(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 9-6 đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì thảo luận tại tổ, gồm 3 đoàn: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum và Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang, góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 9-6 đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì thảo luận tại tổ, gồm 3 đoàn: Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum và Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang, góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì thảo luận tại tổ.

Tham gia góp ý, các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết ban hành dự án Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời góp ý, bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo luật được xây dựng chặt chẽ và sát thực tiễn để thuận lợi trong quá trình thực hiện khi luật ban hành, có hiệu lực, như: quyền và trách nhiệm của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

ĐBQH Mai Văn Hải phát biểu tại tổ.

ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị cần quy định trường hợp đặc biệt thì tiến hành điều chỉnh quy hoạch, chứ không nên cứng nhắc cứ quy định 5 năm rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Đề nghị nên quy định khoảng 1 tháng người trúng đấu giá phải nộp tiền quyền sử dụng đất, từ đó hạn chế được các trường hợp sau khi trúng đấu giá chuyển nhượng sẽ sang tên cho người khác.

Đồng thời, đề nghị xem xét lại quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân nằm trong trường hợp không phải là đất thuê trả tiền hàng năm. Đề nghị nên thành lập tổ chức phát triển Qũy đất ở cấp tỉnh, không nên thành lập ở cấp huyện; không nên quy định buộc phải đấu giá, đấu thầu đất 5% mà nên giao cơ quan có thẩm quyền xác định giá rồi giao cho người dân làm, nhằm tránh tình trạng bỏ hoang đất như hiện nay…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

ĐBQH Võ Mạnh Sơn phát biểu tại tổ.

ĐBQH Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đề nghị cần bổ sung quy định mang tính nguyên tắc tại Điều 75 dự thảo Luật về mục đích, tiêu chí trường hợp phải tiến hành thu hồi, việc thu hồi phải đem lại lợi ích trước mắt cũng như lâu dài cho quốc gia, cộng đồng và tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi.

Theo đó, Nhà nước chỉ thực hiện thu hồi đất đối với các dự án đầu tư công hoặc dự án theo hình thức đối tác công tư, các dự án công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh và một số dự án công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia và cộng đồng khác.

Đề nghị dự thảo Luật sửa theo hướng cho phép người có đất ở thu hồi đủ điều kiện bồi thường thì được lựa chọn phương án bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng hoặc tiền, hoặc đất có mục đích sử dụng khác. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tôn trọng lựa chọn người có đất bị thu hồi hoặc quy định theo thứ tự lựa chọn. Theo đó, Nhà nước có dự thảo phương án bồi thường thì dựa trên mong muốn của người bị thu hồi đất về việc bồi thường bằng đất, hoặc đất ở, đất khác, hoặc bằng tiền để xây dựng phương án quyết định bồi thường. Đề nghị xem xét, ghi nhận việc tham gia ý kiến của người dân trong quá trình xác định giá đất…

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

ĐBQH Lê Thanh Hoàn (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) phát biểu tại tổ.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) đề nghị không nên quy định một chiều những trường hợp phải thu hồi đất theo Điều 79 mà cần tiếp tục cụ thể hơn nữa tại Điều 127 đối với các trường hợp mà phải thực hiện thỏa thuận. Đề nghị quy định rõ nguyên tắc trong khai thác thông tin cơ sở về Luật Đất đai như quyền truy cập của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và truy cập của người dân liên quan đến vấn đề đất đai…

Phát biểu thảo luận tại tổ, ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ, càng ngày chúng ta càng nhận thức rõ tầm quan trọng của Luật Đất đai. Bởi nó không chỉ tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cho người dân sản xuất kinh doanh; nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho người dân mà còn là hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất, bảo vệ người thực thi pháp luật, bảo vệ tài sản quan trọng nhất của quốc gia.

Luật Đất đai quan trọng như vậy, nên ngoài các nguyên tắc sửa đổi Luật Đất đai, thì đề nghị phải quán triệt thêm một nguyên tắc nữa đó là phải đưa được tất cả các tình huống vướng mắc trong thực tiễn lâu nay trong thực hiện Luật Đất đai năm 2013 vào Dự thảo này để tháo gỡ, nhất là vấn đề khi nào đấu giá, khi nào không đấu giá đất; khi nào đấu thầu, khi nào không đấu thầu dự án sử dụng đất, thời điểm giao đất; giá đất và phương pháp tính giá đất; phương án bồi thường tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất....

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại tổ.

Điều 4 quy định về áp dụng pháp luật, đề nghị bổ sung thêm một khoản để xử lý tình huống thực tế hiện nay có nhiều vướng mắc trong triển khai dự án trong khu đất chuẩn bị tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án mà có đất, có một số diện tích đất công hoặc là tài sản công trên đất. Vì vậy, đề nghị trong điều này cần phải có một khoản quy định là phần diện tích đất do Nhà nước quản lý trong các khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không phải thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà đất, tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, như quy định tại dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Khoản 2 Điều 23 quy định cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, trong đó quy định là tổ chức dịch vụ công về đất đai gồm: Văn phòng đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức dịch vụ công khác được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ. Do đó, đối với Văn phòng đăng ký đất đai đề nghị nên quy định rõ trong luật là thành lập ở cấp tỉnh và cấp huyện nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, và sát dân. Đề nghị cần làm rõ đơn vị tổ chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Tiết a, Khoản 2, Điều 85 là như thế nào? Tránh tình trạng thành lập thêm tổ chức bộ máy.

Tham gia góp ý về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết ban hành dự án Luật; đồng thời góp ý, bổ sung một số nội dung nhằm đảm bảo luật được xây dựng chặt chẽ và sát thực tiễn để thuận lợi trong quá trình thực hiện khi luật ban hành, có hiệu lực. ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, Điều 3 quy định về nguyên tắc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong dự thảo Luật nêu 7 nguyên tắc; tuy nhiên qua quá trình nghiên cứu thì cần phải có một ý để khẳng định nguyên tắc quan trọng là quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự an toàn, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Tít c, Khoản 2 Điều 19 quy định về lực lượng quân sự địa phương và dân quân tự vệ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự được giao quản lý, sử dụng trên địa bàn. Thì đề nghị đối với những loại công trình ở các địa phương mà do địa phương quản lý thì nên thêm thành phần lực lượng bảo vệ là công an xã cho phù hợp với Khoản 2 điều này.

Ban soạn thảo cần cân nhắc cho phù hợp thực tế đối với Khoản 3, Điều 19 quy định về người đứng đầu ban, bộ ngành Trung ương, địa phương không thuộc quy định tại Khoản 2 điều này có trách nhiệm tổ chức lực lượng trong biên chế bảo vệ công trình quốc phòng được giao quản lý sử dụng. Khoản 2 Điều 19 quy định Bộ trưởng Bộ quốc phòng quy định thành phần, lực lượng biên chế để bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; thì dự thảo Luật cần phải có 1 khoản hoặc một ý để nói về lực lượng công an tham gia bảo vệ công trình này để cho toàn diện của Luật. Đảm bảo tính bảo mật trong quản lý, sử dụng các công trình quốc phòng và khu vực quân sự...

Phát biểu kết luận tại tổ, ĐBQH Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ý kiến của các ĐBQH là rất là xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Đây là cơ sở để Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu hoàn chỉnh các dự án Luật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị thư ký tập hợp đầy đủ ý kiến của các ĐBQH để báo cáo với Ban soạn thảo theo quy định.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]