(Baothanhhoa.vn) - Với nhận thức sâu sắc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020–2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lang Chánh đã tập trung chỉ đạo các tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và tổ giúp việc của tiểu ban nội dung... triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Đến nay, các công tác chuẩn bị đại hội đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ huyện Lang Chánh chú trọng công tác nhân sự cấp ủy và xây dựng văn kiện đại hội

Đảng bộ huyện Lang Chánh chú trọng công tác nhân sự cấp ủy và xây dựng văn kiện đại hội

Thị trấn Lang Chánh ngày càng đổi mới và phát triển.

Với nhận thức sâu sắc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020–2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lang Chánh đã tập trung chỉ đạo các tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và tổ giúp việc của tiểu ban nội dung... triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Đến nay, các công tác chuẩn bị đại hội đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Xác định công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, BTV Huyện ủy Lang Chánh lãnh đạo, chỉ đạo tiểu ban nhân sự xây dựng đề án nhân sự và kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, BTV, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đề án nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 trình BTV, Ban Chấp hành và báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi trình đại hội đảng bộ huyện. Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh, BTV Huyện ủy Lang Chánh đã triển khai xây dựng nguồn cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, BTV cấp ủy. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội... liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự. Đối với cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên BTV cấp ủy các cấp, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 3132/QĐ-TU ngày 2-8-2019 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, BTV huyện ủy Lang Chánh đã xây dựng thực hiện nghiêm cơ cấu 3 độ tuổi. Thực hiện việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cùng với việc chú trọng chuẩn bị về công tác nhân sự, BTV Huyện ủy Lang Chánh cũng đã chỉ đạo tiểu ban nội dung xây dựng văn kiện đại hội phải có tính khoa học, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của Trung ương cũng như của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; làm rõ những ưu điểm, khẳng định những kết quả, thành tựu đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, mang tính xây dựng; gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi cao để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thể hiện tầm nhìn xa hơn. Hiện nay, dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cơ bản đã hoàn thành để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, ban, ngành, địa phương và nhân dân.

Bên cạnh công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tích cực giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề phát sinh, coi trọng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; không để xảy ra điểm nóng, hay việc lợi dụng để tuyên truyền chống phá, gây mất ổn định, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huyện ủy cũng chỉ đạo các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm phấn đấu đạt được các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp và sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước để tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của huyện trong thời gian qua. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020–2025 đang được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch và dự kiến diễn ra trong tháng 8-2020.

Với sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lang Chánh, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020–2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]