(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc XDCS và thực hiện QCDC giai đoạn 2020-2022 tại huyện Thọ Xuân.

Giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thọ Xuân

Chiều 19-9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc XDCS và thực hiện QCDC giai đoạn 2020-2022 tại huyện Thọ Xuân.

Giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thọ Xuân

Đoàn giám sát khảo sát thực tế, kiểm tra việc XDCS và thực hiện QCDC tại xã Xuân Hoà.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã khảo sát thực tế, kiểm tra việc XDCS và thực hiện QCDC tại xã Xuân Hoà và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thọ Xuân.

Giai đoạn 2020-2022, huyện Thọ Xuân đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về XDCS và thực hiện QCDC; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, MTTQ và đoàn thể đối với công tác quốc phòng - an ninh ở cơ sở được thực hiện hiệu quả.

Giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thọ Xuân

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được cụ thể hoá, phù hợp với thực tế của địa phương. Cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn đã tổ chức công khai, nghiêm túc các nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; phát huy vai trò của các Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra Nhân dân, tổ hoà giải, tổ Nhân dân tự quản ở xã, thị trấn...

Giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thọ Xuân

Việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp được quan tâm. Việc thực hiện XDCS và thực hiện QCDC ngày càng được mở rộng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để huyện Thọ Xuân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thọ Xuân

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm, như: Kết quả xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân ở cơ sở vững mạnh về mọi mặt; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp; tình hình tại cơ sở sau khi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả vận động nguồn lực của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm trong thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính; cơ chế đảm bảo cho quyền giám sát của người dân...

Giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai XDCS và thực hiện QCDC của huyện Thọ Xuân; đồng thời đề nghị thời gian tới huyện Thọ Xuân tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật gắn với thực hiện các văn bản về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện của chính quyền trong XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Thọ Xuân

Quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; các vấn đề còn tồn tại ở cơ sở. Cụ thể hoá nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; huy động tối đa các nguồn lực trong đó có nguồn lực Nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ với người dân; việc thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc XDCS và thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 04, số 145 của Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và Ban XDCS và thực hiện QCDC các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng từng thành viên. Nâng cao vai trò, hoạt động của tổ chức công đoàn, ban thanh tra Nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát và hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]