(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì cuộc họp với Trường Đại học Y Hà Nội về thực hiện Đề án thành lập và xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa giai đoạn 2015-2019, định hướng đến năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Chiều 1-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì cuộc họp với Trường Đại học Y Hà Nội về thực hiện Đề án thành lập và xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa giai đoạn 2015-2019, định hướng đến năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, các sở, ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa.

Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa thành lập theo Quyết định số 5043/QĐ-BGDĐT ngày 31-10-2014 và chính thức tiến hành hoạt động đào tạo chính quy từ năm 2016. Tính đến tháng 8/2019, Phân hiệu đang đào tạo 640 sinh viên, học viên, trong đó có 309 sinh viên bác sĩ đa khoa, 161 học viên sau đại học, 114 sinh viên liên thông và đào tạo chứng chỉ nghề. Quy mô đào tạo đạt 75% về số lượng so với đề án thành lập Phân hiệu. Theo chính sách thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu, tính đến 2/2019 đã chi 3,9 tỷ đồng cho việc thu hút, đào tạo trong tổng số dự toán 39 tỷ đồng giai đoạn 2016-2021 đã được tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 666/2017/QĐ-UBND ngày 3-3-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Số cán bộ cơ hữu hiện nay tại phân hiệu là 28 người, trong đó có 10 giảng viên, năm 2019 Phân hiệu sẽ tiếp nhận 9 bác sĩ nội trú tốt nghiệp; đến năm 2022 là 74 bác sĩ nội trú về làm việc tại Phân hiệu. Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 100% về cơ sở vật chất và hỗ trợ chi thường xuyên với mức khoảng 20 triệu đồng/1 sinh viên y khoa/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Lãnh đạo Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa báo cáo tại buổi làm việc.

Về kinh phí hỗ trợ thu hút cán bộ giảng viên mới cho Phân hiệu giai đoạn 2016-2025 dự kiến là 39 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 44 năm 2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa); năm 2016- 2018 Phân hiệu đã thu hút được 30 bác sĩ nội trú, đã cấp hỗ trợ cho bác sĩ nội trú về Phân hiệu 3,9 tỷ đồng; dự kiến giai đoạn 2019-2021 Phân hiệu sẽ sử dụng nguồn kinh phí còn lại để thu hút chủ yếu bác sĩ nội trú ở tất cả các chuyên ngành khác nhau. Về đầu tư cơ cở vật chất, trang thiết bị Giai đoạn I và II (xây dựng 20.300 m2 so với 21.000 m2 đề xuất), bao gồm: Nhà Thí nghiệm thực hành 10.450 m2, nhà Tiền lâm sàng 3.945 m2, Nhà Công vụ KTX 5.025 m2, Hội trường 911 m2); Dự án đã mua sắm trang thiết bị thực hành, thực tập chủ yếu cho 3 năm đầu...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Nhằm đưa Phân hiệu phát triển bền vững, có thể độc lập và sớm tiến tới mục tiêu thành lập Đại học Y Thanh Hóa như mục tiêu của Đề án, Trường Đại học Y Hà Nội và Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ về cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Phân hiệu Thanh Hóa chất lượng cao với quy mô dự kiến 300 giường bệnh; hỗ trợ mở mã ngành đào tạo mới (Cử nhân điều dưỡng); hỗ trợ đầu tư giai đoạn 3 để hoàn thiện cơ sở vật chất trong Đề án xây dựng Phân hiệu; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp Bệnh viện với Phân hiệu; điều chỉnh chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho Phân hiệu giai đoạn 2019-2021... Đây là những điều kiện rất cần thiết để Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa bảo đảm hoạt động đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ người dân, đáp ứng yêu cầu tự chủ của Phân hiệu và Đại học Y Thanh Hóa trong tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, sở, ngành của tỉnh và Đại học Y Hà Nội đã trao đổi để làm rõ thêm những vấn đề cần quan tâm liên quan đến vấn đề điều chỉnh, cơ chế chính sách, xác định việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và chủ trương, lý luận, cơ sở thực tiễn của việc xây dựng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Phân hiệu Thanh Hóa; đồng thời làm rõ vấn đề biên chế, thẩm quyền thành lập, đầu tư Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thanh Hóa...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế, phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa trong 5 năm qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cảm ơn lãnh đạo Đại học Y Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo sâu sát để Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa có những kết quả bước đầu rất quan trọng. Tuy nhiên, là đơn vị mới thành lập, nên quá trình hoạt động của Phân hiệu cũng gặp những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục pháp lý, điều động nhân lực, chỉ đạo chuyên môn, nguồn lực đầu tư, việc ban hành và thực hiện các chính sách. Đồng chí Chủ tịch UBND Nguyễn Đình Xứng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Phân hiệu để chỉ đạo các sở, ngành chức năng của Thanh Hóa rà soát, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ Phân hiệu hoạt động thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Thanh Hoá luôn đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cam kết đồng hành xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đề nghị Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa xây dựng đề án về vị trí việc làm, chủ động trong bố trí nguồn nhân lực cơ hữu của trường, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, giảng viên và tính ổn định trong hoạt động; đề nghị Phân hiệu xây dựng Đề án phát triển Phân hiệu trong giai đoạn tới với những mục tiêu cụ thể về quy mô đào tạo, lộ trình tự chủ; kiến nghị các vấn đề cần rà soát, bổ sung cơ chế chính sách, nhu cầu đầu tư, hoàn chỉnh đề án thành lập Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Phân hiệu Thanh Hóa để trình Bộ Y tế quyết định thành lập - đây là cơ sở để tỉnh có cơ sở hỗ trợ. Tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành cùng với Đại học Y Hà Nội để xây dựng Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa ngày càng phát triển. Đồng thời mong muốn Đại học Y Hà Nội tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo của Phân hiệu, cùng đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện phát triển Phân hiệu, tiến tới phát triển Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Phân hiệu Thanh Hóa.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]