(Baothanhhoa.vn) - Triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXV, cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trong huyện rất phấn khởi, bởi NQ sát, đúng thực tế địa phương. Cùng với đó, Trung ương, tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Cẩm Thủy phấn đấu trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi

Triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXV, cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trong huyện rất phấn khởi, bởi NQ sát, đúng thực tế địa phương. Cùng với đó, Trung ương, tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Cẩm Thủy với cử tri xã Cẩm Bình.

Tuy nhiên, việc thực hiện NQ diễn ra trong bối cảnh có không ít khó khăn, thách thức, như vốn đầu tư công hạn hẹp, giá vật tư cho sản xuất còn ở mức cao, giá một số nông sản bấp bênh; thiên tai gây thiệt hại nặng nề... đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu NQ đã đề ra.

Để vượt lên khó khăn, quyết tâm giành thành tích ngay từ những năm đầu thực hiện NQ, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy đã phân công từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành (BCH) phụ trách các lĩnh vực, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn trong NQ thành các NQ chuyên đề. Ban Thường vụ, BCH Huyện ủy Cẩm Thủy đã ban hành 2 NQ về phương hướng, nhiệm vụ hàng năm; 1 NQ chuyên đề về phát triển doanh nghiệp; bên cạnh đó là các chỉ thị về phát triển cây gai xanh, về tăng cường quản lý thu ngân sách, về phát triển doanh nghiệp... Cùng với đó, UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến các xã, thị trấn, từng thôn, bản xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ... Tất cả đã tạo sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong huyện, nên sau nửa nhiệm kỳ, từng xã nói riêng, cả huyện nói chung đã đạt kết quả khả quan.

Đồng chí Kiều Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Tân, phấn khởi cho biết: “Đại hội đảng bộ xã lần thứ 30 (nhiệm kỳ 2015-2020) đã ban hành NQ với 27 chỉ tiêu. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức đoàn thể; tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên, người dân trong việc thực hiện NQ, nên đến nay đã có 13 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu đạt trên 80%, 3 chỉ tiêu đạt trên 50%, chỉ có 3 chỉ tiêu đạt dưới 50%”.

Kết quả của xã Cẩm Tân và tất cả các xã trong huyện đã hợp thành thành quả rất đáng ghi nhận của cả huyện Cẩm Thủy. NQ Đại hội Đảng bộ huyện đề ra 27 chỉ tiêu; trong đó có 6 chỉ tiêu hàng năm thì có 5 chỉ tiêu đạt và vượt; 21 chỉ tiêu đến năm 2020, thì 7 chỉ tiêu đạt và vượt, 14 chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch (KH). Trong các chỉ tiêu đã đạt và vượt phải kể đến tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 14,45%, đạt 95,67% mục tiêu NQ. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2018 ước đạt 33 triệu đồng (tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015), đạt 94,28% mục tiêu NQ; về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nếu như mục tiêu NQ đến năm 2020 cả huyện chỉ có 2 xã đạt chuẩn NTM, thì nay đã có 6/19 xã đạt. Văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch được duy trì và phát triển. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới... Những kết quả đạt được đã củng cố niềm tin, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ NQ đại hội đã đề ra.

Phấn khởi với kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ đại hội; song, BCH Đảng bộ huyện Cẩm Thủy cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ, BCH đảng bộ huyện còn có việc thiếu quyết liệt. Một số đồng chí ủy viên BCH chưa sâu sát, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn yếu, có việc thiếu quyết liệt, xem nhẹ, trông chờ từ cấp trên; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chậm đổi mới. Vai trò của MTTQ, các đoàn thể ở một số xã, thị trấn chưa được phát huy đầy đủ; có phong trào còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu, thiếu bền vững. Cùng với đó là vốn đầu tư công, kết cấu hạ tầng, thu ngân sách còn hạn chế; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp... Dù rất cố gắng, nhưng qua thực tế chỉ đạo, huyện Cẩm Thủy dự báo 7 chỉ tiêu khó hoàn thành là: Tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo; số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; số doanh nghiệp đến năm 2020; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu. Đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo: Năm 2015 là 13,4%, làm gì để năm 2020 giảm chỉ còn dưới 5% là “bài toán” không đơn giản nếu không tìm “lời giải” khả thi thì rất khó hoàn thành.

Phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và những dự báo khó hoàn thành sau nửa thời gian thực hiện NQ, BCH Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tập trung thảo luận, tìm giải pháp tích cực, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Đó là: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng có năng suất, chất lượng, giá trị cao. Tập trung phát triển công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại và du lịch; cải thiện, tạo sức hấp dẫn mới về môi trường đầu tư; huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giáo dục, y tế. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, các tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên... Từ đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã, từng thôn, bản phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, mọi người dân cùng “vào cuộc” thực hiện NQ. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nếu để các chỉ tiêu không hoàn thành KH. Đối với các chỉ tiêu đã đạt thì tiếp tục chỉ đạo duy trì, phấn đấu đạt mức cao nhất. Các chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tích cực hơn, hiệu quả hơn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn để thực hiện bằng được. Riêng chỉ tiêu giảm nghèo dự báo rất khó hoàn thành, UBND huyện, các xã, thị trấn phải xây dựng KH, tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Phạm Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Thủy, cho biết: Căn cứ kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ, dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Cẩm Thủy xây dựng định hướng phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh.


Bài và ảnh: Minh Đạo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]