(Baothanhhoa.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 5.000 đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại 60 đảng bộ, chi bộ cơ sở (gồm 33 đảng bộ, chi bộ cấp phòng và 27 đảng bộ công an cấp huyện) với 397 chi bộ trực thuộc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Công an tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 5.000 đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại 60 đảng bộ, chi bộ cơ sở (gồm 33 đảng bộ, chi bộ cấp phòng và 27 đảng bộ công an cấp huyện) với 397 chi bộ trực thuộc.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung, các tổ chức cơ sở đảng nói riêng, liên tục trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp trên. Hằng năm, căn cứ vào Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ.

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng và ban hành hơn 30 chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 102 lượt đảng bộ, chi bộ cơ sở. Với phương châm lấy giáo dục, phòng ngừa là chính, thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức cơ sở đảng và các đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, góp phần xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh cũng luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Trong 3 năm (2015 - 2017), Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã kiện toàn, bổ sung 31 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở. Đồng thời, thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ chủ chốt và ủy viên UBKT cơ sở. Cấp ủy, UBKT các cấp đã phân công cấp ủy, ủy viên UBKT thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đối với đảng viên để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được gắn kết chặt chẽ với công tác thanh tra, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và giải quyết tố cáo, khiếu nại có liên quan đến đảng viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Đảng ủy Công an tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng cơ sở trong công tác kiểm tra, giám sát; khắc phục cơ bản tình trạng khoán trắng công tác kiểm tra, giám sát cho UBKT. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên sai phạm đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng người, đúng lỗi vi phạm. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật đối với hơn 20 đảng viên. Sau kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đã thông báo kết luận, kết quả kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, quy định thời gian sửa chữa khắc phục để tiến hành phúc tra, thông báo đến tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhất là kiểm tra, giám sát kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng thời mở đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” để kiểm điểm, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong sinh hoạt Đảng, đã bổ sung thêm 3 nội dung gồm: Kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cam kết và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện “tự soi, tự sửa” của đảng viên; đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an Thanh Hóa, giai đoạn 2014- 2020”.

Do chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp công tác, nên công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có những tác động tích cực, giúp cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong sinh hoạt Đảng và trong việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, góp phần phòng ngừa vi phạm, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong công an nhân dân. Do đó, lực lượng công an Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 5 năm liên tục từ 2012 - 2016, Đảng bộ Công an tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, qua phân loại, bình xét hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hơn 70% (bao gồm cả đảng bộ công an cấp huyện) đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên, CBCS vi phạm kỷ luật bình quân hàng năm đều dưới 0,5%.


Lam Sơn (Công an tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]