(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-7, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 8-7, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa; các thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố.

6 tháng đầu năm 2021, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nội dung, hình thức hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp có nhiều đổi mới. Công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai rộng khắp.

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường; kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, nhất là trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực vào thành công tốt đẹp của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Sau khi các đại biểu phát biểu ý kiến, làm rõ một số vấn đề có liên quan, kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, 6 tháng đầu năm 2021 với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc MTTQ, các đoàn thể, đặc biệt là hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó là: Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện, xây dựng quy chế, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm 2021, trong đó xác định rõ những công việc trọng tâm, trọng điểm.

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, là thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu của ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, cùng với rất nhiều ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước… Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời có định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn những thông tin xấu độc, phản động của các thế lực thù địch xung quanh các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.

Đồng thời, đã tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tuyên truyền ý nghĩa của Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp, những thành tựu của đất nước, của tỉnh…

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của các ngành, các thành viên, mà nòng cốt là các cơ quan báo chí, cơ quan công an, thông tin truyền thông vào cuộc một cách tích cực, có nhiều bài phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, minh bạch, công khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cung cấp kịp thời cho các cơ quan báo chí và dư luận những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, trong chỉ đạo bầu cử để định hướng dư luận. Đồng thời cũng cung cấp kịp thời những sai phạm, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân một cách công khai, tránh hiểu lầm của dư luận.

Các cấp ủy, các ngành cũng đã tăng cường quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng mạng internet, mạng xã hội, phát hiện, đấu tranh xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm.

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ đó là: Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định 238 của Ban Bí Trung ương Đảng về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm mà Nhân dân quan tâm.

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng mà Ban Chỉ đạo 35 Trung ương mới ban hành ngày 5-7-2021, trong đó xác định rõ nội dung, công việc cần làm trên điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Bám sát định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đồng thời, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, để xây dựng các chương trình, kế hoạch đấu tranh, phòng chống diễn biến hòa bình, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị, bất mãn để đấu tranh, trong đó tập trung phát hiện các trang web, blog, các diễn đàn thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện cá nhân, tổ chức, quản lý điều hành các trang mạng xấu để đấu tranh, xử lý.

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp; thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi rút kinh nghiệm trong ban chỉ đạo, rút kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, các lực lượng nòng cốt, chuyên sâu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, không gian mạng. Tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo rút kinh nghiệm trong Ban Chỉ đạo 35, trong các lực lượng nòng cốt.

Khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Các cơ quan báo chí, Hội nhà báo tỉnh phải động viên cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo thường xuyên có bài viết biểu dương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm mới trong thực tiễn để cổ vũ, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, đồng thời, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái; thường xuyên có các bài viết đấu tranh, phản bác lại các thông tin xấu độc để định hướng dư luận.

Xác định rõ trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tham mưu cho cấp ủy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo môi trường chính trị xã hội lành mạnh để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng, phấn khởi vào đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho hoạt động đấu tranh trên không gian mạng…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]