(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Ngày 18-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu thảo luận.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ nhiệm ủy viên UBKT Tỉnh ủy; cán bộ kiểm tra cơ quan UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các huyện, thị xã, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Ngay từ đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống” góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy và cấp mình; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất.

Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời… Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt; sau kiểm tra đã xem xét, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Trung ương đã quán triệt và triển khai thực hiện Quy đinh số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: 9 tháng năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cấp ủy tiếp tục có quyết tâm chính trị cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ngành kiểm tra cả nước đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động phát hiện, kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, kể cả những đồng chí giữ cương vị cao, cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu theo đúng phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền đặc lợi, không trên nhẹ, dưới nặng, không có khoan nhượng và không có điểm dừng.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật ở Trung ương đã giúp cho các địa phương có thêm niềm tin, động lực tinh thần to lớn, là chỗ dựa tin cậy, động viên, khích lệ cán bộ kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm 2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021; rà soát, bổ sung, sửa đổi 10 Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng Kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương đến cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, theo tinh thần giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của cấp trên và cấp mình; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Đối với đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương; việc kê khai tài sản, thu nhập; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trong 9 tháng năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra 938 tổ chức đảng và 4.713 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 12 tổ chức đảng và 16 đảng viên. Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 1.430 tổ chức đảng và 5.252 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 31 tổ chức đảng và 31 đảng viên… Kết quả kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã được thông báo công khai rộng rãi trên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và của các địa phương, tạo được sự đồng tình nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tiếp tục củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy và UBKT các cấp.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong 3 tháng cuối năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên; dự báo tình huống ở các địa phương có vấn đề phức tạp, nổi cộm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới và chủ động phối hợp với các ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là đối với cán bộ mới tham gia ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo chất lượng, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của ủy ban kiểm tra cấp trên. Công khai rộng rãi kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật để tạo sức lan tỏa, kịp thời cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm; tranh thủ sự ủng hộ của Nhân dân, qua đó nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Xác định vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của UBKT Trung ương, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị với UBKT Trung ương có hướng dẫn chỉ đạo để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp trong thời gian qua. Đồng thời nêu những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục của UBKT các cấp để làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng và UBKT các cấp cần quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm và Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, định hướng về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, thống nhất và khả thi. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; tập trung kiểm tra giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý kịp thời cá tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tổ chức triển khai và hoàn thành những chương trình kiểm tra giám sát năm 2021; tham mưu kế hoạch chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 với trọng tâm là: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Kết luận Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và mong rằng trên cương vị công tác của mình các đại biểu cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công “mục tiêu kép”.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]