(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-8, Đoàn khảo sát số 4 - Tổ biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Ngày 11-8, Đoàn khảo sát số 4 - Tổ biên tập xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Hoằng Hóa.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trình bày báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng các chương trình hành động phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể trong triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chỉ đạo các lực lượng vũ trang cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các biện pháp công tác, nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định cho thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Các thành viên trong Đoàn khảo sát số 4 tham gia buổi làm việc.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh luôn giữ được ổn định và phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao, trong nhóm dẫn đầu cả nước; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và không ngừng đổi mới; đời sống Nhân dân được nâng lên; tình hình chính trị ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; tiềm lực quốc phòng được tăng cường, đã tạo ra thế và lực mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả nêu trên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Thành viên Đoàn khảo sát số 4 phát biểu ý kiến.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát đã trao đổi nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); nghiên cứu mô hình mới, cách làm hay; những kinh nghiệm, sáng tạo; ghi nhận các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của tỉnh; qua đó góp phần làm cơ sở xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Thanh Hóa là tỉnh nằm ở vùng Trung bộ của đất nước; là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng. Ngày nay Thanh Hóa có vị trí rất quan trọng trong khu vực phòng thủ của quân khu IV và cả nước. Nhận thức sâu sắc về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong 10 năm qua Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, nhất là những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) vẫn còn nguyên giá trị để thực hiện, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với phương châm: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đối với việc xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại Thanh Hóa

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn nới phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]