(Baothanhhoa.vn) - Bằng tất cả sự tin tưởng và kỳ vọng, cán bộ, đảng viên và người dân cả nước chờ đợi Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước ta ngày càng rực rỡ hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khát vọng phát triển đất nước

Bằng tất cả sự tin tưởng và kỳ vọng, cán bộ, đảng viên và người dân cả nước chờ đợi Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước ta ngày càng rực rỡ hơn.

Khát vọng phát triển đất nước

Với sự tập trung cao nhất ý chí, tình cảm, hội tụ đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, trong những ngày qua, đại hội đã nghiên cứu kỹ, thảo luận sâu dự thảo văn kiện đại hội; đồng thời đóng góp những ý kiến xác đáng, tâm huyết, hiến kế sách cho Đảng định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh, toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Mục tiêu phát triển tổng quát cho giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo đặt ra tại đại hội lần này là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định...

Chính vì thế, dự thảo Văn kiện trình đại hội được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị kỹ, có những điểm nhấn quan trọng, trong đó có những thành tố mới được đề cập và nhấn mạnh nhiều lần, từ chủ đề đại hội, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược...

Đó chính là sự thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đổi mới sáng tạo với những dấu mốc rất cụ thể: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những mục tiêu ấy không chỉ cho thấy rõ khát vọng về một Việt Nam hùng cường, mà còn thể hiện tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Thực tiễn và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, với tinh thần đoàn kết và sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị; sự tin tưởng và ủng hộ của Nhân dân, nhất là sự tập trung trí tuệ, bản lĩnh của những đại biểu tham dự Đại hội XIII, là cơ sở vững chắc để đại hội đưa ra những quyết sách sáng suốt, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhằm sớm hiện thực khát vọng về một Việt Nam hùng cường.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]