 32%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% trở lên.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 1,5% trở lên.

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 79,8% trở lên.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP đạt 96% trở lên; trong đó, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao đạt 4% trở lên.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 14% trở lên.

 1. 3. Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,6% trở lên.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97% trở lên; trong đó, sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 60% trở lên.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 89% trở lên.

 1. 4. Về an ninh trật tự

- 80% trở lên xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

 1. Về xây dựng Đảng

- Kết nạp 3.000 đảng viên mới trở lên.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

 1. II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Năm 2022, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 05 vấn đề lớn: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. (2) Lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trên 04 lĩnh vực để phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, gồm: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động. (3) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (4) Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết việc làm cho số lao động trở về từ các tỉnh, thành phố. (5) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm; điều chuyển, bố trí lại người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để địa phương, đơn vị trì trệ, mất đoàn kết nội bộ, có nhiều hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục.

 1. 1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả “Mục tiêu kép”vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với quan điểm “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, vắc-xin và thuốc chữa bệnh Covid-19 là quyết định”. Chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, nhất là biến thể mới Omicronđể xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế. Huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để tập trung cho các hoạt động phòng, chống dịch, nâng cao năng lực hệ thống y tế. Củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống dịch, khả năng thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã. Chủ động đấu mối với các cơ quan chức năng Trung ương tăng nguồn vắc xin phân bổ cho tỉnh để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trong toàn dân, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm vắc xin miễn dịch cộng đồng trong năm 2021.

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế phù hợp với lộ trình kiểm soát dịch Covid-19. Sử dụng linh hoạt các công cụ về thể chế, cơ chế, chính sách để thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế. Căn cứ tình hình dịch bệnh, từng bước nới lỏng các hoạt động kinh tế - xã hội, nhưng phải thực hiện chặt chẽ, tăng cường quản lý, thực hiện tốt khâu phòng dịch.

 1. 2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ 4 lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động

2.1. Về hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên sâu sát nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh và chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, mặt bằng, thị trường đầu ra của sản phẩm, nguồn lao động…, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin cho người lao động để duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của tỉnh.Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ về tín dụng, tài chính theo quy định.

Chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với doanh nghiệp; đa dạng các kênh tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

2.2. Về thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS có thứ hạng trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các thành phố, thị xã, khu vực 2 bên các tuyến đường lớn, các tuyến đườngmới;... làm cơ sở để thu hút đầu tư.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức linh hoạt các hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút đầu tư trong nước, thu hút đầu tư từ các nước tham gia hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Lựa chọn một số khu vực, địa bàn trọng điểm, bố trí nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết khác để nắm bắt cơ hội thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động làm việc với nhà đầu tư để làm rõ những công việc thuộc trách nhiệm của Nhà nước, những công việc thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư để cùng cam kết, thống nhất thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án quy mô lớn.

Tập trung hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công xây dựng một số dự án quy mô lớn vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, như: Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương; Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En; Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại và khu khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Quảng Nham, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương; Flamingo Linh Trường Khu B tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa; Hạ tầng khu công nghiệp Đồng Vàng; Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; Tổ hợp hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn; Nhà máy sản xuất găng tay Nitrile Intco Việt Nam; Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial; Cảng container Long Sơn (bến số 5,6),...

2.3. Về phát triển hạ tầng

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai. Chuẩn bị các điều kiện để khởi công một số dự án hạ tầng quan trọng vào cuối năm 2021 và trong năm 2022: Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Đường nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; Đường Vạn Thiện đi Bến En; mở rộng Đại lộ Lê Lợi;…

Tiếp tục thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đặc biệt là đôn đốc nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn; Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để khởi công các dự án đô thị lớn trong năm 2022: Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa; Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã; Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, thành phố Thanh Hóa; Khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn;...

Huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đầu mối, quan trọng; đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển; nạo vét luồng tàu và khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

2.4. Về cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá chất lượng, phân loại lao động trên địa bàn tỉnh, nhất là lao động trở về từ các tỉnh, thành phố để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, hỗ trợ người lao động tìmkiếm việc làm, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

Các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp để tăng cường hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, tuyển dụng lao động đã được đào tạo nghề, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm tại các địa phương, nhất là các địa phương có nhiều lao động trở về từ các tỉnh, thành phố. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động, không để đứt gãy chuỗi lao động trong các doanh nghiệp.

