(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1-12-2019 các xã, thị trấn mới sắp xếp, sáp nhập chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 11,9% đơn vị), từ 635 xã, phường, thị trấn xuống còn 559 xã, phường, thị trấn. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tại các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho các đơn vị hành chính mới đi vào vận hành thông suốt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hôm nay, 1-12-2019, các xã, thị trấn mới sắp xếp, sáp nhập chính thức đi vào hoạt động

Hôm nay, 1-12-2019, các xã, thị trấn mới sắp xếp, sáp nhập chính thức đi vào hoạt động

Lễ công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đông Sơn. Ảnh: Thanh Huê

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 1-12-2019 các xã, thị trấn mới sắp xếp, sáp nhập chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 11,9% đơn vị), từ 635 xã, phường, thị trấn xuống còn 559 xã, phường, thị trấn. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tại các địa phương đã hoàn tất, sẵn sàng cho các đơn vị hành chính mới đi vào vận hành thông suốt.

Đồng thuận thực hiện chủ trương lớn

Thanh Hóa là tỉnh có số đơn vị hành chính cấp huyện đứng thứ hai và số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất cả nước, nên đã sớm chuẩn bị tâm thế cho đợt sắp xếp, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong nhiệm kỳ này. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 20–CT/TU ngày 15-3-2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37–NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13-3-2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ chi tiết với lộ trình thời gian cụ thể để các ban, sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Xác định đây là việc lớn, việc khó và phức tạp nên các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm tốt công tác tư tưởng, tạo được sự đồng thuận từ trong Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong số các đơn vị thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã lần này, huyện Thọ Xuân có số đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn phải sắp xếp, sáp nhập nhiều nhất tỉnh. “Toàn huyện tiến hành sắp xếp 20 đơn vị thành 9 đơn vị, giảm 11 đơn vị, sau khi sắp xếp từ 41 xã, thị trấn xuống còn 27 xã, 3 thị trấn” – đồng chí Lê Văn Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thọ Xuân cho biết – “Quá trình triển khai chủ trương, các cấp ủy, chính quyền đã chú trọng công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân nơi phải sắp xếp, sáp nhập để kịp thời gỡ vướng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích bằng nhiều cách thức để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Vì vậy, đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện”.

Đồng chí Trịnh Bá Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Vinh, cho biết “Trong đợt này, 3 xã Xuân Vinh, Xuân Tân, Thọ Trường sáp nhập thành xã mới Trường Xuân. Cơ bản khi triển khai lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân đều đồng tình với phương án sáp nhập. Tuy nhiên, lúc đầu còn một số cán bộ, đảng viên, nhân dân ở Thọ Trường vẫn muốn giữ tên cũ của xã. Để tạo được sự đồng thuận chung, cấp ủy, cán bộ từ huyện đến xã đã tăng cường vận động, tuyên truyền để đảng viên, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính mới lần này, ý nghĩa của tên gọi mới của xã sau sáp nhập, cuối cùng thì bà con cũng hiểu và đồng thuận, tỷ lệ đồng ý của 3 xã khi bỏ phiếu đều trên 97% trở lên”.

Ông Trịnh Đức Lưỡng, thôn Phú Hậu 1, xã Xuân Vinh cho biết việc tổ chức hội nghị cử tri đến việc lập danh sách, niêm yết danh sách và thành lập tổ lấy ý kiến cử tri đều được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. “Tôi đồng ý với các phương án xã và huyện đưa ra. Vốn dĩ 3 xã trước kia là một, nay nhập lại cũng rất thuận lợi. Trường Xuân cũng là cái tên đẹp. Hy vọng sau khi sáp nhập xã sẽ có bước phát triển tốt đẹp hơn” – ông Lưỡng nói.

Qua tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ cử tri đồng thuận lên đến 452.187/468.626 cử tri (bằng 93,81% so với tổng cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu) cho thấy việc sắp xếp làm tăng quy mô đơn vị hành chính cấp xã là đúng đắn, được đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Quan tâm tháo gỡ những vướng mắc

Quá trình triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết như phải làm lại các giấy tờ liên quan đến các thủ tục hành chính của nhân dân, công nợ của các xã, thay đổi chủ đầu tư các công trình đang trong quá trình triển khai, sử dụng cơ sở vật chất hiện có; đặc biệt là vấn đề sắp xếp, bố trí công việc cho cán bộ, công chức và đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị phải sắp xếp, sáp nhập.

Để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, trong quá trình triển khai, Ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ, đồng thời tổ chức các đoàn, tổ công tác khảo sát, nắm tình hình, có sự chỉ đạo kịp thời, vì vậy các vấn đề vướng đều được tháo gỡ nhanh. Đồng thời quá trình xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã đánh giá đầy đủ các tác động để có các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, ngành cấp tỉnh có hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền để các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện. Đặc biệt là tại Hướng dẫn số 05–HD/TU ngày 2-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những nội dung cụ thể về việc thành lập tổ chức đảng ở các xã, phường, thị trấn mới thành lập sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 37–NQ/TW và một số vấn đề về bố trí, sắp xếp cán bộ. Cùng với đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, tại các đơn vị cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập có 2.842 cán bộ, công chức cấp xã (1.366 cán bộ, 1.476 công chức), ngoài ra còn có 1.199 người hoạt động không chuyên trách. Theo phương án của UBND tỉnh bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp xã mới áp dụng theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ. Trường hợp công chức xã thì nhập nguyên trạng và có lộ trình giải quyết hợp lý số dôi dư.

