(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Quan Hóa luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật (KTGSTHKL) Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất, nhân lên niềm tin đối với các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Quan Hóa luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật (KTGSTHKL) Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất, nhân lên niềm tin đối với các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Huyện Quan Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Đảng ủy thị trấn Quan Hóa triển khai nhiệm vụ về công tác KTGSTHKL Đảng.

Trên tinh thần triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, huyện Quan Hóa đã yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGSTHKL theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, phải xác định rõ các nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện KTGS, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị. Từ cách làm trên, năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, UBKT Huyện ủy đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tiến hành kiểm tra 9 cuộc đối với 33 cấp ủy đảng và 287 lượt đảng viên; UBKT của 17 đảng ủy tham mưu cho cấp ủy tiến hành 17 cuộc kiểm tra đối với 30 tổ chức đảng cơ sở và 90 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; việc thực hiện quy chế dân chủ; công tác phát triển đảng viên mới; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở... UBKT Huyện ủy Quan Hóa cũng tiến hành giám sát 57 tổ chức đảng và 405 lượt đảng viên; UBKT của 14 đảng ủy đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành 14 cuộc giám sát đối với 27 tổ chức đảng. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém từ những năm trước và mới phát sinh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...

Đối với nhiệm vụ KTGSTHKL Đảng, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 3 cấp ủy và 3 tổ chức đảng; UBKT các cấp kiểm tra 16 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... Qua kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã xem xét kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với 16 đảng viên (khiển trách 13, cảnh cáo 2, khai trừ 1). Từ các cuộc KTGSTHKL Đảng đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, từ đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật, song công tác KTGSTHKL Đảng ở huyện Quan Hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Việc thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS có lúc, có việc chưa chặt chẽ...

Để khắc phục những hạn chế trên, đồng chí Lê Bá Thanh, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quan Hóa, cho biết: Trong thời gian tới, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng đắn các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, UBKT các cấp; tăng cường KTGS việc khắc phục sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bài và ảnh: Xuân Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]