(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, Đảng bộ Hà Trung luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tiểu khu, xem đây là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Hà Trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, tiểu khu

Những năm gần đây, Đảng bộ Hà Trung luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tiểu khu, xem đây là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ huyện Hà Trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, tiểu khu

Đường giao thông nông thôn xã Hà Tân được đầu tư xây dựng khang trang.

Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, cho biết: Trước đây, một số chi ủy và cá nhân bí thư chi bộ chưa đầu tư tìm các biện pháp, giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bí thư, cấp ủy một số chi bộ thôn, tiểu khu yếu về năng lực công tác Đảng, thiếu kinh nghiệm, chưa tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, một số đảng viên chưa tự giác duy trì sinh hoạt chi bộ, chưa thực hiện đúng tư cách của người đảng viên nên giảm sút tính chiến đấu và nhiệt huyết cách mạng. Đặc biệt, một số chi bộ đề ra nội dung, trình tự sinh hoạt chưa bài bản, tính dân chủ chưa cao. Việc đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên không thường xuyên; việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề ở một số chi bộ còn ít, lúng túng trong việc chọn chuyên đề sinh hoạt; vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với thôn, tiểu khu chưa tốt.

Khắc phục tình trạng đó, ngày 6-8-2012 Huyện ủy Hà Trung đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ thôn, tiểu khu giai đoạn 2012-2015” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bước đầu mang lại hiệu quả. Trước hết là việc tìm biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên mà đứng đầu là đồng chí bí thư chi bộ. Bí thư phải là người có năng lực thực hiện công tác Đảng, có tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt, phân công chi ủy viên xây dựng nội dung sinh hoạt từng kỳ chu đáo. Sau đó, đưa ra chi ủy thảo luận, thông báo trước cho đảng viên về nội dung và thời gian sinh hoạt để chuẩn bị ý kiến tham gia thì cuộc sinh hoạt sẽ đạt kết quả tốt. Ngoài ra, quan tâm công tác phát triển đảng viên của chi bộ; việc xây dựng, củng cố các chi hội, chi đoàn; trách nhiệm của đồng chí ủy viên cấp trên đối với chi bộ thôn, tiểu khu cũng như công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên trong việc chấp hành chế độ, nội dung sinh hoạt của các chi bộ, không để các chi bộ sinh hoạt theo kiểu hình thức, chiếu lệ, qua loa...

Đặc biệt, sau khi thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời gắn sinh hoạt chi bộ với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tiểu khu ở Hà Trung có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Mai Văn Trường, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Bái Sơn, xã Hà Tiến, cho biết: Với quyết tâm xây dựng Bái Sơn thành thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, đảng bộ, UBND xã đã ban hành các nghị quyết, đề án, tiếp đó, chi bộ thôn ra nghị quyết chuyên đề, thôn có phương án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, đồng thời thành lập ban kiến thiết thôn. Ban đầu, bà con không khỏi băn khoăn về xây dựng NTM kiểu mẫu cần đóng góp thêm để nâng cao một số tiêu chí hiện có. Nhưng với sự vào cuộc tích cực từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tuyên truyền, vận động, giải thích, sự tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, bà con đã đồng lòng đóng góp tiền của, công sức làm cho bộ mặt làng, xã ngày càng xanh – sạch – đẹp. Chỉ trong 1 năm (tháng 7-2017 đến tháng 7-2018), nhân dân thôn Bái Sơn đã đóng góp 1,26 tỷ đồng, 150 ngày công lao động để tiếp tục bê tông hóa đường nội thôn, xây dựng hệ thống thoát nước; có thêm 7 mô hình trồng lúa – nuôi cá hoạt động, nâng tổng số mô hình cá – lúa trong toàn thôn lên 28 mô hình. Đến nay thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người (tăng hơn 5 triệu đồng/người so với 1 năm trước). Thôn Bái Sơn đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Thôn Bái Sơn chỉ là 1 trong số 143 chi bộ thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tiểu khu, xem đây là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến nay, sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ; chế độ, nội dung sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, xây dựng, củng cố các chi hội, chi đoàn và trách nhiệm của các đồng chí ủy viên cấp trên đối với chi bộ thôn, tiểu khu không ngừng được nâng cao. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ thôn, tiểu khu thực hiện tương đối tốt chế độ sinh hoạt định kỳ tháng một lần theo quy định. Công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện tốt hơn. Các chi bộ thôn, tiểu khu đã xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, từ đó xây dựng và tổ chức có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Qua phân loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, số lượng TCCSĐ được công nhận trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng tăng. Trong sinh hoạt, các TCCSĐ đã thực hiện tốt các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng theo điều lệ và quy chế hoạt động của chi ủy, chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng được đổi mới, được thể hiện bằng biên bản theo đúng quy định. Các chi bộ coi trọng việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”... thành nội dung trong các kỳ sinh hoạt.

Năm 2018, qua đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên, huyện Hà Trung có 11/54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 20,4% TCCSĐ; 24/54 đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 66,7% TCCSĐ; có 960 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 15,8%; 4.388 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 72%. Sau kiện toàn cấp ủy chi bộ đảng, trưởng thôn, tiểu khu sau sáp nhập thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện, có 55/143 chi bộ thôn, tiểu khu (chiếm 38,4%) đã thực hiện bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì ở đó tính đảng được phát huy cao độ. Do đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Hà Trung luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Phan Nga {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]