2.5. Về phát triển các ngành kinh tế

- Về nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; lựa chọn một số sản phẩm chủ lực, có thị trường tiêu thụ tốt để tập trung phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi; chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, xã hội hóa nghề rừng; phát triển rừng phòng hộ ven biển, rừng đặc dụng gắn với du lịch. Khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước phát triển thủy sản trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn; thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Chú trọng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sản xuất, chế biến, công nghệ số trong nông nghiệp. Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích đưa nông sản, thực phẩm chất lượng cao của tỉnh vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Huy động đa dạng các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- Về công nghiệp - xây dựng:Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp quy mô lớn, nhất là các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sản, thân thiện với môi trường, có hàm lượng công nghệ cao. Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, quan tâm phát triển nhà ở xã hội và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các vi phạm.

- Về dịch vụ: Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có khả năng thích ứng với dịch Covid-19; phục hồi các loại hình dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tập trung khai thác thị trường nội địa và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử; tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng từ các hiệp định thương mại tự do.Triển khai các giải pháp phục hồi thị trường du lịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch quy mô lớn; tăng cường quảng bá các điểm đến du lịch của tỉnh. Khôi phục hoạt động vận tải tại Cảng hàng không Thọ Xuân; thu hút đầu tư mở các tuyến vận tải container quốc tế mới tại Cảng Nghi Sơn; thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics. Nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn thông.

 1. 3. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công; ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án trọng điểm; nâng cao năng lực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư công; quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình và giải ngân vốn của các dự án. Lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút nguồn lực hợp pháp của xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nước sạch, văn hoá,... Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hồi vốn tạm ứng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý.

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và khai thác nguồn thu mới, nhất là nguồn thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để tổ chức đấu giá các dự án sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; tập trung thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá đất, đấu thầu các dự án sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản đã quá hạn. Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng định mức cho chi đầu tư phát triển, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách để dành nguồn lực thực hiện cáccơ chế, chính sách phục hồi kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19.

 1. 4. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

- Nâng cao năng lực của các tổ chức khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ. Thúc đẩy sự hợp tác giữa các trường đại học, đơn vị nghiên cứu với doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

- Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển đổi số; huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trong tỉnh; thực hiện thanh toán một số dịch vụ công thiết yếu qua hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

 1. 5. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin và truyền thông. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. Chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, giữ vững thành tích trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu tại Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững và nâng cao thành tích giáo dục mũi nhọn. Chủ động xây dựng và thực hiện phương án dạy học, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học theo cấp độ dịch, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học 2021-2022. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hình thành trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa giáo dục - đào tạo. Tổ chức tuyển dụng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Huy động các nguồn lực để hiện đại hóa hệ thống y tế, nhất là củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực, đầu tư cơ sở vật chất mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm đủ khả năng phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị; chuyển giao kỹ thuật điều trị chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến huyện. Thực hiện có hiệu quả lộ trình thông tuyến trong khám, chữa bệnh, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đối với các cơ sở y tế công lập; tăng cường quản lý chuyên môn tại các cơ sở y tế ngoài công lập, quản lý hành nghề y dược tư nhân, quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Hỗ trợ mua BHYT đối với người dân tại các thôn, bản, xã bị đưa ra khỏi khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

 1. 6. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu

Tập trung giải quyết, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định; kiên quyết thu hồi các dự án sử dụng đất vi phạm các quy định của Nhà nước. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải tại Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị. Hoàn thành đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giải quyết căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu chôn lấp chất thải. Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt, nhất là các khu vực có nguy cơ cao; kịp thời ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

 1. 7. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ, giáo dục quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xuất, nhập cảnh qua biên giới.

Tăng cường công tác dự báo, chủ động ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tín dụng đen, can dự vào các hoạt động kinh tế. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

 1. 8. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

- Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; học tập và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và những việc làm, hành động cụ thể, hằng ngày, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, cục bộ địa phương, mất đoàn kết, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19; về những biện pháp phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV. Chủ động dự báo tình hình, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là các địa phương có vấn đề nổi cộm, phức tạp.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; tập trung sắp xếp, đổi mới tổ chức quản lý, gắn với thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, quy chế làm việc; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu kiện kéo dài. Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật; kịp thời đề xuấtcấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế những nội dung bấp cập, không phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể thế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tổ chức sản xuất, kinh doanh. Quy định rõ cơ chế phối hợp, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước. Nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với Nhân dân và doanh nghiệp. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề Nhân dân, doanh nghiệp phản ánh. Chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác dân vận chính quyền.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, nhất là nhân sỹ, trí thức, tín đồ và chức sắc các tôn giáo; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. 1. Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện.
 2. 2. Các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các ban, sở, ngành cấp tỉnh cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.
 3. 3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

 4. Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghịquyết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/12/2021.

 5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, các Ban của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

--------------

[1] Còn chỉ tiêu Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa đánh giá.

[2] Tốc độ tăng trưởng GRDP; Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP; GRDP bình quân đầu người; Huy động vốn đầu tư phát triển; Giảm tỷ lệ hộ nghèo. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]