(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11-7, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) dưới sự điều hành của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục làm việc, nghe các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết; tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Chiều 11-7, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) dưới sự điều hành của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục làm việc, nghe các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết; tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại Kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe 48 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị, gồm:

1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11-10-2021 (đợt 1).

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 1).

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 2).

4. Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

5. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2025

6. Quy định mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

7. Sửa đổi khoản d Điều 2 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 11-10-2021 của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ.

8. Điều chính chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 45 vào Cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

9. Chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

10. Chủ trương không thực hiện Dự án đường giao thông từ xã Đông Ninh đi xã Đông Khê, huyện Đông Sơn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17-7-2021.

11. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, khuôn viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh.

12. Chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của các cơ quan: Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

13. Chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lỡ bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê sông Lèn, huyện Hà Trung.

14. Thông qua Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

15. Bổ sung vào Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21-9-2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Dự án điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 1-1-2019 (bổ sung lần 6).

16. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3, năm 2022.

17. Quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

18. Thông qua Đề án sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa.

19. Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

20. Đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

21. Chủ trương đầu tư Dự án Hợp nhất, nâng cấp Cổng Dịch vụ công tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.

22. Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025.

23. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

24. Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

25. Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

26. Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bản tỉnh Thanh Hóa.

27. Quy định mức thu học phi đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022 – 2023 đến năm học 2025- 2026.

28. Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cơ sở y tế của nhà nước thực hiện không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

29. Chủ trương đầu tư Dự án bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

30. Chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo nhà ký túc xá sinh viên B3, nhà bếp và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.

31. Chủ trương đầu tư Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

32. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát.

33. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường THPT Quan Hóa, huyện Quan Hóa.

34. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà lớp học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các công trình phụ trợ Trường THPT Quan Sơn, huyện Quan Sơn.

35. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các hạng mục Trường THCS và THPT Như Xuân, huyện Như Xuân.

36. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm tim mạch – hồi sức tích cực – chẩn đoán hình ảnh và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

37. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

38. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Ngố, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát

39. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Lách, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.

40. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Ma Hác, xã Trung Lý, huyện Mường Lát

41. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

41. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát.

43. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

44. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân bản Yên, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn.

45. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.

46. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước.

47. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Mị, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân.

48. Chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết. Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 16 dự thảo nghị quyết; Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 5 dự thảo nghị quyết; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 15 dự thảo nghị quyết; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 12 dự thảo nghị quyết.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Nhữ Thắng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết công khai miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Phạm Tiến Dũng và đồng chí Đào Vũ Việt do chuyển công tác khác; đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Kết luận ngày làm việc thứ nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao nội dung các báo cáo, tờ trình được chuẩn bị công phu, trách nhiệm.

Để ngày làm việc thứ 2 của HĐND tỉnh đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gợi mở các vấn đề lớn để các đại biểu tập trung thảo luận gồm: Tập trung làm rõ việc dự báo, đánh giá bối cảnh tình hình, thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức; các chủ trương, biện pháp, giải pháp chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền, nhất là UBND đã linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ, thống nhất, quyết liệt và hiệu quả chưa; đã phản ánh đúng tinh thần Quyết tâm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt chưa.

Cùng với việc thảo luận làm rõ hơn những điểm mới, những gam màu sáng trong 6 tháng vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh nhận diện, phân tích đầy đủ hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19; trong xây dựng ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; vấn đề ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác trong công tác. Qua đó, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, chủ yếu, thứ yếu và rút ra bài học kinh nghiệm.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra

Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu với tinh thần không chủ quan, không thỏa mãn, không bằng lòng, các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tối đa trí tuệ tập thể để thảo luận, cho ý kiến vào nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, đồng thời đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, tích cực đóng góp các ý kiến vào các báo cáo giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và các dự thảo tờ trình, nghị quyết, báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Ngày mai (12-7), Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với phiên thảo luận tại hội trường; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Nhóm PV Thời sự

Tin liên quan:

Nhóm PV Thời sự

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]