(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy  viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022

Chiều 12-1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Năm 2021 dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm, an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, Bộ LĐ,TB&XH đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người dân gặp khó khăn, phục hồi thị trường lao động, giải quyết việc làm. Đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách chưa có tiền lệ để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch như Nghi quyết số 68, Nghị quyết số 116 và Nghị quyết số 126. Đây là các quyết sách quan trọng, kịp thời bổ sung và gia tăng năng lực hoạt động cho hệ thống an sinh xã hội ứng phó hiệu quả hơn trong đại dịch.

Theo báo cáo, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP trên toàn quốc là trên 35,9 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ trên 31,28 triệu lượt đối tượng. Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, đến nay đã giải quyết hỗ trợ cho trên 12,8 triệu lao động với số tiền trên 30,5 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, Chính phủ còn xuất cấp gạo cứu đói cho người dân, huy động nguồn lực xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, cùng hàng triệu túi an sinh để hỗ trợ người dân.

Cùng với các gói hỗ trợ của Trung ương, các địa phương đã bàn hành các chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp thiết thực, kịp thời và ý nghĩa, góp phần ổn định đời sống, an sinh xã hội, tạo được niềm tin sâu rộng trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, các giải pháp, chính sách về lao động, việc làm, hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được toàn ngành LĐ, TB&XH quan tâm. Do đó, thị trường lao động cuối năm 2021 có dấu hiệu phục hồi khi số người có việc, thu nhập bình quân tháng tăng, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm so với quý III-2021.

Việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với các mạng, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng. Toàn ngành đã triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống người có công và thân nhân người có công không ngừng được cải thiện, nâng cao hơn.

Công tác giảm nghèo tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 0,25% so với cuối năm 2020; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,34%; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm khoảng 4%.

Chính sách trợ giúp xã hội đã bao phủ hầu hết các nhóm đối tượng ở mọi lứa tuổi. Công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022

Tại hội nghi, đại biểu các bộ, ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ngành LĐ, TB&XH năm 2022.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, năm 2022 toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Bộ LĐ, TB&XH đã ban hành với 5 trọng tâm chỉ đạo điều hành, 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 83 nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách mạnh mẽ thể chế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế; tạo khung pháp lý đồng bộ, thống nhất và thông thoáng; ổn định và phát triển thị trường lao động, nâng cao nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và hội nhập.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất, thụ hưởng đầy đủ chính sách và thực hiện đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Ngành LĐ, TB&XH. Ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đối ngoại...

Phó Thủ tướng đưa ra con số kinh tế thế giới tăng trưởng trong 2 năm qua để thấy rằng dù rất khó khăn nhưng Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng tốt so với mặt bằng chung của thế giới. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác của Việt Nam đều đạt được.

Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của toàn Ngành LĐ, TB&XH. Đặc biệt, ngành có nhiều đổi mới, đó là tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 và số 116 rất thiết thực, sát đúng...

Ngành cũng đã chăm lo hệ thống an sinh xã hội, lao động, việc làm, đào tạo nghề, người có công, giảm nghèo đa chiều bền vững, đến việc bảo vệ trẻ em; có sự đổi mới rõ nét về cải cách hành chính…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập đó là, ngành cần nhìn nhận thẳng thắn việc xác minh hồ sơ người có công còn chậm, đây là vấn đề nhạy cảm, ngành cần phồi hợp với Bộ Quốc phòng giải quyết tốt vấn đề này.

Phó Thủ tướng cho rằng người có công rất lớn tuổi và ngày càng mất đi, chúng ta không chỉ quan tâm tới người có công mà cần giải quyết để người thân của người có công được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đối với công tác giảm nghèo, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, bởi đây là vấn đề lớn, khó. Các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần phối hợp tốt, giúp Bộ LĐ, TB&XH hoàn thành có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Về trợ giúp xã hội, cần có chính sách cụ thể, huy động được sự tham gia của toàn xã hội.

Về thị trường lao động, cần tiếp tục khắc phục khó khăn. Công tác đưa người lao động đi làm ở nước ngoài đòi hỏi sự phối hợp của Bộ LĐ, TB&XH với Bộ Ngoại giao để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Yêu cầu phát triển thị trường lao động nhưng cần thận trọng.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; xây dựng, hình thành mạng lưới hệ thống bảo vệ trẻ em đến cấp xã. Có sự phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp học sinh nhiều địa phương phải nghỉ học.

Ngành LĐ, TB&XH cần đẩy mạnh việc cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhất là ngành LĐ, TB&XH ở địa phương cần đi trước một bước trong chuyển đổi số để thực hiện chi trả chính sách đến người dân được nhanh nhất, thuận lợi nhất...

Nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo là rất nặng nề, ngành LĐ, TB&XH cần tiếp tục đổi mới, chủ động, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, quyết liệt hành động; phát huy sự đoàn kết, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với thực thi pháp luật, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển về lao động, người có công và xã hội.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, đồng chí đề nghị ngành LĐ, TB&XH cố gắng cùng các ngành khác chăm lo cho người lao động, người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn do dịch COVID-19 để mọi người, mọi nhà có một cái tết an toàn, đầm ấm, vui tươi.

Mai Phương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]