(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-1, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018: Khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn”

Sáng 11-1, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018: Khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn”

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh:Minh Hiếu

Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng để xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đề ra theo quy định, điều lệ đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018: Khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn”

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh:Minh Hiếu

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.654 tổ chức đảng cấp dưới và 6.480 đảng viên (tăng 70 tổ chức đảng và 306 đảng viên so với năm 2017), kết luận có 6 tổ chức đảng và 62 đảng viên có khuyết điểm vi phạm; phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 50 đảng viên. Giám sát chuyên đề đối với 2.146 tổ chức đảng cấp dưới và 7.736 đảng viên (tăng 59 tổ chức đảng và 36 đảng viên), phát hiện 19 tổ chức đảng và 52 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 28 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 77 tổ chức đảng cấp dưới, 935 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 747 đảng viên; đồng thời kiểm tra 1.314 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 543 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện việc thi hành kỷ luật, giám sát chuyên đề đối với 1.354 tổ chức đảng cấp dưới và 7.713 đảng viên.

Nét nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 là đã tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; kiểm tra, giám sát các lĩnh vực có nhiều sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân như công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý và sử dụng đất đai, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và chấp hành kỷ cương, lề lối làm việc. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra cách cấp. Xem xét, kết luận, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cơ bản đã khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh’, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn” trong kiểm tra, xử lý kỷ luật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện thắng lợi công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, một số đảng ủy cơ sở và chi bộ chưa quan tâm đến việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, có trường hợp vi phạm nhưng chậm được phát hiện và xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018: Khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn”

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh:Minh Hiếu

Vui mừng, ấn tượng trước những thành tựu to lớn, quan trọng, toàn diện của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2018, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh đã góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp của tỉnh trong năm 2019 cần xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại như báo cáo và các ý kiến tại hội nghị đã chỉ rõ. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra giám sát. Nêu cao vai trò chủ động hơn của cấp ủy, UBKT các cấp nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, xây dựng các mô hình kiểu mẫu, để góp phần xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018: Khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “vùng cấm”, “hạ cánh an toàn”

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh:Minh Hiếu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của các cấp ủy, ngành kiểm tra đảng. Năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tập trung cao cho công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, cấp ủy cấp trên. Do đó số lượng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát năm 2018 tăng so với năm 2017, số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm bị xử lý kỷ luật cũng tăng so với năm 2017. Qua kiểm tra, giám sát, đã tăng cường kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục tập trung vào việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, việc thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ đạo của cấp trên đối với cấp dưới. Tập trung cao cho công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, điều lệ đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Đất đai, xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, chính sách an sinh xã hội.

Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên, cần tăng cường nắm bắt tình hình, kiểm tra đột xuất những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xác minh những nội dung mà công luận và người dân có ý kiến để xử lý nghiêm theo quy định; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm cá nhân sai phạm, không có vùng cấm trong thi hành kỷ luật của đảng. UBKT các cấp cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp có bản chính chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thông nghiệp vụ. Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện phòng ngừa các vi phạm để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]