(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Đông Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm ở Đảng bộ huyện Đông Sơn

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Đông Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm ở Đảng bộ huyện Đông Sơn

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đông Khê triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Đông Sơn đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Đảng. Hàng năm, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình KTGS phù hợp với tình hình của địa phương có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tham mưu giúp các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng; trách nhiệm của UBKT các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của đảng bộ huyện cũng như các cơ sở trực thuộc thường xuyên được củng cố cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác KTGS tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Ðảng; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng thôn, xã nông thôn mới kiểu mẫu; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng chí Lê Ngọc Khánh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đông Sơn, cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm túc chương trình KTGS theo kế hoạch với phương châm “Kiểm tra trọng tâm, giám sát mở rộng”, đồng thời, lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ KTGS theo Quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã kiểm tra 88 tổ chức đảng và 205 đảng viên; giám sát 110 lượt tổ chức đảng và 218 đảng viên. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật 13 đồng chí đảng viên, cấp ủy viên; hình thức kỷ luật: khiển trách 13 đồng chí. Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm đã được các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định bảo đảm nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; bước đầu ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KTGS ở Đảng bộ huyện Đông Sơn vẫn còn những hạn chế: Việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình KTGS và tổ chức thực hiện ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chưa kịp thời, chưa sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện hết các cuộc KTGS đã đề ra theo chương trình, kế hoạch năm; một số đảng ủy chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy... Để nâng cao công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS trong toàn đảng bộ; rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản, quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng cho phù hợp với tình hình thực tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc tiếp nhận, đối thoại và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đảng viên, công dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục có giải pháp để mỗi cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của Đảng luôn khách quan, công tâm, thận trọng; có phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tác phong làm việc khoa học, ứng xử nhân văn, xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh


Bài và ảnh: Nguyễn Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]