(Baothanhhoa.vn) - Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026  diễn ra ngày 19-11, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 diễn ra ngày 19-11, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa trình bày tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong đó nêu rõ: Dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 27-8-2022. Tại thời điểm được quyết định chủ trương đầu tư, dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cụ thể danh mục và mức vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; tuy nhiên, căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Tờ trình số 492/TTr-BKHĐT ngày 11-8-2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tờ trình số 274/TTr-CP ngày 13-8-2022 của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại chưa phân bổ, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, trong đó cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án là: Ngân sách Trung ương 130 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh 69,9 tỷ đồng (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm và các nguồn họp pháp khác).

Ngày 01-11-2022, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1019/TTg-KTTH về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung dự kiến; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7895/BKHĐT- TH ngày 02-11-2022 về việc hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án bố trí nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bổ sung; trong đó, thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của dự án nêu trên là 130 tỷ đồng và yêu cầu hoàn thành thủ tục đầu tư trước ngày 30-11-2022; đồng thời, tên của dự án theo danh mục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo có sự thay đổi so với chủ trương đã được HĐND tỉnh quyết nghị. Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa là cần thiết.

Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án gồm: Bổ sung căn cứ pháp lý tại Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 27-8-2022 của HĐND tỉnh: Công văn số 1019/TTg-KTTH ngày 01-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung dự kiến. Công văn số 7895/BKHĐT-TH ngày 02/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án bố trí nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bổ sung.

Điều chỉnh tên dự án quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 27-8-2022 của HĐND tỉnh trở thành: “Dự án Tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh”.

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh: Vốn ngân sách trung ương là 130 tỷ đồng theo Công văn số 1019/TTg- KTTH ngày 01-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 7895/BKHĐT-TH ngày 02/11/2022 của Bộ Kế hoạch va Đầu tư. Vốn ngân sách tỉnh là 69,9 tỷ đồng (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm và các nguồn hợp pháp khác). Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 315/NQ-HĐND ngày 27-8-2022 của HĐND tỉnh

Nội dung chi tiết tại đây.

tờ trinh lam kinh.pdf

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]