(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP, đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 14-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP, đồng chủ trì hội nghị.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác bảo đảm ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên. Hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về ATTP được hoàn thiện; trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP của các cấp, các ngành được phân định rõ ràng; tổ chức, bộ máy quản lý Nhà nước về ATTP các cấp được thành lập và kiện toàn. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hình thành và nhân rộng. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP đã phát huy hiệu quả; tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi được ngăn chặn; việc xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm sản xuất nhỏ lẻ đạt được kết quả bước đầu. Hoạt động giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Hệ thống thực phẩm an toàn

Nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý ATTP. Một số địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Đã nhận được sự quan tâm, tích cực vào cuộc của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát về ATTP; nhiều phong trào thi đua, mô hình, điển hình về ATTP được phát huy, đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 783 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, hàng năm cung ứng ra thị trường khoảng 362.600 tấn sản phẩm thực phẩm các loại; đã xây dựng 1.502 mô hình giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm ATTP; 66 chợ được đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN 11856:2017; 305 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; 757 bếp ăn tập thể đáp ứng các quy định về ATTP, có 619 bếp ăn tập thể được công nhận bảo đảm ATTP... Công tác xây dựng xã, phường ATTP được đẩy mạnh, đến nay có 63 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định và tặng Bằng công nhận xã đạt tiêu chí ATTP; trong đó, huyện Đông Sơn có 15/15 xã, huyện Vĩnh Lộc có 16/16 xã được công nhận đạt tiêu chí ATTP; tỷ lệ sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về ATTP đạt 100%; tỷ lệ sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát, đáp ứng các quy định về ATTP đạt 71%; tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận đạt 34,5%... Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, có 23 tập thể, 20 cá nhân và 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn Thanh Hóa đến năm 2020”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Mô hình rau an toàn tại xã Đông Tiến, Đông Sơn

Bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 04-NQ/TU, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh tại một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chưa thường xuyên. Hoạt động của Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP cấp huyện, ban nông nghiệp xã ở một số địa phương chưa phát huy hiệu quả. Kết quả thực hiện một số mục tiêu cụ thể đạt thấp so với nghị quyết đề ra, như: Công tác kiểm tra xử lý vi phạm ở một số địa phương còn thụ động; xử lý vi phạm chưa kiên quyết, chưa bảo đảm tính răn đe, còn tình trạng nể nang, né tránh; việc công khai cơ sở vi phạm và kết quả xử lý vi phạm về ATTP chưa đáp ứng yêu cầu. Việc lấy mẫu thực phẩm để giám sát, cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP tại cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ còn gặp nhiều khó khăn. Kiểm tra chất lượng ATTP, nguồn gốc thực phẩm từ ngoài tỉnh đưa vào trong tỉnh, thực phẩm kinh doanh tại chợ còn rất hạn chế; việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ của các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các địa phương, đơn vị đã tập trung làm rõ thêm những khó khăn, hạn chế trong công tác bảo đảm VSATTP ở cơ sở; như công tác quản lý thức ăn đường phố; bảo đảm VSATTP tại bếp ăn tập thể, khu công nghiệp; xóa bỏ dần các điểm giết mổ nhỏ lẻ, xây dựng các điểm giết mổ tập trung; quản lý các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm trong khu vực chợ dân sinh; ý thức của người dân trong tố giác các hành vi vi phạm VSATTP chưa cao đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt hơn công tác quản lý ATTP.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Hội nghị trực tuyến đến nhiều điểm cầu trong toàn tỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá, qua 3 năm Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 04, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm VSATTP đã được các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Thể hiện trên thực tế số người bị ngộ độc thực phẩm giảm mạnh so với trước khi thực hiện Nghị quyết 04; nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải đảm bảo ATTP được nâng lên. Đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết liệt chỉ đạo thực hiện bằng được 4 nhóm mục tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp về bảo đảm VSATTP đến năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kết luận Hội nghị

Để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của nghị quyết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, chủ doanh nghiệp... về công tác bảo đảm ATTP, nhất là cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong đi đầu; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm ATTP, công khai thông tin trên phương tiện truyền thông, quyết không bao che, nể nang; nâng cao tỷ lệ sản phẩm thực phẩm được kiểm soát ATTP đến năm 2020; tăng cường công tác quản lý gia súc, gia cầm vừa để phòng chống dịch bệnh, vừa kiểm soát được nguồn thực phẩm tiêu thụ tại thị trường nội địa; tổ chức các hoạt động khuyến khích tiêu thụ nông sản an toàn tại địa phương...; đẩy mạnh xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP – đây là chỉ tiêu tổng hợp, chỉ tiêu gốc của nghị quyết; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho công tác bảo đảm ATTP...

Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, các huyện, ngành hoàn chỉnh báo cáo, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 04; yêu cầu Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh phối hợp với các ngành, các huyện, thị, thành phố hoàn chỉnh báo cáo sơ kết để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó phải nêu rõ những mặt tốt, những mặt chưa đạt để rút kinh nghiệm trong thời gian tới triển khai đạt được các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 theo đúng tinh thần của Nghị quyết 04. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, những người đứng đầu các địa phương, đơn vị coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng; tiếp tục có những giải pháp đột phá để thực hiện bằng được, coi đây là yếu tố quyết định bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm sự phát triển bền vững.

Tô Hà

Tin liên quan:
 • Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
  Tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

  Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của các ngành và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, người sản xuất, người tiêu dùng về công tác đảm bảo VSATTP được nâng lên; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng thực phẩm, nông, lâm, thủy sản an toàn được hình thành và nhân rộng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
  Tằng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, cơ sở có nhiều thành tích trong thực hiện VSATTP

  Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết sổ 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

 • Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
  Xã Vĩnh Phúc quan tâm xây dựng các tiêu chí xã an toàn thực phẩm

  Bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và có những cách làm phù hợp, xã Vĩnh Phúc (Vĩnh Lộc) đã “về đích” các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

 • Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng: Những người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải coi việc thực hiện các mục tiêu về bảo đảm VSATTP đến năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
  Chuyển biến trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở huyện Vĩnh Lộc

  Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, huyện Vĩnh Lộc đã có nhiều cách làm hay, mô hình điểm, tạo sự chuyển biến về công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn.

 • Huyện Thường Xuân: Xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn
  Huyện Thường Xuân: Xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn

  Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]