(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-7, tại phòng họp Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 15-7, tại phòng họp Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ủy viên bầu cử tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Cuộc Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã có nhiều kết quả nổi bật sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới với nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cử tri trong cả nước đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng, có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã trình bày báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân.

Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ tư với diễn biến rất phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn; tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước, không có các tình huống bất thường xảy ra ngay cả tại một số địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch, bệnh.

Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Kết quả, đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Cuộc bầu cử với quy mô lớn như vậy được tổ chức thành công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp càng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Có được kết quả này chính là do sự đồng tâm, hiệp lực, sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân, ý thức và trách nhiệm cao trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam - bài học kinh nghiệm quý báu này đã được đúc rút qua lịch sử dân tộc và tiếp tục phát huy, khơi dậy trong Cuộc bầu cử lần này.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết công tác tham gia Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo công tác MTTQ tham gia Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng đã nghe các cơ quan Trung ương, địa phương trình bày tham luận trong đó nêu lên kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả của Cuộc bầu cử trên các phương diện, đồng thời chỉ ra một số bất cập, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra.

Vui mừng trước những kết quả đạt được của Cuộc bầu cử, song Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh đây mới chỉ là thành công bước đầu. Để vững tin hơn trong xây dựng, củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong thời gian tới nhiệm vụ đặt ra đối với Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi phải bắt tay triển khai thực hiện sớm.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời ban hành hướng dẫn về tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo điều kiện để các địa phương nhanh chóng kiện toàn bộ máy và nhân sự chủ chốt của chính quyền địa phương. Với không khí phấn khởi, tin tưởng, các chức danh được bầu, phê chuẩn đều đạt tín nhiệm rất cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới cần tập trung tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác tổ chức nhân sự cấp cao, bầu bộ máy Nhà nước trong nhiệm kỳ 2021-2026; các chương trình, kế hoạch lớn của nước ta trong 5 năm tới. Vì vậy, mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ quan dân cử; phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết; quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho bộ máy Nhà nước ta ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]