(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; thảo luận kế hoạch năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Ngày 30-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; thảo luận kế hoạch năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; kế hoạch năm 2022.

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; kế hoạch năm 2022, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến nhằm phân tích, đánh giá những kết quả đạt được năm 2021.

Các ý kiến đều đánh giá cao về kết cấu của báo cáo được chuẩn bị công phu, khoa học, kỹ lưỡng có nhiều đổi mới, nêu bật lên những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với việc báo cáo đã đưa công tác phòng, chống dịch COVID -19 lên hàng đầu là rất hợp lý, đánh giá đúng tình hình thực tế của địa phương.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước, trên địa bàn tỉnh ta dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động sâu, rộng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực và đời sống của Nhân dân, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực; có 21/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 01 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá).

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cơ bản đồng tình với 6 kết quả nổi bật và 10 tồn tại, hạn chế, 5 bài học kinh nghiệm được báo cáo nêu. Đồng thời phân tích và bổ sung một số nội dung nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2022, trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn tác động đến tỉnh, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung cho ý kiến vào 3 phương án mà báo cáo đã nêu đó là: Phương án 1 (phương án trung bình): Tăng trưởng GRDP đạt 10% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,1% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 14,3% trở lên (công nghiệp tăng 15,3% trở lên, xây dựng tăng 12% trở lên); dịch vụ tăng 7,5% trở lên; thuế sản phẩm tăng 6,3 trở lên%. GRDP bình quân đầu người đạt 2.750 USD.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phương án 2 (phương án khá): Tăng trưởng GRDP đạt 11,5% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,6% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 15,8% trở lên (công nghiệp tăng 16,9% trở lên, xây dựng tăng 13,6% trở lên); dịch vụ tăng 9,5% trở lên; thuế sản phẩm tăng 7,8% trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Phương án 3 (phương án cao): Tăng trưởng GRDP đạt 13% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 16,8% trở lên (công nghiệp tăng 17,9% trở lên, xây dựng tăng 14,2% trở lên); dịch vụ tăng 12,3% trở lên; thuế sản phẩm tăng 10,2% trở lên. GRDP bình quân đầu người đạt 2.840 USD.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Qua đánh giá những kết quả đạt được năm 2021 và trước những thời cơ, vận hội mà tỉnh đang có, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn phương án 2.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã dành nhiều thời gian để phân tích 5 vấn đề lớn và 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tỉnh ta vừa có thời cơ thuận lợi, vừa gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có thời cơ thuận lợi rất lớn đó là: Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Đây chính là tiền đề, là nền tảng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đầu năm 2021, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành công rất tốt đẹp, đã tạo nên khí thế phấn chấn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất là kịp thời của Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương đã tạo điều kiện để Thanh Hóa phát triển.

Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức chưa bao giờ xảy ra, nhất là đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và tính mạng của Nhân dân.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đến thời điểm này 21/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 6 nổi bật đó là:

Thứ nhất, đã tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với một tinh thần quyết liệt, bài bản, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 tỉnh Thanh Hóa đã chuyển nhanh sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19.

Thứ hai, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,84%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng, như thu ngân sách nhà nước, giải ngân vồn đầu tư công, xuất nhập khẩu vượt xa so với cùng kỳ kế hoạch và đạt cao nhất từ trước đến nay.

Thứ ba, đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống với tinh thần “trước Đại hội đưa cuộc sống vào nghị quyết, sau Đại hội đưa nghị quyết trở lại cuộc sống”; đến hết tháng 9-2021 đã xây dựng và ban hành tất cả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã quyết nghị; đã cụ thể hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và thực hiện tích hợp chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành một chương trình để tập trung chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, năm 2021, tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội (khóa XV) thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Thứ tư, các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có chuyển biến tiến bộ, giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, phòng, chống dịch bệnh đều đạt kết quả quan trọng, an sinh xã hội để bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định.

Thứ năm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thứ sáu, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ theo hướng gần dân, sát dân thực sự là mái nhà chung của các giai tầng xã hội. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên, nhiều vấn đề tồn tại cũ, những vấn đề mới phát sinh được tập trung giải quyết.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất cao với 5 bài học kinh nghiệm được nêu trong báo cáo và nhấn mạnh: Đây là bài học xác đáng và rất cần thiết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đồng tình với những ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc phân tích, chỉ ra tồn tại, hạn chế nhằm tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng thời đồng chí chỉ rõ thêm một số tồn tại, hạn chế đó là: Vẫn còn 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chưa mạnh; sản phẩm hàng hóa có số lượng lớn, giá trị cao và có thương hiệu còn ít; một số sản phẩm OCOP vẫn còn theo mùa vụ; tiến độ lập và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, nhất là trong Khu kinh tế Nghi Sơn và một số quy hoạch vùng, huyện làm chậm; đội ngũ giáo viên còn thiếu và chưa đồng bộ; công tác xét nghiệm tầm soát của một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức… Việc thể chế hóa Nghị quyết của một số địa phương, đơn vị vừa chậm, vừa mô phỏng của cấp trên, còn chung chung.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Dịch COVID-19 có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh hơn, phức tạp và nguy hiểm hơn.

Trên cơ sở phân tích tình hình thế giới và trong nước, trên cơ sở ý kiến phát biểu các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với phương án 2 mà báo cáo đã nêu ra với tốc độ GRDP đạt 11,5% trở lên và cho rằng: Đây là phương án khả thi, vừa có tính phấn đấu và tỉnh có niềm tin sẽ thực hiện thành công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cơ bản nhất trí với 5 vấn đề lớn trọng tâm và 8 nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo. Đồng thời cho ý kiến cụ thể vào từng vấn đề, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong báo cáo cần bổ sung nội dung nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo chuyển biến rõ rệt. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương trình Chính phủ có văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động từ các tỉnh, thành phố trở về.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 cần phải thực hiện nghiêm Quyết định số 4399 của UBND tỉnh về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quan trọng nhất là nâng cao ý thức, nhận thức của người dân.

Cần tập trung để nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR, INDEX, SIPAS, phấn đấu trong nhóm tỉnh xếp thứ hạng từ 10 đến 20 cả nước.

Đối với vấn đề thu hút đầu tư các dự án, phát triển hạ tầng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần nghiên cứu rà soát lại các dự án và sớm chủ trương thực hiện đường giao thông vành đai 3. Quan tâm thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong phát triển công nghiệp cần chuẩn bị thật tốt mặt bằng hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế để thu hút một số dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, đóng góp lớn cho ngân sách. Quan tâm phát triển các ngành dịch vụ thích ứng với COVID-19. Thực hiện tốt các biện pháp tăng thu, chống thất thu và phải lấy nguồn thu chủ yếu từ sản xuất, kinh doanh.

Trong công tác xây dựng Đảng trọng tâm phải xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương vừa thông qua tại Hội nghị Trung ương 4. Tập trung lãnh tổ chức đại hội Đoàn các cấp thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp lại và hoàn thiện để báo cáo hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Năm 2021, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu đề ra

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Ban Cán sự Đảng gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước - chi ngân địa phương năm 2021; tờ trình về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Thanh Hóa; tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Thanh Hóa; tờ trình xin ý kiến về Kế hoạch đầy tư công năm 2022; tờ trình xin ý kiến về Kế hoạch biên chế công chức hành chính và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp năm 2022; tờ trình xin ý kiến về sáp nhập, đổi tên thôn tại các xã thuộc huyện Như Thanh và huyện Cẩm Thủy.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]