(Baothanhhoa.vn) - Là một trong những đơn vị tiên phong trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, huyện Hoằng Hóa luôn bám sát tinh thần nghị quyết và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, Hoằng Hóa đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hoằng Hóa sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập

Huyện Hoằng Hóa sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập

Cán bộ chủ chốt xã Hoằng Lưu (Hoằng Hóa) họp triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế khối cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, huyện Hoằng Hóa luôn bám sát tinh thần nghị quyết và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, Hoằng Hóa đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Đảng bộ xã Hoằng Lưu hiện có 10 chi bộ với 256 đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đảng ủy xã đã tiến hành rà soát, đánh giá phẩm chất chính trị, năng lực, trách nhiệm công việc, uy tín của các bí thư chi bộ, trưởng thôn. Trong quá trình thực hiện, đảng ủy xã đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với các bí thư chi bộ, các trưởng thôn để xem xét tâm tư, nguyện vọng. Tiếp đó, các chi bộ tổ chức họp toàn thể đảng viên để xem xét, lựa chọn những người có năng lực, giới thiệu để nhân dân tín nhiệm bầu kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đến nay, xã Hoằng Lưu đã hoàn thành 100% việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Cùng với đó, đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện tốt việc tinh giản biên chế khối cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể. Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án kiêm nhiệm một số chức danh bán chuyên trách cấp xã, thôn...

Đồng chí Trương Văn Đào, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoằng Hóa cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã ban hành Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 5-4-2018, tổ chức quán triệt Nghị quyết số 18, 19 đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, giao cho các ban, phòng chức năng tham mưu thực hiện đảm bảo có hiệu quả về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét và tổ chức thực hiện, bảo đảm nội dung và lộ trình theo kế hoạch. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, các ngành chức năng của huyện đã chủ động tham mưu các giải pháp, nhất là rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thay đổi về chất lượng trong hoạt động của tổ chức, bộ máy và nghiên cứu, đề xuất hợp nhất các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng... Các xã, thị trấn đã tập trung đánh giá thực tiễn, rà soát toàn bộ hệ thống chính trị về phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhận định rõ những bất cập cần khắc phục. Từ đó, chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và xây dựng các quy chế của tổ chức bộ máy. Mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đến đầu tháng 4-2019, toàn huyện đã tinh giản biên chế được 137 đồng chí, trong đó khối Đảng, đoàn thể giảm 5 đồng chí, cơ quan HĐND, UBND huyện giảm 13 đồng chí; khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện giảm 2 đồng chí; viên chức các đơn vị sự nghiệp giảm 117 người. Cùng với việc tinh gọn bộ máy, việc sáp nhập thôn đã thực hiện giảm được 243/370 thôn; sáp nhập trạm khuyến nông, trạm thú y và trạm bảo vệ thực vật thuộc UBND huyện quản lý...

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII ở huyện Hoằng Hóa đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng, trong nhân dân. Thông qua việc triển khai thực hiện nghị quyết sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; từng bước khắc phục những hạn chế, chồng chéo trong công việc. Mặc dù nhiệm vụ trước mắt còn khá nặng nề song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Hoằng Hóa sẽ thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã đề ra.

Lê Quốc


Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]