(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ huyện Tĩnh Gia có 427 chi bộ, với 10.761 đảng viên đang sinh hoạt. Từ năm 2016 trở về trước, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có không ít tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn bộc lộ khuyết điểm, yếu kém.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Tĩnh Gia nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Đảng bộ huyện Tĩnh Gia có 427 chi bộ, với 10.761 đảng viên đang sinh hoạt. Từ năm 2016 trở về trước, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có không ít tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn bộc lộ khuyết điểm, yếu kém.

Đảng bộ huyện Tĩnh Gia nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ thôn Đông Thắng, xã Hải Châu.

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên, năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia đã ban hành nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến năm 2020”. Nghị quyết 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung vào 5 giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là ở những cơ sở, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên; thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ, tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; nâng cao chất lượng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các TCCSĐ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của TCCSĐ...

Đảng bộ xã Hải Châu có 14 chi bộ trực thuộc, với 405 đảng viên. Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đảng bộ xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, từ ngày 3 đến ngày 8 hàng tháng các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định. Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của các thôn. Hàng quý các chi bộ nông thôn đều tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các vấn đề được người dân quan tâm như: Xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Song song với đó, đảng bộ xã đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã từng bước được đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của các TCCSĐ cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Đồng thời, đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể và cá nhân làm theo Bác để tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong nhân dân.

Với những giải pháp hữu hiệu, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Tĩnh Gia được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, qua đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên, huyện Tĩnh Gia có 11/66 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 46/66 đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1.285 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6.527 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đi liền với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhiều TCCSĐ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bài và ảnh: Trần Thanh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]