Về phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, đối với 629 cán bộ cấp xã dôi dư, dự kiến trong giai đoạn 2020 – 2025 sẽ bố trí, sắp xếp đến các đơn vị cấp xã còn thiếu 123 người, tiếp nhận, bố trí làm công chức cấp xã 108 người, tuyển dụng làm công chức cấp huyện 10 người, tuyển dụng làm viên chức đơn vị sự nghiệp 1 người, nghỉ hưu theo quy định 217 người, thực hiện tinh giản 171 người. Đối với 679 công chức cấp xã dôi dư, dự kiến trong giai đoạn 2020 – 2025 sẽ điều động đến các đơn vị cấp xã còn thiếu 432 người, tuyển dụng làm công chức cấp huyện 29 người, tuyển dụng làm viên chức ở đơn vị sự nghiệp 10 người, nghỉ hưu theo quy định 115 người, thực hiện tinh giản 93 người. Đối với 1.199 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sẽ hưởng chế độ hỗ trợ một lần theo quy định của HĐND tỉnh. Các chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo Nghị quyết số 181 của HĐND tỉnh.

Huyện Hoằng Hóa trong đợt sắp xếp này sẽ giảm 6 đơn vị cấp xã, tương ứng sẽ dôi dư khoảng 120 cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn. Đồng chí Trương Văn Đào, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết “Để giải quyết công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có công văn chỉ đạo cả 43 xã, thị trấn từ ngày 1-3-2019 trường hợp khuyết chức danh do cán bộ nghỉ hưu thì tạm dừng bố trí, kiện toàn, phân công cấp phó phụ trách; không tiếp nhận, tuyển dụng mới công chức xã, thị trấn để sau khi sáp nhập xã, dôi dư cán bộ, công chức thì điều động, bố trí về nơi còn thiếu. Sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ, Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 05-HD/TU, triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị diện sắp xếp thì đã có một số trường hợp báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy cho nghỉ hưu trước tuổi, cộng với số cán bộ nghỉ khi hết nhiệm kỳ đại hội vào năm tới đây thì việc bố trí đối với cán bộ chủ chốt là không đáng lo ngại. Ngoài các chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp nghỉ do sắp xếp theo quy định của trung ương, của tỉnh thì huyện đã ban hành chính sách riêng nhằm động viên kịp thời những trường hợp nghỉ trước tuổi”.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Cao Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Phúc cho rằng ông cũng như nhiều trường hợp khác xin nghỉ trước tuổi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo ông, đối với những trường hợp còn năm công tác nhưng đã đủ điều kiện nghỉ chế độ thì việc quyết định nghỉ tại thời điểm này cũng là phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ còn trẻ hơn có cơ hội rèn luyện, gánh vác công việc chung.

Ổn định bộ máy, đi vào hoạt động đúng thời gian quy định

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, yêu cầu đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; đồng thời thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đến thời điểm này, tại nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời trong ngày 1-12-2019, tất cả các đơn vị hành chính mới sẽ tiến hành họp HĐND để bầu các chức danh quy định, bảo đảm để từ ngày 2-12-2019 tại tất cả các đơn vị hành chính mới sẽ đi vào hoạt động thông suốt.

Ghi nhận của chúng tôi tại TP Thanh Hóa, các huyện Hà Trung, Đông Sơn, Thọ Xuân, đến nay mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Để công tác rà soát, bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, công việc được thực hiện đúng tiến độ, TP Thanh Hóa đã thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo bàn giao sau sáp nhập. Đến nay, UBND 6 phường, xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập đã thống kê, kiểm kê, chuẩn bị xong hồ sơ, tài liệu, lập biên bản bàn giao để bàn giao cho các đơn vị hành chính mới. Thời gian tiếp nhận tại các đơn vị hành chính mới được ký, đóng dấu tại thời điểm ngày 1-12-2019, ngay sau khi đơn vị hành chính mới thực hiện bầu xong HĐND, UBND và đi vào hoạt động, sử dụng con dấu mới. Việc tổ chức hội nghị, chứng kiến việc bàn giao, tiếp nhận giữa các đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới được kết hợp với hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu HĐND, UBND đơn vị hành chính mới (trong ngày 1-12-2019).

Trong ngày 28-11-2019, UBND các huyện Đông Sơn, Hà Trung đã tổ chức công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn các huyện, nhằm bảo đảm cho việc đưa các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động đúng thời gian quy định.

Với việc hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 sẽ là tiền đề quan trọng để ổn định về tổ chức bộ máy; ổn định công tác cán bộ và đời sống sinh hoạt của nhân dân; hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V.L


V.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]