(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-1-1960, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức trọng thể kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí minh đã đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Kết thúc diễn văn khai mạc, Bác khẳng định:

ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH

Ngày 5-1-1960, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức trọng thể kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí minh đã đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Kết thúc diễn văn khai mạc, Bác khẳng định:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình!

Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập,

là hòa bình, ấm no

Công ơn Đảng thật là to

Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một kho lịch sử

bằng vàng.

ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH

Đội viên trí thức trẻ tình nguyện, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 giúp người dân huyện Mường Lát thu hoạch lúa. Ảnh: Khắc công

Lúc bấy giờ, cả hai miền Nam - Bắc đang ra sức thi đua ái quốc lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày sinh nhật Đảng.

Ở Miền Bắc thi đua kiến thiết xã hội chủ nghĩa và ủng hộ đồng bào miền Nam ruột thịt đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đồng bào miền Nam đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh, kiên quyết chống chế độ bạo tàn Mỹ - Diệm, đòi hòa bình thống nhất nước nhà theo Hiệp định Pa-ri. Trong Thư chúc mừng năm mới 1960, Bác vui mừng chúc Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước.

Mừng Nhà nước ta 15 xuân xanh!

Mừng Đảng chúng ta 30 mươi năm tuổi trẻ!

Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua

Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Chúc đồng bào miền Nam vững bền, mạnh mẽ.

Cả nước một lòng, hăng hái tiến lên

Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ!

Từ ngày thành lập đến năm 1960, Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam lập nên những kỳ tích. Bác nói trong lời khai mạc “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

Nước ta bị thực dân Pháp xâm chiếm biến thành một cứ điểm thuộc địa, dân ta trong vòng vong quốc nô. Khi chưa có Đảng tình hình đen tối không có đường ra. Từ ngày mới ra đời, Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân ta vững bước trên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong... Cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo đã đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Bác nhấn mạnh và khẳng định “Công ơn Đảng thật là to” và Bác nêu rõ: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Trong bài viết này, chúng tôi xin được trình bày cách hiểu đạo đức, văn minh của Đảng:

- Đảng ta là đạo đức:

Trước hết Đảng ta là một Đảng tin yêu con người, tôn trọng con người, đề cao phẩm chất đạo đức của con người, “đầu tiên là công việc đối với con người”, Đảng lấy đạo đức cách mạng làm gốc, làm nền tảng của mỗi đảng viên. Đảng phục vụ lợi ích dân tộc vì ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Bác đã nói rõ: Đảng ta là “Đảng của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và Nhân dân“”(1). Đảng tập hợp những người con ưu tú nhất của giai cấp công nhân, nông dân và tri thức. Đảng là “Tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao“”(2), cho nên quyền lợi của Đảng thống nhất với quyền lợi của dân tộc.

Tại Đại hội Đảng lần thứ II - 1951, Bác nói: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”(3).

Đảng ta là một khối thống nhất, là một Đảng đoàn kết, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đảng ta nêu cao tư tưởng và thực hiện “Đoàn kết đại đoàn kết. Thành công đại thành công”. Trước khi đi xa, trong Di chúc để lại, một lần nữa Bác căn dặn: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (Di chúc).

Hồ Chí Minh coi đoàn kết tạo nên sức mạnh cấp số nhân, đoàn kết làm nên chiến thắng, làm nên thành công. Ngay từ khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã coi đoàn kết là nguyên nhân hàng đầu tạo nên thành công. Trong 30 bài ca kêu gọi của Hồ Chí Minh viết trước Tổng khởi nghĩa, đó là các bài ca kêu gọi:

- “Việt Nam độc lập” thổi kèn loa

Kêu gọi dân ta trẻ lẫn già

Đoàn kết vững bền như khối sắt

Để cùng nhau cứu nước Nam ta

(Thơ đề tranh, cổ tập báo Việt Nam độc lập)

- Nhật, Tây áp bức giống nòi

Ta nên đoàn kết để đòi tự do

(Con cáo và tổ ong)

- Hỡi ai con cháu Hồng Bàng

Chúng ta phải biết kết đoàn mau mau

(Bài ca sợi chỉ)

- Chị em cả trẻ lẫn già

Cùng nhau đoàn kết để mà đấu tranh

(Ca phụ nữ)

- Vậy nên trẻ em nước ta

Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh

(Kêu gọi thiếu nhi)

Đảng ta là một Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, tất cả đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Còn dân chủ, Bác nói: “là của quý báu nhất của Nhân dân”, “chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của mỗi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”(4).

