(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6- 4, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Sáng 6- 4, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2022.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 274 vụ cháy làm 6 người chết, 13 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính trên 116 tỷ đồng. Nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện 162 vụ; sơ xuất bất cẩn trong sử dụng lửa, nhiệt 76 vụ; sự cố kỹ thuật 8 vụ…

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tham mưu và triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh. Trong đó chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất, bảo đảm theo quy định. Công tác cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy nổ cho phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định…

Trong giai đoạn 2020-2022, đã xây dựng và phê duyệt 2.084 phương án chữa cháy, 2.128 phương án CHCN của cơ quan Công an; hướng dẫn 14.335 cơ sở xây dựng phương án chữa cháy, 5.350 cơ sở tự xây dựng phương án CNCH…Tổ chức tốt công tác thường trực chiến đấu 24/24h, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả, an toàn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra…

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Đại biểu tham gia ý kiến.

Tổ chức kiểm tra theo định kỳ, chuyên đề, đột xuất tại 69.925 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 4.093 trường hợp; đình chỉ hoạt động đối với 255 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động đối với 255 cơ sở…

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp; nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt là cháy lớn vẫn còn tiềm ẩn, nhất là ở các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư; nhà cao tầng…hệ thống điện của các khu dân cư vẫn còn nhiều bất cập trong khâu cung cấp, sử dụng không an toàn, xảy ra nhiều vụ cháy do chập điện.

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức trong công tác PCCC và CNCH; còn chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, vi phạm quy định về PCCC.

Việc giải quyết dứt điểm vi phạm đối với các cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực nên gặp nhiều khó khăn…

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Đại biểu tham gia ý kiến.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập; nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị, địa phương, lực lượng PCCC trong công tác PCCC.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu kết luận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về PCCC; trọng tâm là Chỉ thị số 47 và Kết luận số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, mới đây nhất là Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 166 của HĐND tỉnh.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH với phương châm lấy phòng ngừa là chính; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC.

Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC; đồng thời cần phải làm tốt ngay từ công tác quy hoạch, kế hoạch; gắn kết đồng bộ quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội với hệ thống hạ tầng PCCC theo quy định.

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo hướng đơn giản hóa, rút gọn thời gian, công khai minh bạch; tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở lĩnh vực này.

Thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, thanh tra một cách phù hợp; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về PCCC, nhất là đối với những địa bàn, công trình có nguy cơ cháy nổ cao như: Khu sản xuất tập trung, tòa nhà cao tầng, karaoke, quán bar, vũ trường…

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020- 2022

Đoàn giám sát thăm, kiểm tra các thiết bị chữa cháy tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đồng thời cần phải có lộ trình phù hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khắc phục những thiếu sót trong thực hiện các quy định về PCCC: đảm bảo để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; không được làm cứng nhắc mà phải phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng có chức năng về PCCC trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại. Chú trọng xây dựng lực lượng PCCC chuyên ngành tại các khu công nghiệp. Kiện toàn lực lượng PCCC ở cơ sở, nhất là lực lượng dân phòng; mô hình khu dân cư, tổ liên gia về công tác PCCC…Thường xuyên tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, trang bị các thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực PCCC.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]