(Baothanhhoa.vn) - Năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, năm 2022 phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ; đạt và vượt các chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam giao và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra. Công đoàn Thanh Hóa ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Công đoàn Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, năm 2022 phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ; đạt và vượt các chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam giao và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra. Công đoàn Thanh Hóa ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Công đoàn Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Vì lợi ích đoàn viên công đoàn

Xác định chủ đề hoạt động năm 2022 là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động (NLĐ); phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai mạnh mẽ các chương trình nhằm đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên và NLĐ. Tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ; chủ động tham gia với người sử dụng lao động các phương án xây dựng thang bảng lương, trả lương mới theo quy định; thương lượng, ký kết mới thỏa ước lao động tập thể có chất lượng, từng bước nâng cao điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật...

Nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng về đoàn viên được các cấp công đoàn triển khai như tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ ốm đau, làm nhà ở “Mái ấm công đoàn”, tặng quà “Tháng công nhân”... Kết quả, các cấp công đoàn đã hỗ trợ 544.561 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền trị giá 397,6 tỷ đồng; trong đó, thăm, tặng quà, hỗ trợ những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ ốm đau, làm nhà, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” cho 283.129 đoàn viên, NLĐ với số tiền trị giá 209,8 tỷ đồng; “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 hỗ trợ cho 235.000 đoàn viên, NLĐ với tổng trị giá 179 tỷ đồng; ký kết 173 thỏa thuận hợp tác với đối tác mới trong Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ” cho 71.432 người được thụ hưởng với trị giá số tiền ưu đãi trên 8,8 tỷ đồng...

Để hỗ trợ NLĐ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ 1,270 tỷ đồng nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm; trong đó 1,220 tỷ đồng nguồn vốn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 50 triệu đồng nguồn vốn phụ nữ nghèo. Đến nay, đã có 24 dự án do LĐLĐ tỉnh quản lý, thu hút tạo việc làm mới cho 36 lao động tăng thu nhập cho đoàn viên, CNVCLĐ tại 22 công đoàn cơ sở.

Những dấu ấn nổi bật

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình công tác với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn... để triển khai đến các cấp công đoàn; đồng thời chỉ đạo các ban, đơn vị, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2022 để tổ chức thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kịp thời, toàn diện, sát đúng, hiệu quả và có sự lan tỏa sâu rộng, qua đó, tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Năm 2022, Công đoàn Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ; đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra.

Nổi bật là toàn tỉnh đã thành lập được 155/60 công đoàn cơ sở (đạt 258,3% kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam); kết nạp đoàn viên mới tăng thêm 32.215/30.000 đoàn viên (đạt 107,3% kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam); đề xuất, thương lượng tăng giá trị bữa ăn ca cao hơn 15.000 đồng ở 143/40 doanh nghiệp (DN) (đạt 357,5% kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam); 65/35 DN có tổ chức công đoàn ký mới thỏa ước lao động tập thể (đạt 185,7% kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam); tổ chức hội nghị NLĐ tại 681/395 DN ngoài khu vực Nhà nước (đạt 172,4% kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam), 681/681 DN (đạt 100% kế hoạch LĐLĐ tỉnh); ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên đạt 173/37 (đạt 467,5% kế hoạch LĐLĐ tỉnh); giới thiệu 3.897/3.350 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng (đạt 116,3 kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh)...

Việc đổi mới, sáng tạo trong phát động, triển khai và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp công đoàn đã động viên đoàn viên, NLĐ khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong đó phong trào “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” đã lan tỏa sâu rộng đến cơ sở, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Kết quả có 37/37 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở đăng ký 88/72 mô hình, sáng kiến tiêu biểu (đạt 122,2% kế hoạch LĐLĐ tỉnh).

Công đoàn Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Công nhân Công ty TNHH Giày Venus Việt Nam trong ca sản xuất.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID -19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong các cấp công đoàn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn hưởng ứng tham gia. Kết thúc giai đoạn 1, Thanh Hóa dẫn đầu toàn quốc với 170.234 sáng kiến và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện; giai đoạn 2, hiện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa vẫn là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về số lượng đoàn viên tham gia chương trình, có 285.084 lượt tham gia sáng kiến.

Với những kết quả toàn diện trong năm 2022, Công đoàn Thanh Hóa là đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận là đơn vị dẫn đầu toàn quốc, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2022 và đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây cũng là tiền đề cho sự bứt phá trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung vào các hoạt động hướng về cơ sở; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng mới.

Võ Mạnh Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa


Võ Mạnh Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]