(Baothanhhoa.vn) - Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy những năm qua, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Lang Chánh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy những năm qua, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Đảng bộ huyện Lang Chánh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Cán bộ xã Đồng Lương thăm mô hình sản xuất của người dân.

Đồng chí Lê Văn Luyến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lang Chánh cho biết: Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, Huyện ủy đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, đặc biệt là tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết cũng như xây dựng kế hoạch hành động của từng cấp ủy, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Căn cứ vào tình hình thực tế, đồng thời nhằm cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã ban hành Chương trình hành động số 46-CTHĐ/HU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ” trong toàn Đảng bộ huyện. Đây là một chuyên đề lớn, đi sâu vào thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, TCCSĐ.

Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Lang Chánh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã từng bước được đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của các TCCSĐ cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện còn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể và cá nhân học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ.

Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Đảng bộ huyện Lang Chánh luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ học tập nâng cao trình độ để phát triển. Thực hiện nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ”, trong những năm qua, Huyện ủy huyện Lang Chánh đã đề ra nhiều chủ trương và thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ đã thu được kết quả bước đầu, tạo sự thống nhất về nhận thức trong tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức của các cấp ủy về luân chuyển cán bộ, góp phần khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín về cán bộ trong từng cơ quan, đơn vị. Trong những năm qua, huyện đã thực hiện luân chuyển và điều động được 63 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó luân chuyển từ huyện về xã 15 đồng chí, luân chuyển ngang từ các cơ quan, đơn vị trong huyện 28 đồng chí, tỉnh về huyện 3 đồng chí, huyện về tỉnh 3 đồng chí; điều động 15 lượt cán bộ. Cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng được các cấp ủy đảng tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong sinh hoạt định kỳ, huyện ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ về dự và chỉ đạo, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, góp ý, đề xuất những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Đối với mỗi kỳ sinh hoạt, công tác chuẩn bị của cấp ủy phải chu đáo, xây dựng chương trình cụ thể, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua sinh hoạt chi bộ đã phát huy trí tuệ của đảng viên, qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và xuất hiện ngày càng nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, là những tấm gương sáng để nhiều quần chúng học tập, noi theo.

Do chủ động trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Lang Chánh được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Qua đánh giá phân loại TTCSĐ, đảng viên, hàng năm, huyện Lang Chánh có 47% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 67,64%.

Bài và ảnh: Thanh Huê


Bài Và Ảnh: Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]