(Baothanhhoa.vn) - Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị là một trong những giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện chủ trương của Đảng ta và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức các hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã ngày càng được thực hiện nền nếp, nghiêm túc, hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị là một trong những giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện chủ trương của Đảng ta và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức các hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã ngày càng được thực hiện nền nếp, nghiêm túc, hiệu quả hơn.

Công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Như Thanh.

Qua các cuộc rà soát, kiểm tra hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, về việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kết luận của kiểm toán Nhà nước tại đơn vị, cho thấy các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, như: quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu, dự án đấu giá quyền sử dụng đất, công khai việc mua sắm sử dụng tài sản công, huy động, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, công khai kết quả kiểm toán, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, tổ chức biết và giám sát việc thực hiện. Việc công khai được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: tổ chức các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp khi có thông tin yêu cầu. Khi có thắc mắc của cử tri, phản ánh của báo chí, công dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp thu và thực hiện giải trình theo quy định. Thông qua giải trình đã giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tiếp thu, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Để đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong hoạt động, thời gian qua, các cơ quan, địa phương, đơn vị cũng đã tích cực cải cách thủ tục hành chính. Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn) đã chính thức đi vào hoạt động ngày 16-9-2019, được tích hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; hệ thống thông tin một cửa điện tử của 27 UBND cấp huyện và 100% UBND cấp xã đã công bố đầy đủ, kịp thời 100% các thủ tục hành chính. Đồng thời, Cổng dịch vụ công của tỉnh được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành; tích hợp hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt của Viễn thông Thanh Hóa (VNPT Pay) để thanh toán phí, lệ phí (nếu có) đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cổng thông tin điện tử tỉnh, 48 trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và 559/559 trang thông tin điện tử cấp xã đã đăng tải công khai, minh bạch các thông tin, hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại các sở, ngành tiếp tục được cập nhật, nâng cấp và ứng dụng hiệu quả trong hoạt động quản lý và tác nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm từ 30 - 50% thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho giao dịch của công dân và các tổ chức tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch trong xác định, phê duyệt tiêu chuẩn, định mức và cân đối, bố trí kinh phí phục vụ mua sắm công trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngày càng nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng kinh phí được thực hiện qua nhiều cấp, nhiều khâu của quản lý ngân sách từ phê duyệt cấp kinh phí của cấp có thẩm quyền, kiểm soát chi căn cứ theo dự toán, kết quả trúng thầu, hợp đồng, hồ sơ chứng từ mua sắm hợp lệ tại Kho bạc Nhà nước, công tác quyết toán và kiểm tra quyết toán của cơ quan tài chính, đơn vị dự toán cấp trên, do đó đã hạn chế được đến mức thấp nhất việc sử dụng kinh phí được cấp sai mục đích. Nội dung công khai, minh bạch trong đấu thầu mua sắm công đã được luật hóa, việc cung cấp, đăng tải thông tin trong đấu thầu cũng đã được quy định cụ thể, thực hiện ngày càng nghiêm túc, hiệu quả hơn. UBND tỉnh đã yêu cầu đối với các gói thầu mua sắm công phải được đăng tải công khai trên trang thông tin về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa nhằm bảo đảm thông tin được đăng tải tập trung và tạo thuận lợi cho nhà thầu và các bên liên quan tìm kiếm thông tin.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành 930 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương, đơn vị về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra, phát hiện 57 đơn vị vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, đã chấn chỉnh và khắc phục kịp thời theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, rà soát tại một số cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã có chỉ đạo, yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; minh bạch hóa các nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy trình thủ tục giải quyết công việc để người dân giám sát, thực hiện. Tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Thực hiện phân cấp gắn liền phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử để tăng tính minh bạch, giúp cho công tác phòng chống tham nhũng ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Bài và ảnh: Hà Minh


Bài và ảnh: Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]