(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác, 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, sáng 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác, 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, sáng 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Báo cáo sơ kết do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trình bày khẳng định: Hai năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng. Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt trong chi bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể. Việc học tập và làm theo Bác dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị...

Tại Thanh Hóa, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả nổi bật: Việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị được thực hiện nghiêm túc, nhiều cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa, đạt kết quả cao, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội, được sự đồng tình, ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện đa dạng, phong phú, đã có tác dụng rõ nét trong xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Thanh Hóa và người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện chỉ thị, gắn với phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những bức xúc, nổi cộm, góp phần tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được trong 2 năm qua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, khẳng định: Các ngành, các địa phương trong cả nước đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05, trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu này, là phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Để làm được điều đó, người đứng đầu phải biết lựa chọn những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp cần phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nếp sống mới; xây dựng văn hóa con người Việt Nam, nhân lên tình yêu thương đồng chí, đồng bào. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giao ban trao đổi kinh nghiệm, cách làm giữa các tổ chức đảng, các đơn vị, các ngành; tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu các ban đảng, đại diện các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, đặc biệt là việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam, nhân lên tình yêu thương đồng chí, đồng bào và vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu từ cấp ủy đến cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh đáng phấn khởi của năm 2017 và quý I-2018 của tỉnh có sự đóng góp tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Vì vậy, trong thời gian tới, việc đánh giá địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ căn cứ theo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của mỗi địa phương, đơn vị và của tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi sát sao việc thực hiện Chỉ thị 05 ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo ban thường vụ có chỉ đạo kịp thời, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao trong thời gian tới, trở thành động lực quan trọng để Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]