(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng, huyện Hà Trung, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa và Dự án bảo tồn, tôn tạo Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình, thuộc Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình (Nga Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra thực hiện Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa

Sáng 1-4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng, huyện Hà Trung, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa và Dự án bảo tồn, tôn tạo Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình, thuộc Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình (Nga Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra thực hiện Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác xem bản đồ hướng tuyến Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 490/QĐ-UBND, ngày 5-2-2021 với tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng.

Tổng chiều dài đoạn đường là 18,8 km (trong đó đoạn Km15+139,47-Km17+505,02 dài 2.365 m trùng với dự án đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa nên không đầu tư trong dự án này); chiều dài thực tế của dự án là 16.442 m.

Cụ thể: Đoạn Km0-Km1+00 (dài 1 km) đi trùng với quy hoạch của thị xã Bỉm Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 16-5-2019: đầu tư theo quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn với chiều rộng nền đường Bn=17,5 m, chiều rộng mặt đường Bm=11,0 m.

Đoạn Km1+00-Km15+139,47 (dài 14.139m) và đoạn Km17+505,02Km18+807,16 (dài 1.302 m) đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (theo TCVN 4054:2005) với vận tốc thiết kế Vtk=80 km/h; chiều rộng nền đường Bn=12 m, chiều rộng mặt đường Bm=11 m.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra thực hiện Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa

Đoạn Km0-Km1+00 (dài 1 km) thuộc địa phần thị xã Bỉm Sơn.

Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa có Eyc>140Mpa, công trình cầu có bề rộng xe chạy Bm=12 m, tải trọng thiết kế HL93, tần suất thủy văn tính toán P=1% (đối với cầu trung, cầu lớn), P=4% (đối với cầu nhỏ và nền đường); tải trọng tính toán kết cấu áo đường xe trục đơn 10T; tải trọng thiết kế cống H30-XB80.

Ngay khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, Sở Giao thông - Vận tải đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đồng thời tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới; đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẻ thi công dự toán công trình…

Sau khi nghe các đơn vị liên quan giải trình những nội dung liên quan đến Dự án và khảo sát thực địa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất các phần việc được giao để khởi công Dự án theo kế hoạch.

Đồng chí nhấn mạnh, trước ngày 30-4-2021, Sở Giao thông - Vận tải phải bàn giao mốc lộ giới để các địa phương có căn cứ thực hiện kiểm kê, lên phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương, các ngành có liên quan xác định diện tích đất lúa phải thu hồi tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Về việc sử dụng vật liệu làm nền đường, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý ngành chức năng, trực tiếp là Sở Giao thông - Vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường phải khảo sát, tính toán kỹ, qua đó tham mưu đề xuất việc cấp mỏ vật liệu phục vụ dự án bảo đảm theo yêu cầu, tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên.

Đồng chí nhấn mạnh: Từ nay đến khi khởi công dự án những phần việc nào có thể rút ngắn thời gian thực hiện các ngành, các địa phương cần chủ động và tham mưu để triển khai hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra thực hiện Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác nghe giải trình vị trí triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình trên bản đồ định hướng tổ chức phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan tổng thể Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình.

Đối với Dự án bảo tồn, tôn tạo Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình, huyện Nga Sơn, qua khảo sát thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện Nga Sơn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn cần tính toán lại quy mô, kiến trúc một số hạng mục trong dự án; chú ý đến việc quy hoạch hệ thống cây xanh, khuôn viên, bãi đỗ xe trong khu di tích… Việc bảo tồn, tôn tạo Đền thờ phải gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng chí đề nghị huyện Nga Sơn phối hợp với ngành chức năng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, phương án thực hiện Dự án báo cáo UBND tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra thực hiện Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa

Phối cảnh minh họa không gian Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra thực hiện Dự án đường giao thông từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa

Không gian khuôn viên Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình.

Được biết, Dự án bảo tồn, tôn tạo Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình gồm các hạng mục: Đền thờ; tả vu; hữu vu; phù điêu; nghi môn nội; cầu qua suối; cổng tứ trụ, hào lũy; am hóa vàng; sân đường nội bộ, tường rào và hạ tầng kỹ thuật, với tổng vốn đầu tư khoảng 95,5 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình - địa danh tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ở TK XIX, xây dựng Di tích trở thành điểm giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, đồng thời kết nối với các di tích, danh thắng trong vùng, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]