(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Để chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới, nhiều năm qua, huyện Nga Sơn đã chủ động trong công tác cán bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Nga Sơn: Chuẩn bị nguồn cán bộ cho đại hội đảng các cấp bảo đảm đúng quy trình, quy định

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Để chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới, nhiều năm qua, huyện Nga Sơn đã chủ động trong công tác cán bộ.

Bám sát các quy định của Trung ương, tỉnh về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu cụ thể hóa thành các quy định, đề án để triển khai thực hiện như: Đề án số 04-ĐA/HU, ngày 20-3-2016 về luân chuyển và điều động cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2020; Kết luận số 17-KL/HU, ngày 4-7-2017 về việc tiếp tục thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, bố trí chức danh bí thư, phó bí thư trực đảng ủy, phó bí thư - chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương; Quyết định số 255-QĐ/HU, ngày 22-12-2016 ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 256-QĐ/HU, ngày 23-12-2016 ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 585-QĐ/HU, ngày 19-10-2018 ban hành Quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý... từ đó đã tạo được tính chủ động, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm trong thực hiện công tác cán bộ.

Đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn, cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, thực hiện quy hoạch cán bộ cấp huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn huyện; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đề án, kết luận của ban chấp hành về công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Đến nay tất cả các nguồn trong quy hoạch đều đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn, đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn của các chức danh khi cần bổ nhiệm. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thực hiện quyết liệt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, không có đơn thư khiếu kiện về tiêu cực trong công tác cán bộ. Các cấp ủy đã chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy các cấp. Coi trọng công tác đánh giá cán bộ, nhất là trước khi điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Nga Sơn và các cấp ủy đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện xuống cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ lãnh đạo là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện được rèn luyện thử thách trong thực tiễn, được đào tạo cơ bản cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều giải pháp có tính đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

Về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục được tình trạng chắp vá trong quy hoạch, hẫng hụt, bị động nguồn khi bố trí cán bộ, phần lớn cán bộ trong quy hoạch đều được bố trí, sử dụng và phát huy tốt. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ từ huyện xuống cơ sở được triển khai thực hiện thường xuyên. Kết quả quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, nguồn ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện có tổng số 78 đồng chí, trong đó có 23 nữ; dưới 35 tuổi 17 đồng chí. Về trình độ chuyên môn, 64 đồng chí có trình độ đại học và 12 đồng chí có trình độ trên đại học; 26 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân. Nguồn ủy viên ban thường vụ huyện ủy có 23 đồng chí, trong đó có 5 nữ; dưới 35 tuổi có 2 đồng chí; 17 đồng chí có trình độ đại học; 6 đồng chí có trình độ trên đại học; 16 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân. Nguồn quy hoạch đảng bộ, chi bộ cơ sở: Ban chấp hành có 818 đồng chí, ban thường vụ có 284 đồng chí.

Từ năm 2015 đến nay, có 2 đồng chí được cử đi học nghiên cứu sinh, 40 đồng chí được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ, 162 đồng chí được đào tạo trình độ đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng cho 162 đồng chí, nghiệp vụ đoàn thể cho 1.210 đồng chí, quản lý Nhà nước cho 150 đồng chí. Các cấp ủy đã cử đi đào tạo 21 đồng chí trình độ cao cấp lý luận chính trị, 8 đồng chí đi học hoàn chỉnh chương trình cao cấp, 531 đồng chí được đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Trong gần 5 năm qua, Nga Sơn đã tiếp nhận 3 đồng chí được điều động từ cấp tỉnh về huyện, 1 đồng chí được điều động lên tỉnh; 4 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được luân chuyển làm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; 1 đồng chí được điều động từ cơ sở lên huyện, 17 đồng chí điều động từ xã này sang xã khác, 11 đồng chí từ phòng ban nay sang phòng ban khác. Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, an tâm công tác, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, được cấp ủy địa phương và đơn vị đánh giá cao. Đến tháng 6-2019, đã bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương ở 16/27 xã, thị trấn. Nhìn chung, việc luân chuyển cán bộ, đặc biệt là thực hiện chủ trương gắn luân chuyển với bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương đã tạo nên những bước đột phá trong công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; khắc phục tư tưởng cục bộ dòng họ, làng xóm, địa phương; khắc phục tâm lý trì trệ, bảo thủ của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có nhiều đơn vị sau khi có cán bộ điều động, luân chuyển đã có sự chuyển biến rõ nét như các đơn vị thị trấn, Nga Tân, Nga Nhân, Nga Vịnh, Nga Yên... Có đơn vị khi chưa điều động, luân chuyển, nội bộ cán bộ chủ chốt có biểu hiện thống nhất chưa cao, sau khi luân chuyển đã khắc phục rõ nét tình trạng này, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tạo ra khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân và đạt được những thành tích nổi bật.

Đồng chí Mai Văn Quang, nguyên Bí thư Huyện đoàn, được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Nga Lĩnh cho biết: “Từ tháng 7–2018, tôi được luân chuyển về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nga Lĩnh. Bản thân tôi xác định đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Ở cương vị mới, bản thân tôi đã cùng với tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã quyết tâm giữ vững phong trào của địa phương. Thời gian qua, ban thường vụ đảng ủy xã tập trung cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, nhất là về thủy lợi, giao thông nội đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp, coi đây là thế mạnh của địa phương. Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nhất là các loại cây, con theo định hướng của huyện như cây khoai tây, dưa leo, dưa hấu và các loại cây truyền thống của địa phương. Phấn đấu năm 2019 giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác đạt 136 triệu đồng/ha trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%; từng bước xây dựng Nga Lĩnh trở thành xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020”.

Cùng với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, Huyện ủy Nga Sơn đã coi trọng công tác đánh giá cán bộ. Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ theo định kỳ hàng năm và trước khi xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được gắn với các tiêu chí cụ thể cho từng đối tượng trong các loại hình tổ chức, cơ quan, đơn vị; gắn với chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Có thể thấy công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp đã và đang được huyện Nga Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, khách quan, lựa chọn được những người có đức, có tài, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định, thật sự tiêu biểu để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]