(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 30-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các vụ thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 224 đại biểu chính thức đại diện cho 6.300 đảng viên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

224 đại biểu chính thức đại diện cho 6.300 đảng viên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy tham dự đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chào mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi 27/27 chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra (14 chỉ tiêu đạt và 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,01% đạt mục tiêu nghị quyết, trong đó: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2016-2020 ước đạt 21,03%; giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 3.882 tỷ đồng vượt 23% kế hoạch và gấp 1,7 lần so với năm 2015. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích phát triển; năm 2020 giá trị sản xuất ước đạt 1.476 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2015. Nông, lâm, thuỷ sản tăng 2,39%; công nghiệp - xây dựng tăng 21,03%; dịch vụ tăng 16,86%. Năm 2020 tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành so với năm 2015: Nông, lâm, thuỷ sản giảm từ 31,76% xuống 20,73%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 30,45% lên 36,6%; dịch vụ tăng từ 37,8% lên 42,67%. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 10.257 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 642,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,3 triệu đồng vượt 9,4% so với mục tiêu nghị quyết và gấp 1,7 lần năm 2015. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản giảm từ 64,3% năm 2015 xuống còn 40%. Công tác giảm nghèo được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,9% năm 2015 xuống còn 2,71% năm 2019 (bình quân giảm 2,28%/năm); Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai với cách làm sáng tạo, đã có gần 50% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 2 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục, thể thao chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; Giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa đạt được những kết quả tích cực, nổi bật. Giai đoạn 2015-2019 kết nạp được 875 đảng viên, bình quân 175 đảng viên/năm, vượt mục tiêu nghị quyết. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ; hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ngày càng thiết thực, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện…

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương đã tặng bức tượng Bác Hồ cho huyện Cẩm Thủy; trao số tiền 1,5 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ để huyện xây dựng 30 nhà tình thương.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đề ra phương hướng là: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng; phát triển công nghiệp, dịch vụ là trọng tâm; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu trình bày tham luận tại đại hội

Dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục – y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng xác định 3 chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển du lịch; Chương trình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng 2 khâu đột phá gồm: Tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI đã tập trung phân tích, lãm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ huyện Cẩm Thủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi 27 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng bền bỉ và những kết quả nôi bật mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với 3 chương trình và 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Cẩm Thủy cần phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó các nội dung trọng tâm như: cần rà soát kỹ các quy hoạch, kế hoạch để xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đồng thời vận động, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Chú trọng phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống có thế mạnh. Lồng ghép, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, các nguồn lực trên địa bàn để đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; Phát triển mạnh các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng, các lễ hội truyền thống; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao; tăng cường công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội… Phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, vấn đề then chốt là phải chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Chú trọng đổi mới công tác cán bộ, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo cũng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại hội đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 31-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]