(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-1, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, đồng chủ trì hội nghị.

Kiên quyết, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Sáng 11-1, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, đồng chủ trì hội nghị.

Kiên quyết, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đồng chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đồng chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Kiên quyết, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Kiên quyết, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì vậy ngay từ đầu năm công tác KTGS, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) và UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo tinh thần “quyết liệt, không dừng, không nghỉ, không chùng xuống”.

Trong năm qua cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 TCĐ và 272.512 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 TCĐ và 8.982 đảng viên.

UBKT các cấp còn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 28.925 TCĐ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 11.792 TCĐ; kiểm tra về thu, chi ngân sách, sản xuất, kinh doanh đối với 3.004 TCĐ; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 31.427 TCĐ. Qua kiểm tra, phát hiện 146 TCĐ và 27 đảng viên có vi phạm về quản lý, sử dụng ngân sách, sản xuất, kinh doanh với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng, đề nghị xuất toán, thu hồi 2,3 tỷ đồng; có 1.317 TCĐ và 1.337 đảng viên vi phạm về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng, đề nghị xuất toán, thu hồi 700 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 TCĐ và 16.794 đảng viên vi phạm; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 3.463 đảng viên.

Kiên quyết, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT các cấp cũng tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám chuyên đề. Trong đó, cấp ủy các cấp tổ chức giám sát chuyên đề 38.671 TCĐ và 124.960 đảng viên; UBKT các cấp giám sát chuyên đề 26.040 TCĐ và 36.924 đảng viên.

Những kết quả trong công tác KTGS, kỷ luật Đảng không chỉ kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các khuyết điểm, tồn tại của các TCĐ và đảng viên, mà còn cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Kiên quyết, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu địa phương, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về những kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân hạn chế và bàn phương hướng, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ KTGS năm 2022. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; tăng cường công tác KTGS TCĐ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; khắc phục tình trạng bao che, giấu giếm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục công khai kết quả KTGS, thi hành kỳ luật TCĐ, đảng viên để giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm...

Kiên quyết, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp đạt được trong công tác KTGS, kỷ luật Đảng năm 2021.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các cấp ủy, UBKT các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được Trung ương nâng lên mức độ cao hơn. Đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng gắn liền với phòng, chống tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi gắn liền với cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong quá trình đó, công tác KTGS, kỷ luật Đảng có vị trí, vai trò quan trọng và phải được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, “kiên quyết hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa”.

Để thực hiện tốt nội dung trên, đồng chí đề nghị các cấp ủy, TCĐ tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật Đảng.

Kiên quyết, mạnh mẽ, hiệu quả cao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Cùng với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp cần tập trung nghiên cứu, học tập và triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác KTSG, kỷ luật Đảng.

Các cấp ủy, TCĐ và người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, TCĐ, UBKT cấp dưới thực hiện công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa UBKT và các cơ quan thanh tra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham những, tiêu cực. Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân đối với công tác KTGS.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng trong tình hình hiện nay thì điều kiện kiên quyết là cần xây dựng đội ngũ ván bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, công tâm, ứng xử có văn hóa.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý các cấp ủy, TCĐ các cấp phải coi trọng việc kiểm soát quyền lực trong công tác KTGS, kỷ luật Đảng.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]