(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26- 3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018 và một số nội dung quan trọng khác

Ngày 26- 3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018 được đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị nêu rõ: Qúy I năm 2018 mặc dù vẫn gặp những khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nổi bật là: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,43% cao hơn cùng kỳ năm 2017; các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới đều tăng khá so với cùng kỳ. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng ước đạt 75.750 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm 2018; thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.568 tỷ đồng, bằng 12% dự toán; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 17.693 tỷ đồng, bằng 17,2% kế hoạch, tương đương cùng kỳ. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, số dự án đầu tư trực tiếp tăng cao so với cùng kỳ, trong đó có một số dự án quy mô lớn. Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang chạy thử và dự kiến có sản phẩm thương mại trong tháng 5-2018, sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 và những năm tới. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, duy trì vững chắc trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, hiệu quả hoạt động trên một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực.

Về nhiệm vụ quý II năm 2018, tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 – NQ/TU của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với báo cáo đã nêu, đồng thời bổ sung thêm một số kết quả đạt được trong quý I năm 2018. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nêu lên những tồn tại hạn chế, đó là: diện tích, năng suất, sản lượng vụ Đông không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt thấp hơn so với cùng kỳ; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công chậm. Vấn đề ô nhiễm môi trường một số nơi chậm được khắc phục; tình trạng doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội của người lao động vẫn ở mức cao; hoạt động quản lý thông tin trên báo chí, internet gặp khó khăn. Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tính quyết liệt, cụ thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, địa phương, đơn vị chưa cao; việc nắm bắt tình hình để chủ động xử lý, giải quyết công việc và vấn đề phát sinh, vướng mắc còn hạn chế... Sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nêu lên những giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề để khắc phục tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trong quý II năm 2018.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Qúy I- 2018, Thanh Hóa có chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thi công một số dự án đầu tư công còn chậm; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ nhưng đạt thấp so với kế hoạch (mới đạt 14,3% kế hoạch); một số sản phẩm công nghiệp khó khăn về thị trường tiêu thụ; tính quyết liệt, cụ thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở mốt số ngành, địa phương, đơn vị chưa cao...

Để thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu kế hoạch năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả tất cả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có sản phẩm thương mại trong tháng 5-2018, dự án Nhiệt điện Nghi Sơn II khởi công trong Quý II-2018; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Các cấp, các ngành, từng địa phương, đơn vị tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết trình tự thủ tục đối với các dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư công. Tập trung xúc tiến những dự án lớn trong và ngoài nước để tạo sức bật cho nền kinh tế. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, nhất là về đất đai; giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội; chỉ đạo xử lý kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu, chống thất thu thuế; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc địa bàn, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra các vụ việc về an ninh trật tự, nhất là những địa bàn trọng điểm, nơi xảy ra các sự kiện lớn của tỉnh; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến vào Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp khối các cơ quan tỉnh; sửa đổi, bổ Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ban hành theo Quyết định số 1089-QĐ/TU ngày 19-8-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 27-3, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục làm việc để thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]