(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ 23 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 6 và lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thăm và làm việc tại huyện Nông Cống

Sáng 23-4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ 23 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 6 và lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thăm và làm việc tại huyện Nông Cống

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến thăm Công ty May công nghiệp Dream FVina tại xã Minh Khôi.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến thăm vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Trường Sơn và Công ty May công nghiệp Dream FVina tại xã Minh Khôi.

Báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn, lãnh đạo huyện Nông Cống cho biết: Trong gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, huyện Nông Cống đã chuyển đổi được gần 450 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao, cải tạo 1.090 ha vườn tạp, ứng dụng tiến bộ khoa học và đẩy mạnh việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đưa giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 104 triệu đồng/ha. Cùng với đó, huyện đã chú trọng thu hút các dự án sản xuất công nghiệp như may mặc, đan lát, mộc, sản xuất vật liệu xây dựng..., tạo việc làm cho hơn 12 nghìn lao động, thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong số 29 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, đến nay có 9 chỉ tiêu đạt và vượt; 20 chỉ tiêu còn lại đều đạt từ 70-90% kế hoạch. 3 chương trình trọng tâm của huyện gắn với 5 chương trình trọng tâm và các khâu đột phá của tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Đến hết năm 2018, toàn huyện đạt 17,2 tiêu chí nông thôn mới/xã, tăng 3,3 tiêu chí so với năm 2015; có 208/288 thôn, tiểu khu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện việc sáp nhập thôn, làng, tiểu khu theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, huyện Nông Cống giảm từ 321 thôn, làng, tiểu khu xuống còn 201 thôn, làng, tiểu khu; thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đảm bảo 3 người thực hiện nhiệm vụ của 7 chức danh; chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt xã, thị trấn không phải là người địa phương đến nay đã thực hiện được 22/23 xã, thị trấn; 100% cấp ủy cơ sở có cán bộ nữ...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thăm và làm việc tại huyện Nông Cống

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến thăm vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Trường Sơn.

Lãnh đạo huyện Nông Cống kiến nghị tỉnh quan tâm đấu mối, xem xét, hỗ trợ kinh phí để huyện sớm triển khai Dự án tiêu thoát lũ sông Nhơm; tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo hồ, đập tiêu úng vùng 3; quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để huyện kết nối thị trường, hình thành thương hiệu đối với một số sản phẩm nông nghiệp...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thăm và làm việc tại huyện Nông Cống

Lãnh đạo huyện Nông Cống phát bểu tại hội nghị.

Đại diện các ban, ngành của tỉnh cho rằng: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của huyện khá nhanh, nhưng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn đạt thấp. Cơ cấu lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao; sản xuất nông nghiệp vẫn trong tình trạng quy mô nhỏ lẻ; chưa tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế. Các khâu liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm chưa bền vững, chưa có nhiều doanh nghiệp, HTX cùng nông dân liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Giá trị tăng trưởng ngành công nghiệp, dịch vụ chưa có bước đột phá; phát triển công nghiệp trên địa bàn chưa mạnh; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn còn ít. Chất lượng một số làng văn hóa, đơn vị văn hóa chưa cao. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ngành học mầm non và THCS còn chậm. Vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; công tác quản lý, điều hành của một số xã, thị trấn, phòng, ngành cấp huyện chưa tốt...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thăm và làm việc tại huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Nông Cống đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống cần tập trung xem xét, khắc phục để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy phải thực sự quyết tâm, nỗ lực cao hơn, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hơn, để tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ nét trong phong trào chung của huyện. Đồng thời, cần rà soát kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ, chỉ ra những việc đã làm được cũng như những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, tìm ra “điểm nghẽn”, đề ra giải pháp cụ thể cho từng nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Huyện cần phải nhân rộng các mô hình sản xuất mới, tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, phải thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, ưu tiên các ngành sử dụng nhiều lao động, ít gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm khai thác các nguồn vốn, nhất là quỹ đất đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ thôn, xã đạt chuẩn nông thôn mới cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. Quan tâm nâng cao chất lượng làng, xã văn hóa, chất lượng giáo dục. Chú trọng công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thăm và làm việc tại huyện Nông Cống

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Nông Cống tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 6 và lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, phải tập trung chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt là chuẩn bị về nhân sự cho nhiệm kỳ tới; rà soát lại các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các cơ sở yếu kém, có vấn đề, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định để tập trung chỉ đạo. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo ổn định và phát triển. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy giao các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]