(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, TP Sầm Sơn đang tích cực triển khai các giải pháp, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đưa nghị quyết vào cuộc sống: Tạo nền tảng để bứt phá phát triển

Đưa nghị quyết vào cuộc sống: Tạo nền tảng để bứt phá phát triển

Hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch Sầm Sơn được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, TP Sầm Sơn đang tích cực triển khai các giải pháp, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Quyết tâm và đồng thuận

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020–2025 đã đề ra các chỉ tiêu, cụ thể: tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 18% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến 2025 đạt trên 100 triệu đồng; đón được 34,65 triệu lượt khách (trong đó có trên 250.000 lượt khách quốc tế), doanh thu đạt 59.485 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến năm 2025 đạt 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025)...

Đặc biệt, nghị quyết đã nhấn mạnh đến 3 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ, gồm: Chương trình phát triển du lịch, trọng tâm là nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của dịch vụ du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn văn minh, thân thiện; Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và xây dựng thành phố thông minh; Chương trình phát triển ngành thủy sản. Đồng thời, đề ra 3 khâu đột phá, gồm: Đột phá về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; Đột phá về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; Đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết: Để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặc biệt chú trọng công tác quán triệt và viết bài thu hoạch việc học tập nghị quyết, xem đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ thành phố đến cơ sở. Cùng với đó, bám sát các mục tiêu, chương trình trọng tâm và khâu đột phá của nghị quyết để xây dựng chương trình hành động và cụ thể hóa thành các kế hoạch, đề án trên từng lĩnh vực. Đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để tổ chức triển khai đúng theo lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể. Đặc biệt, quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, thành phố sẽ gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Căn cứ chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, để xây dựng chương trình hành động của ngành, địa phương, đơn vị một cách khoa học, cụ thể, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá. Đồng thời, xây dựng quy hoạch các hành lang phát triển để làm cơ sở quản lý và kêu gọi đầu tư; phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan, tích cực hoàn thành việc quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với các phân khu của thành phố gắn với tiêu chí đô thị loại II và mục tiêu xây dựng trung tâm du lịch chất lượng cao...

Xác định trọng tâm

Đưa nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, với nhiều nội dung và cần nhiều giải pháp hữu hiệu. Theo đó, thời gian tới, thành phố tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, GPMB, xây dựng các khu tái định cư để sớm triển khai các dự án lớn trên địa bàn, như: khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn, khu trung tâm hành chính mới, khu dân cư đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ, khu đô thị sinh thái biển Đông Á, các khu đô thị, dịch vụ thương mại phía Nam Sầm Sơn. Tranh thủ tối đa nguồn vốn của tỉnh, của Trung ương, vốn tín dụng ưu đãi đầu tư để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực cho đầu tư hạ tầng đô thị. Xây dựng chính sách thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nhất là hệ thống các thiết chế văn hóa của thành phố.

Đặc biệt, Sầm Sơn đã chọn việc cần làm ngay, mà trước mắt là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 10-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác GPMB trên địa bàn thành phố. Theo đó, thời điểm này, thành phố đang tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các giải pháp, nhằm tạo bước đột phá trong công tác GPMB. Cụ thể, thành phố đang rà soát, bổ sung các quy định, quy chế, hướng dẫn thực hiện về công tác bồi thường, GPMB. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc và bố trí đủ cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, trách nhiệm để làm công tác GPMB. Đồng thời, quan tâm đến quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức; kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, lợi ích nhóm trong kiểm kê, bồi thường, GPMB, tái định cư. Cùng với đó, thành phố cũng tập trung tháo gỡ nút thắt trong GPMB, với việc quy hoạch và huy động các nguồn lực để xây dựng các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ, nhằm khuyến khích người dân sẵn sàng nhận đền bù đến nơi ở mới; quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất...

Phường Trung Sơn là một trong những địa bàn trọng điểm về GPMB, phục vụ đại dự án Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn. Trao đổi với ông Nguyễn Minh Tâm, bí thư đảng ủy phường, được biết: Phường Trung Sơn có khoảng 1.600 hộ/8 khu phố thuộc diện cần di dời, tái định cư phục vụ dự án. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố, phường Trung Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đến toàn thể Nhân dân, đặc biệt là các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch dự án. Trong quá trình triển khai, đa số các hộ dân đã đồng thuận với chủ trương chung; song vẫn còn một bộ phận người dân chưa đồng thuận, khiến công tác kiểm kê đang gặp nhiều khó khăn. Điển hình là 63 hộ dân nằm trong “vùng lõi” dự án chưa đồng ý việc kiểm kê. Theo đó, địa phương đã xây dựng các phương án phù hợp như vận động kiểm kê, bắt buộc kiểm kê và cưỡng chế kiểm kê. Song, tinh thần chung vẫn là vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận từ phía người dân, để việc kiểm kê diễn ra thuận lợi, an toàn, bảo đảm tiến độ được thành phố và tỉnh giao.

Có thể nói, để nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống, thì nhân tố đóng vai trò quyết định là sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự vào cuộc trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự sâu sát của đội ngũ cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của người dân. Song song với đó là việc hoạch định cơ chế chính sách, hay đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp hữu hiệu, nhằm từng bước hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sầm Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết, nhằm tạo nền tảng bứt phá xây dựng Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.

Khôi Nguyên


Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]