(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện khẩn số 10 gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung

Ngày 9-5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện khẩn số 10 gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung

Công điện nêu rõ: Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc quản lý cách ly tập trung, đặc biệt việc bàn giao các trường hợp sau khi kết thúc cách ly (Công văn 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021, Công điện số 1640/CĐ-BCĐ ngày 15/10/2020, các Quyết định số: 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020; số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 và Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020). Tuy nhiên, đã xảy ra hiện tượng lây nhiễm chéo tại một số cơ sở cách ly tập trung do chưa thực hiện nghiêm các quy định hiện hành, trong khi đó, hiện làn sóng dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đang có diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ và Công điện số 600/CĐ-BCD ngày 05/5/202, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quán triệt tinh thần chống dịch mức độ cảnh giác cao nhất, không chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế và của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quy định về việc quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện cách ly tập trung, bàn giao sau kết thúc cách ly và quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú và các văn bản liên quan khác về quản lý người xuất nhập cảnh.

2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 và Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 06/5/2021; Thông báo kết luận số 125/TB-UBND ngày 08/5/2021 và các văn bản có liên quan. Thực hiện cách ly tập trung đủ 21 ngày/đợt cách ly đối với người nhập cảnh theo các quy định hiện hành; Chỉ đạo thắt chặt các biện pháp kiểm soát, quản lý người hoàn thành cách ly tập trung theo hướng dẫn của cơ quan y tế và giám sát quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo. Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đang quản lý trên địa bàn, đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát người được cách ly theo quy định; camera giám sát hoạt động liên tục và kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định tại các khu cách ly tập trung. Khẩn trương chấn chỉnh việc tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú theo quy định tại Công văn 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà (hoặc nơi lưu trú) đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung. Bắt buộc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Bắt buộc thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác cần chuyển đến cơ sở y tế để được hướng dẫn, quản lý kịp thời theo quy định. Không được ra khỏi nhà, nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung); nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà, nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (khẩu trang - khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế) của Bộ Y tế; không tụ tập, đến nơi đông người.

Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận chuyên gia (đối với chuyên gia) hoặc công dân Việt Nam phải báo trước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (nơi lưu trú) để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi đến để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARSCoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

Chỉ đạo Trung tâm y tế cấp huyện chuẩn bị hồ sơ gồm danh sách người hoàn thành cách ly tập trung (số điện thoại hoặc email, địa chỉ về lưu trú) và bản chụp các giấy tờ liên quan như: quyết định hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly, kết quả xét nghiệm theo quy định, phương án di chuyển để bàn giao (bằng nhiều hình thức: qua văn bản, email...) cho Sở Y tế tỉnh, thành phố, UBND cấp huyện nơi nhận người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương lưu trú, cư trú và xác nhận việc bàn giao. Trường hợp không có đủ hồ sơ bàn giao, xác nhận bàn giao và phương án di chuyển thì không tiếp nhận cách ly về địa phương lưu trú. Giám sát, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định.

Tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, huy động Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch đối với người đã kết thúc cách ly tập trung về nơi lưu trú trên địa bàn; đặc biệt là việc khai báo y tế chính xác, đầy đủ và tự giác tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch OVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

3. Sở Y tế rà soát, hoàn thiện quy định về cách ly tập trung, theo dõi sức khoẻ sau cách ly tập trung, hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các huyện, thị xã, thành phố khi có hướng dẫn mới. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác cách ly tập trung, theo dõi sức khoẻ sau khi kết thúc cách ly tập trung do tỉnh quản lý và các cơ sở cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm. Tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm tại các cơ sở cách ly tập trung để nhắc nhở và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề xuất xử lý kịp thời theo quy định. Tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích, xem xét xử lý các cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về cách ly tập trung.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế chỉ đạo hoàn thiện ứng dụng quản lý người nhập cảnh từ khi nhập cảnh, tại khu cách ly và theo dõi sức khoẻ tối thiểu 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông; cung cấp công cụ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh (hỗ trợ lắp đặ hệ thống camera giám sát tại khu vực cách ly); đầu mối quản lý hệ thống giám sát camera tại các khu cách ly tập trung, theo dõi việc triển khai thực hiện việc tuân thủ các quy định tại các khu cách ly tập trung và kịp thời thông báo cho Sở Y tế về các vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 để đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung đang quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung, hướng dẫn người hoàn thành cách ly thực hiện các cam kết theo quy định và phối hợp với Sở Y tế để tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly về địa phương, nơi lưu trú.

6. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương chủ trì phối hợp cơ quan y tế thực hiện quản lý, giám sát việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người nhập cảnh.

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo tỉnh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]