(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-8, Văn phòng UBND tỉnh ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 31-7. Nội dung cụ thể như sau:

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa

Ngày 2-8, Văn phòng UBND tỉnh ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 31-7. Nội dung cụ thể như sau:

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa

1. Trong những ngày vừa qua, đại dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở nước ta với diễn biến rất phức tạp; tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, mức độ lây lan nhanh; trong thời gian ngắn, từ ngày 25/7 đến 18 giờ ngày 31/7, cả nước đã ghi nhận 104 ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó có 01 ca tử vong. Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm, khó khăn, phức tạp của dịch bệnh lần này do nguồn lây nhiễm trong cộng đồng chưa được xác định và nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ta là rất cao do Thanh Hóa có giao lưu thường xuyên, sâu rộng trên các lĩnh vực với các tỉnh, thành phố đã xuất dịch các ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trọng tâm là kiện toàn, khởi động lại Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến xã và tổ giám sát cộng đồng cấp huyện, cấp xã, cấp thôn; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; đã thực hiện tốt công tác giám sát và tổ chức cách ly các đối tượng theo đúng quy định; nhìn chung, Nhân dân đều chấp hành tốt các biện pháp và quy định trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: một số đơn vị cấp huyện chưa triển khai thực hiện kịp thời hoặc đã triển khai thực hiện nhưng chưa sâu sát, thiếu cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch; nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có tâm lýchủ quan, lơ là, mất cảnh giác; hiệu quả công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa cao; kết quả xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao còn chậm so với yêu cầu phòng, chống dịch...

Để chủ động thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh vào tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Công văn số 1767-CV/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 25/7/2020, Thông báo số 125/TB-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Trưởng các thôn, bản, Tổ trưởng Tổ dân phố phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của cấp trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng do mình quản lý.

2. Một số yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới

2.1. Về quan điểm chỉ đạo trong thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ sở: (1) tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát các đối tượng, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao; (2) thực hiện cách ly kịp thời các đối tượng theo quy định.

2.2. Về công tác giám sát

- Khẩn trương bổ sung việc rà soát các đối tượng từ vùng dịch trở về Thanh Hóa từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020; tổ chức giám sát chặt chẽ các đối tượng nêu trên theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện việc giám sát các đối tượng từ vùng dịch và những người ở nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Thanh Hóa theo đường không chính thức nhưng chưa khai báo y tế hoặc chưa được giám sát và cách ly theo quy định.

- Tiếp tục phát huy vai trò của tổ giám sát cộng đồng cấp huyện, cấp xã, cấp thôn.

Thực hiện giám sát chặt chẽ các phương tiện vận tải hành khách từ vùng dịch trở về Thanh Hóa để thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo quy định.

2.3. Về cách ly

- Giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn thực hiện cách ly tại gia đình, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, UBND cấp xã, lực lượng côngan, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định cách ly tại gia đình; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tái khởi động các khu cách ly tập trung trên địa bàn do mình quản lý, đảm bảo thu dung các đối tượng khi có tình huống xảy ra.

2.4. Về xét nghiệm: yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rút ngắn thời gian công bố kết quả xét nghiệm cho các đối tượng; trước mắt, ưu tiên công bố kết quả xét nghiệm cho các đối tượng đã đến 28 điểm có nguy cơ cao theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

2.5. Về phương án phòng, chống dịch: giao Sở Y tế chủ trì, khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới, trong đó cần nghiên cứu, bổ sung các phương án xử lý lây chéo trong các bệnh viện, khu cách ly tập trung; phương án vận chuyển bệnh nhân; thực hiện việc phân luồng bệnh nhân trong các bệnh viện và phương án triển khai phong tỏa bệnh viện hoặc khu vực dân cư khi có tình huống.

2.6. Về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện tuyền thông đại chúng, trọng tâm là hệ thống truyền thanh cấp xã. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cụ thể nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch, đồng thười yêu cầu công bố công khai danh sách, thời gian các đối tượng phải thực hiện cách ly tại khu tập trung, tại gia đình để Nhân dân biết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Kể từ ngày 02/8/2020, khuyến cáo người dân hạn chế tập trung đông người khi không thực sự cần thiết.

- Việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; triển khai thực hiện việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại UBND cấp xã, đảm bảo đến ngày 01/9/2020 trở đi, 100% văn bản, hồ sơ công việc của UBND cấp xã được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ các văn bản có nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

Đồng ý sử dụng phần mềm Bluezone phục vụ cảnh báo sớm cho người dùng khi có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, xây dựng phương án và hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tếvà các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu thành lập các trạm kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ để kiểm soát người và phương tiện giao thông ra, vào tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2.7. Về vật tư, thiết bị, kinh phí

- Giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu bổ sung vật tư, thiết bị, hóa chất, thuốc men theo phương châm chủ động, tích cực, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bổ sung kinh phí phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bổ sung vật tư, thiết bị, hóa chất, thuốc men phục vụ công tác phòng, chống dịch; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động giám sát tại các xã, thôn, bản trên địa bàn.

  1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia hỗ trợ và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh khi có tình huống xảy ra.

  1. Giao Sở Y tế tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trong đó bổ sung các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, Bảo hiểm xã hội tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch; tăng cường đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn do mình được giao phụ trách, chú trọng việc kiểm tra, giám sát tại các xã, phường, thị trấn.

Duy trì tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ 05 ngày một lần; tổ chức hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ 02 ngày một lần và tổ chức các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

TH


TH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]