(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Ngày 5-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bước vào năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời, khoa học, hiệu quả để xử lý những vấn đề mới phát sinh, chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá cao so với cùng kỳ và kế hoạch cả năm. Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng trưởng đột phá; hoạt động dịch vụ, nhất là du lịch tăng trưởng mạnh. Sản xuất nông, lâm, thủy sản mặc dù chịu tác động bất lợi của giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng vẫn đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả rất cao.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm đã khởi công xây dựng, hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án quy mô lớn; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá so với kế hoạch và cao hơn so với cùng kỳ, trong nhóm các tỉnh, thành phố giải ngân nhanh nhất cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhiều công việc, vấn đề phức tạp, kéo dài đã và đang được tập trung chỉ đạo giải quyết. Công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Những kết quả đạt được nêu trên tiếp tục nhân lên niềm tự hào, củng cố niềm tin, tạo ra khí thế mới, động lực mới để đưa Thanh Hóa phát triển ở tầm cao mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí dự hội nghị nghiên cứu kỹ báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn để tham gia thảo luận, tranh luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình 6 tháng đầu năm 2022. Đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, nhất là những yếu tố tích cực mới xuất hiện. Bên cạnh đó là những hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh.

Đặc biệt, phân tích sâu đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn đạt thấp đó là: Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp thấp hơn cùng kỳ năm trước và thấp hơn so với kế hoạch cả năm cũng như thấp hơn bình quân chung của cả nước; việc triển khai thực hiện các dự án hạ tầng đầu tư khu, cụm công nghiệp còn chậm, kết quả giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án sử dụng đất còn thấp so với kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công của một số ngành, địa phương chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có biểu hiện ở một số nơi, một số cấp, một số ngành chủ quan, lơ là, nhất là trong việc tiêm vắc-xin.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quá trình thảo luận, đề nghị tập trung đánh giá làm rõ những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đã hết lòng, hết sức toàn tâm, toàn ý với công việc vì cái chung hay chưa; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp như thế nào; năng lực, khả năng tham mưu và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hay chưa; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức và đã làm đến tận cùng hay chưa; quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành đã đồng bộ, thống nhất hay chưa?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí dự hội nghị tập trung phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong 6 tháng cuối năm 2022, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, cùng với đó là tình hình thiên tai, dịch bệnh...

Cần nắm bắt thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, từ đó tham gia vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện trong những tháng cuối năm trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn có tính khả thi cao, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng của các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí tham dự hội nghị, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, trọng tâm không chỉ góp phần vào thành công của hội nghị, mà quan trọng hơn là sau hội nghị phải trực tiếp tác động, làm chuyển biến tình hình của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Kết luận số 35-KL/TW, ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 20-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, các đại biểu tiến hành thảo luận các nội dung đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở trong phần phát biểu khai mạc. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều đồng tình với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy.

Các ý kiến nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát; Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; song, giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; kịp thời khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thực hiện các mục tiêu đề ra và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phục hồi nhanh và tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,93%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,3%; dịch vụ tăng 7,8%; thuế sản phẩm tăng 36,06%.

Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đón 6,82 triệu lượt khách du lịch, gấp 2,3 lần cùng kỳ (trong đó có 44,6 nghìn lượt khách quốc tế, gấp 2,2 lần cùng kỳ)… Thu ngân sách Nhà nước gần đạt dự toán cả năm và tăng cao so với cùng kỳ; ước đạt 26.334 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 63,4% so với cùng kỳ… Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và đạt kết quả tích cực, toàn tỉnh kết nạp 1.850 đảng viên mới, bằng 61,6% kế hoạch; có 829 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 8,11%...

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với các nội dung cụ thể, đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích, làm rõ những kết quả về thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2022, công tác giải ngân vốn đầu tư công và triển khai dự án. Trong đó nêu rõ trách nhiệm trong việc triển khai chậm các dự án ở một số địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư và triển khai các dự án, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan liên quan và các địa phương cần tập trung khắc phục khó khăn để đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng, đầu tư công.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công thương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Công thương nêu lên những vướng mắc của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; khó khăn trong phát triển tiểu thủ công nghiệp; tiến độ thực hiện hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. Từ đó, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu lên bức tranh toàn cảnh về phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cây trồng, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng, chống dịch trên gia súc, gia cầm; những tác động do giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng đến việc ngư dân vươn khơi, bám biển và đề nghị trong thời gian tới tỉnh cần nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ để ngư dân tiếp tục thực hiện khai thác thủy hải sản, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, công tác tiêm chủng; việc quan tâm đến đội ngũ y tế tuyến cơ sở; công tác giám sát phòng, chống dịch mùa hè…

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Bình Quân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Bình Quân đã phân tích về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ tạo sự tin tưởng, đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, trong Nhân dân, giúp vị thế của tỉnh được nâng lên. Đồng chí đề nghị, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh theo quy hoạch để phục vụ cho nhà máy chế biến. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Vũ Văn Đạt phát biếu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc Hoàng Anh Tuấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương Trần Anh Chung phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện Thạch Thành, Hậu Lộc, Quảng Xương, TP Thanh Hóa… đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; việc triển khai mở rộng diện tích trồng cây gai xanh trên địa bàn; việc các doanh nghiệp trở lại sản xuất sau đại dịch; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Trên cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, các ý kiến phát biểu đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 67 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021) và và 117 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021).

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 vì sự phát triển chung của tỉnh.

Qua các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổng hợp nêu lên những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với nhiều thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự báo sát, đúng tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Có thể khẳng định, Thanh Hóa là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vì vậy đã tạo hiệu quả rõ rệt, dịch bệnh được kiểm soát kịp thời, đưa nhịp sống sôi động trở lại. Kinh tế phục hồi nhanh và tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, thu ngân sách Nhà nước…

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, việc đạt được những kết quả nêu trên thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Kết quả đó cũng thể hiện sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, để đưa Thanh Hóa phát triển, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã thắng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, đó là: Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương, đơn vị đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là; tiến độ tiêm vắc-xin vẫn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; Tăng trưởng ngành nông nghiệp thấp hơn cùng kỳ, thấp hơn kế hoạch đề ra và thấp hơn bình quân chung của cả nước; chuyển dịch cơ cấu đối với những cây trồng có tiềm năng, thế mạnh, có giá trị, có công nghiệp chế biến, có thị trường tiêu thụ triển khai chậm…

Để đạt được nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn từ tình hình thế giới và trong nước tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống - xã hội trong tỉnh. Từ đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên 8 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]