(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10 -10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến vào những vấn đề quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Ngày 10 -10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được tổ chức để thảo luận, cho ý kiến vào những vấn đề quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại đại diện các Ban của Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, từ ngày 3 đến ngày 9- 10-2022 (6,5 ngày), tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII có khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thành công của Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cả nước đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, yếu kém; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời, khoa học, hiệu quả để xử lý những vấn đề mới phát sinh; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả. Kinh tế tăng trưởng cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 14,24%, đứng thứ 6 cả nước. Các khu vực kinh tế đều khởi sắc; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng cao so với cùng kỳ và kế hoạch cả năm, trong đó sản xuất công nghiệp tăng 20,27%; dịch vụ tăng 11,86%; sản xuất nông, lâm, thủy sản mặc dù chịu tác động bất lợi của giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng vẫn đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước và dịch vụ du lịch đạt kết quả rất cao.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều vụ việc, vấn đề phức tạp, kéo dài đã và đang được tập trung chỉ đạo giải quyết. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường. Những kết quả đạt được nêu trên, tiếp tục nhân lên niềm tự hào, củng cố niềm tin, tạo ra khí thế mới, động lực mới đưa Thanh Hóa phát triển ở tầm cao mới.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu cần nhìn nhận rõ những hạn chế, đang làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Đối chiếu với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, làm rõ bối cảnh tình hình, chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, nhất là những yếu tố tích cực mới xuất hiện; bên cạnh đó là những hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là đối với 7 nhóm hạn chế, yếu kém đã được nêu trong Báo cáo.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị trong quá trình thảo luận, đại biểu cần tập trung đánh giá, làm rõ hơn những hạn chế, đánh giá đúng tình hình, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong quý IV năm 2022, đặc biệt là trong năm 2023 – năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; nắm bắt thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, từ đó đóng góp ý kiến vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện trong những tháng cuối năm 2022 và định hướng năm 2023.

Trên cơ sở các tài liệu được trình tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu kỹ và tham gia ý kiến vào Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; các báo cáo về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên điều hành phiên thảo luận tại hội nghị.

Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2022 ước đạt 39.325 tỷ đồng

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, các ý kiến đều đánh giá báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị bảo đảm khách quan, toàn diện tình hình 9 tháng năm 2022. Xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh, cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác, các ý kiến đã phân tích về bức tranh phát triển trong phát triển kinh tế - xã hội, những dư địa mà tỉnh có thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Thanh Hóa có bước phát triển mới trong những tháng cuối năm 2022.

Nhận định về công tác thu ngân sách nhà nước, Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa Ngô Đình Hùng cho rằng, mức thu 9 tháng đã vượt cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ, ước đạt 39.325 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa ước đạt 24.373 tỷ đồng, vượt 51% dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14.952 tỷ đồng…

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu.

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phân tích tình hình hoạt động đầu tư công thực hiện các dự án mới chỉ đạt 5.332 tỷ đồng, bằng 48,4% kế hoạch. Qua đánh giá nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan cho thấy tình hình giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều dự án triển khai kéo dài…Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh cần có những giải pháp để tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm, kéo dài; đẩy nhanh việc triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giao đất để triển khai thực hiện các dự án sử dụng đất đã lựa chọn nhà đầu tư; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng…

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Văn Cường phát biểu.

Về sản xuất nông nghiệp, giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Văn Cường nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển nông nghiệp vẫn còn những hạn chế đó là: Chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp và chậm chuyển biến; các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả chậm được nhân rộng; sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị còn hạn chế; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, có thương hiệu còn ít; phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh theo quy hoạch để phục vụ cho nhà máy chế biến còn chậm. Giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và khai thác hải sản. Từ việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, người đứng đầu ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung chỉ đạo Nhân dân thực hiện trồng cây vụ đông; chuẩn bị thật tốt vụ đông xuân 2022 -2023; đưa các cây trồng có chất lượng cao, thực hiện trồng lúa hữu cơ tại các huyện Quảng Xương, Nông Cống; đẩy mạnh trồng cây gai xanh…Trong chăn nuôi cần tích cực hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp; vươn khơi bám biển để khai thác hải sản; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh rừng.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Giám đốc sở Công Thương Phạm Bá Oai phát biểu.

Đối với phát triển thương mại dịch vụ, giám đốc sở Công Thương Phạm Bá Oai đã nêu lên bức tranh toàn cảnh những kết quả đạt được của các ngành dịch vụ với tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 127.805 tỷ đồng tăng 24,7% so với cùng kỳ. Người đứng đầu ngành công thương của tỉnh đã nêu rõ trong những tháng cuối năm dự đoán các ngành dịch vụ sẽ có những bước hoạt động sôi động, vì vậy ngành công thương sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất để có giải pháp đảm bảo cung – cầu bình ổn giá thị trường, góp phần tạo động lực phát triển chung của tỉnh.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Bí thư thị ủy Nghi Sơn Trịnh Xuân Phú phát biểu.

Có tình trạng quan liêu, lơ là, đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; một số quy định giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý của nhà nước thiếu sự thống nhất, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo các địa phương cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân chủ quan, như: Năng lực, ý thức, tinh thần trách nhiệm của một số người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có tình trạng quan liêu, lơ là, đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm trước những việc khó, việc mới; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của cấp trên đối với cấp dưới ở một số ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có việc, có nơi chưa nghiêm; một số hạn chế, yếu kém kéo dài tuy đã được tập trung chỉ đạo, nhưng chưa quyết liệt, chưa có giải pháp mạnh, thật sự hiệu quả, nên giải quyết chưa triệt để.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Bí thư huyện ủy Nông Cống Nguyễn Quốc Tiến phát biểu.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của địa phương, lãnh đạo các địa phương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trên cơ sở tài liệu trình hội nghị, các ý kiến phát biểu đều thống nhất với Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa và các báo cáo về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị.

Chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Qua xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2022 là rất đáng trân trọng, nhưng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, BCH Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022, nhiệm vụ của quý IV, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị, địa phương cần phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tuyệt đối không được chủ quan, không được thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Năm bản lề, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Về định hướng kế hoạch năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch 5 năm 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với định hướng các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hàng năm và bình quân cả nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 11,5% trở lên đang đặt ra nhiều thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành các địa phương cần phải nỗ lực lớn hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và định hướng năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, trên cơ sở những nội dung được thông qua tại Hội nghị, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được Hội nghị quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]