Biện pháp đoàn kết của Đảng ta là tự phê bình và phê bình, đó là công việc bình thường, thường xuyên của mỗi đảng viên, mỗi cơ sở đảng cần thiết như cơm ăn nước uống, khí thở hàng ngày, Bác chỉ rõ: “Mục đích phê bình cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt để đoàn kết và thống nhất nội bộ”(5) bởi “Người đời không phải thần thánh, không ai tránh khỏi khuyết điểm”, “Mỗi người đều có thiện có ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi người này nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”(6), “thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình” (7).

- Đảng ta là văn minh:

Những điều nói ở trên Đảng ta là đạo đức, cũng chính là chứa đựng Đảng ta là văn minh. Vì Đảng là một tổ chức tiên tiến của thời đại nên đã kiên quyết đấu tranh giành độc lập tự do cho con người, cho giai cấp, dân tộc và cho các nước thuộc địa bị áp bức. Do vậy Đảng ta là văn minh. Chúng tôi xin bổ sung mấy điểm sau theo quan điểm của Hồ Chí Minh và xuất phát từ thực tế. Từ khi thành lập cho đến nay Đảng ta luôn hoạt động và phấn đấu theo phương châm sống của Bác Hồ “Dĩ công vi thượng”, “Dĩ công vi tư”, “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Dĩ công vi thượng là lấy cái chung là trên hết, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đảng ta phục vụ Nhân dân, là đầy tớ trung thành của Nhân dân, là công bộc, đã là con người thì ai cũng biết điều quý giá nhất là bản thân mình, vậy mà hàng vạn đảng viên của Đảng đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, hỏi trên thế giới này, liệu có bao nhiêu Đảng phái chính trị dĩ công vi thượng như Đảng ta.

Dĩ công vi tư lấy công làm tư, ngược lại với chí công vô tư, dĩ công vi tư là bệnh tham lam chỉ biết đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích chung của Đảng, của dân tộc do đó mà chỉ tư lợi của công, làm việc tự đặt vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình. Dĩ công vi tư là một trong những biểu hiện tham ô là lấy trộm của công, chiếm của công làm của tư, tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội, nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, hại đến công việc cải thiện đời sống của Nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân cần phải ngăn chặn và tiêu diệt không thương tiếc bọn tham ô tham nhũng.

Dĩ bất biến ứng vạn biến chỉ xin nói một sự việc ngày 31-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường sang thăm Pháp với tư cách là thượng khách do Chính phủ Pháp mời. Tại Bắc Bộ Phủ trước khi lên ô tô đến Sân bay Gia Lâm, Hồ Chí Minh nắm tay Quyền Chủ tịch Chính phủ Huỳnh Thúc Kháng và nói: Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cụ cùng với anh em giải quyết cho, mong cụ “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, lấy cái không thay đổi, để ứng phó với muôn màu cái biến đổi. Cụ Huỳnh đã thực hiện lời Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ.

Bác Hồ nói Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập là hòa bình ấm no, công ơn Đảng thật là to lớn làm nên lịch sử vẻ vang cho dân tộc, Cách mạng Tháng 8 và Tổng khởi nghĩa thắng lợi, là đánh thắng ba đế quốc to Pháp, Nhật, Mỹ trong ba cuộc kháng chiến chống Nhật, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là những trang lịch sử vẻ vang của nước ta.

Quả là: Đảng ta thật vĩ đại, là đạo đức, văn minh.

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,T6,tr175.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,T7,tr280.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,T6,tr175.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,T8,tr21.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,T7,tr492.

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,T5,tr232.

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,T5,tr262.

Lê Xuân Đức


Lê Xuân Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]