(Baothanhhoa.vn) - Đến huyện Hoằng Hóa những ngày đầu năm này, có thể cảm nhận được không khí lao động sản xuất sôi nổi trên mỗi nhà máy, cánh đồng, trung tâm thương mại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đẩy nhanh việc đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đẩy nhanh việc đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII.

Đến huyện Hoằng Hóa những ngày đầu năm này, có thể cảm nhận được không khí lao động sản xuất sôi nổi trên mỗi nhà máy, cánh đồng, trung tâm thương mại.

Chúng tôi gặp đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa khi đồng chí đang đi thực tế mô hình sản xuất vụ đông tại xã Hoằng Giang. Khi được chia sẻ về cảm nhận này, trên con đường quê được đầu tư làm mới 2 làn xe, rải nhựa phẳng lỳ, 2 bên đường là những hàng cây vươn cao thẳng tắp, đồng chí Lê Xuân Thu cho biết: Hoằng Hóa đang tập trung quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện đang bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở cấp mình, địa phương mình.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Hoằng Hóa đã huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhiều chương trình, dự án quan trọng được triển khai thực hiện. Nổi bật là đã đầu tư xây dựng được 2 tuyến đường đôi (4 làn xe) Goòng - Hải Tiến, Goòng - Quăng), cùng với đó là các công trình như: đường Phú - Giang, đường Đạo - Thành - Tân, đường Kim - Sơn, đường Quỳ - Xuyên; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường Thịnh - Đông (6 làn xe), mở rộng nâng cấp tuyến đường ngã tư Quốc lộ 1A Hoằng Đức về ngã 5 Goòng... Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng đô thị hóa nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các xã, thị trấn triển khai xây dựng, mở mới nhiều tuyến đường, từng bước nhựa hóa và đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật theo hướng đô thị, tạo nên tính kết nối giao thương giữa các vùng miền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ đó là huyện Hoằng Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đến cuối năm 2020, huyện có 2 xã Hoằng Đồng, Hoằng Lộc được công nhận xã NTM nâng cao; có 1 thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đồng được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Đây là phần thưởng, là dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, là những điều kiện, tiền đề quan trọng thúc đẩy huyện phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng tâm: Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển đô thị; phát triển du lịch biển gắn với du lịch văn hóa tâm linh; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường công tác đào tạo lao động nghề nghiệp phục vụ yêu cầu phát triển của huyện. 2 khâu đột phá: phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu trong các chương trình trọng tâm và khâu đột phá đề ra, đồng thời nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đi vào cuộc sống, biến những quan điểm, mục tiêu, chủ trương của đảng bộ huyện thành hiện thực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/HU về tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội. Trước mắt, huyện tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ kép, phòng chống dịch COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các chương trình trọng tâm và khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; triển khai thực hiện chỉ thị về bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Với quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII bằng hình thức trực tuyến với 37 đảng bộ xã, thị trấn và 4 đảng bộ cơ quan cho toàn thể cán bộ chủ chốt từ huyện xuống thôn, thảo luận chương trình hành động thực hiện 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá của nghị quyết đại hội. 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập trực tuyến qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị và các kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; tổ chức 1 điểm cầu trực tuyến cấp huyện, 37 điểm cầu trực tuyến xã, thị trấn, 382 điểm cầu trực tiếp của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 10.222 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết. Cùng với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Huyện ủy viên. Tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của đảng bộ huyện; xác định các chương trình, đề án chuyên đề để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu ban hành tổ chức thực hiện.

Tính đến trung tuần tháng 1-2021, 100% các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, chất lượng các văn bản ban hành cơ bản đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương. Các đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân. Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo tổ chức biên soạn những nội dung cốt lõi thành tài liệu và triển khai tuyên truyền từ cấp huyện đến cơ sở.

Chia sẻ về công tác quán triệt, học tập nghị quyết đại hội tại cơ sở, đồng chí Hoàng Hải Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bút Sơn, cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Bút Sơn đã tổ chức quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản nhất của các nghị quyết, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Để cụ thể hóa nghị quyết, Đảng bộ thị trấn đã chọn chương trình trọng tâm để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2021 đó là tập trung chỉnh trang đô thị, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng; nâng cấp, cải tạo chỉnh trang các tuyến đường chính trong các khu dân cư theo quy chuẩn đô thị hóa; lát gạch vỉa hè, làm rãnh thoát nước, trồng cây xanh, lắp đặt điện chiếu sáng công cộng và đèn trang trí dọc các tuyến đường; xây dựng hệ thống giao thông nội đồng. Thực hiện hiệu quả khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, phục vụ Nhân dân.

Được biết, không chỉ Đảng bộ thị trấn Bút Sơn chọn chương trình trọng tâm để cụ thể hóa nghị quyết đi vào cuộc sống mà hiện nay cơ bản các cấp ủy trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đồng thời lựa chọn những chương trình, đề ra những giải pháp thực hiện để đạt được hiệu quả nhanh nhất, phấn đấu xây dựng Hoằng Hóa trở thành huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, huyện ở tốp dẫn đầu các phong trào của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030. Qua đó, tạo cho mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra.

Tô Dung


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]