(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11 - 9, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra tình hình thực hiện XDCS và thực hiện QCDC năm 2020 tại huyện Thường Xuân.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Ngày 11 - 9, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra tình hình thực hiện XDCS và thực hiện QCDC năm 2020 tại huyện Thường Xuân.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, phát biểu kết luận buổi làm việc với huyện Thường Xuân.

Thời gian qua, công tác XDCS và thực hiện QCDC đã được các cấp ủy, chính quyền huyện Thường Xuân thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt QCDC ở khu dân cư, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Thành viên đoàn công tác phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với huyện Thường Xuân.

Việc công khai các nội dung trong xây dựng nông thôn mới để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và củng cố hoạt động của ban thanh tra nhân dân tại các xã, thị trấn đã đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện quy ước, hương ước của thôn, làng, khu phố và từng địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Lãnh đạo huyện Thường Xuân giải đáp một số ý kiến của Đoàn công tác.

9 tháng năm 2020, giá trị sản xuất của huyện ước đạt 13,7% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã chuyển đổi được gần 365 ha cây trồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 40 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch tỉnh giao. Huyện đã có 5 xã, 31 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt 15/15 tiêu chí NTM nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn NMT kiểu mẫu, 2 thôn đạt 14/14 tiêu chí NTM.

Lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; các chương trình an sinh xã hội được thực hiện kịp thời.

Năm 2019 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 34 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo 7,23%, ước năm 2020 giảm còn 4%. Chính sách hậu phương quân đội được huyện quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Lãnh đạo huyện Thường Xuân giải đáp một số ý kiến của Đoàn công tác.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đánh giá cao kết quả mà huyện Thường Xuân đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và XDCS, thực hiện QCDC 9 tháng năm 2020.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo của huyện cần đánh giá rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong XDCS và thực hiện QCDC, chỉ ra kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực sát với tình hình thực tế, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp XDCS và thực hiện QCDC trong thời gian tới phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, phát biểu kết luận buổi làm việc với xã Bát Mọt (huyện Thường Xuân).

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, tặng quà cho người có uy tín tại xã Bát Mọt.

Huyện cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với xây dựng các cấp chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng quy định đạo đức công vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Hướng dẫn cơ sở sửa đổi nội quy, quy chế làm việc, quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động.

Đặc biệt cần phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện QCDC ở cơ sở; rà soát, điều chỉnh các quy chế, hương ước đảm bảo phát huy quyền làm chủ của người dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Những kiến nghị, đề xuất của huyện, Đoàn công tác ghi nhận và sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, thăm, tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy thăm Tiểu đội thường trực dân quân tự vệ xã Bát Mọt.

Trước khi làm việc với Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC huyện Thường Xuân, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại xã Bát Mọt, thị trấn Thường Xuân và Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân; thăm, tặng quà Đồn biên phòng Bát Mọt, Tiểu đội thường trực dân quân tự vệ xã Bát Mọt, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID - 19 Đồn Biên phòng Bát Mọt và các gia đình chính sách, người có uy tín trên địa bàn xã Bát Mọt.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy thăm hỏi mẹ liệt sĩ Vi Văn Nhất hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thường Xuân

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy thăm hỏi ông Lang Văn Sung, ở thôn Khẹo (xã Bát Mọt) - thương binh, người canh giữ cột mốc.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]