(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18-3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Chiều 18-3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Toàn cảnh điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương.

Thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã đề ra các chương trình, kế hoạch CCHC mang tính toàn diện, đồng bộ và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là khâu trọng tâm, đột phá, được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Những quy định về kiểm soát TTHC cơ bản được hoàn thiện, TTHC được các bộ, ngành, địa phương chuẩn hóa, công bố, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, công khai trên Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương và trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, giúp cá nhân, tổ chức truy cập, tìm hiểu, thực hiện thuận lợi, chính xác.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa

Về hiện đại hóa nền hành chính, Chính phủ đã từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Những thể chế, chính sách này bao trùm nhiều lĩnh vực ứng dụng CNTT, từ các chương trình, định hướng của Quốc gia đến cung cấp thông tin, dịch vụ công, chuyển đổi số, đô thị thông minh...

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các bộ, ngành, địa phương từng bước xây dựng kiến trúc “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử” và tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu Quốc gia, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Cổng dịch vụ công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 2.300 dịch vụ công trực tuyến trên tổng số gần 7.000 TTHC tại 4 cấp chính quyền. Trục liên thông văn bản Quốc gia đã kết nối liên thông để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan nhà nước Trung ương với 63 tỉnh, thành phố.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2021-2030, Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ cách thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu và kết quả đạt được của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại ở các bộ, ngành, địa phương và đề xuất một số giải pháp để thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 nhiệm vụ CCHC trong giai đoạn tới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (ảnh chụp màm hinh)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cùng với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, công tác CCHC trong những năm qua đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện tốt cả 6 nội dung CCHC.

Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 phải được thực hiện một cách toàn diện, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước. Thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; đẩy mạnh nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm được giao; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý và xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ cho việc triển khai phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và thực hiện chiến lược chuyển đổi số Quốc gia theo lộ trình.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Vì vậy, các ban, sở, ngành và các địa phương phải quyết tâm thực hiện CCHC toàn diện và đồng bộ, tạo ra nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng quan trọng cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]