(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX khẳng định: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; tập trung làm chuyển biến về nhận thức, đổi mới tư duy, tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân,... Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm tốt công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên". Đây là nội dung quan trọng, bức thiết trong tình hình hiện nay, nhằm xây dựng lực lượng cán bộ, đảng viên có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng cử, dân tin.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chú trọng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX khẳng định: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; tập trung làm chuyển biến về nhận thức, đổi mới tư duy, tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân,... Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Làm tốt công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên”. Đây là nội dung quan trọng, bức thiết trong tình hình hiện nay, nhằm xây dựng lực lượng cán bộ, đảng viên có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng cử, dân tin.

Chú trọng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ (ảnh chụp đầu năm 2021).

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có khoảng hơn 15.600 đảng viên sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở các cơ quan, đơn vị và đa số có trình độ chuyên môn cao, nhận thức chính trị sâu sắc, đang công tác và nắm giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, bộ máy quản lý của Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh, ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng các nghị quyết chuyên đề; tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” năm 2021 bằng hình thức xây dựng video dự thi... qua đó nắm bắt, định hướng tư tưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn giúp cán bộ, đảng viên cập nhật và lựa chọn thông tin để tránh bị kích động, lợi dụng, lôi kéo...

Tại Đảng bộ huyện Quan Hóa, đồng chí Đỗ Minh Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, cho biết: Hằng năm, trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trung tâm còn duy trì có hiệu quả các hội nghị báo cáo viên định kỳ về tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh nhằm trang bị những kiến thức mới và nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, giúp cán bộ, đảng viên có quan điểm rõ ràng, lập trường kiên định trước mọi hoàn cảnh, tình huống, góp phần ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Các trang thông tin điện tử của các đảng bộ huyện, ngành, cơ quan, đơn vị duy trì, hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Hoạt động báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội được triển khai, tổ chức thực hiện ngày càng nền nếp, chất lượng. Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tư tưởng luôn là nội dung quan trọng, đồng thời các buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đã góp phần tạo sự gắn kết và tăng thêm sức chiến đấu cho cán bộ, đảng viên.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngay đầu nhiệm kỳ, các cơ sở đảng đều thực hiện công tác tư tưởng gắn với việc đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các quan điểm phản động, sai trái chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Mặc dù chịu tác động ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 và thiên tai... nhưng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn luôn được giữ vững, góp phần đưa Thanh Hóa đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2020 (đạt 6,08%); được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là điều kiện quan trọng để tỉnh khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển...

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, như: nâng cao nhận thức về nội dung, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết đại hội đảng các cấp; nội dung bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; bồi dưỡng các chuyên đề, các lớp liên kết, phối hợp với tổng số hơn 230 lớp. Ngoài ra còn cập nhật kiến thức mới và thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và thế giới kịp thời. Qua đó đã truyền tải nhiều nội dung quan trọng, cần thiết và tính chính xác giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng để không bị dao động trước những thông tin sai lệch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm đến nhiều vấn đề xã hội và phát triển kinh tế, chính trị, an ninh, trong đó có tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là việc triển khai thực hiện “mục tiêu kép”... Trước những vấn đề trên, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, công tác xử lý, giải quyết tiếp tục được các ngành, địa phương quan tâm thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm là bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị phát huy tính chủ động của các thành viên tham gia; bám sát cuộc sống của người dân để phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận những vấn đề, vụ việc cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm để tham mưu xử lý, định hướng dư luận khi có vấn đề tư tưởng nổi cộm phát sinh và thực hiện phương châm “đi trước” để lắng nghe tâm trạng xã hội, dự báo xu hướng ổn định tình hình tư tưởng trong xã hội...

Bài và ảnh: Minh Trang


Bài và ảnh: Minh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]