(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-7, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Sáng 13-7, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng ban: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Phước Lộc đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị Trung ương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2021 hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021 với trọng tâm là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có nội dung về công tác dân vận.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19. Hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; tập trung giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân. Lực lượng vũ trang tiếp tục bám địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh ở cơ sở.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương cũng đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Đại biểu thảo luận tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh chụp màn hình)

Đại biểu ở các điểm cầu đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm, như: Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19; triển khai có hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Đổi mới công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Đại biểu thảo luận tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, khẳng định: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm tiến hành bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát với diễn biến phức tạp, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Trong bối cảnh đó, hệ thống dân vận các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác dân vận của Đảng. Trọng tâm là tham mưu quán triệt, triển khai và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; vận động Nhân dân tham gia, tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp chính quyền đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của Chính phủ để đạt được “mục tiêu kép” đó là vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2021.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các Thành ủy, Tỉnh ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, vận động các tầng lớp Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện “mục tiêu kép”.

Cùng với đó, tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; chủ động nắm tình hình Nhân dân, phối hợp làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Đổi mới công tác dân vận gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hướng mạnh về cơ sở.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương về nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, sớm tổ chức triển khai quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Dân vận các cấp cần tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận của tỉnh cần được tích hợp với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận của Trung ương. Đối với Chương trình hành động của các huyện, thị xã, thành phố cũng cần được tích hợp với chương trình hành động của tỉnh và Trung ương.

Trong quá trình xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]