(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-2-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022. Nội dung chỉ thị như sau:

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022

Ngày 20-2-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022. Nội dung chỉ thị như sau:

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ tư với biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh và mức độ nguy hiểm chưa từng có, tác động toàn diện đến tình hình kinh tế - xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; an sinh xã hội tiếp tục được chăm lo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống mọi mặt của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, với tinh thần “không để ai không có Tết”. Những kết quả đó, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi ở khắp các vùng, miền trong tỉnh, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa càng thêm vững tin vào tương lai tốt đẹp của quê hương, đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong dịp Tết và những ngày gần đây, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; còn xảy ra nhiều vụ vi phạm giao thông, trật tự xã hội, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy; sức mua hàng hóa tăng thấp, sản lượng vận tải hành khách phục hồi nhưng chưa mạnh; xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu tiềm ẩn nguy cơ tăng giá…

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 dự báo thời gian tới còn diễn biến phức tạp và biến động khó lường của tình hình quốc tế, khu vực; tỉnh ta sẽ tiếp tục phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong khi nguồn lực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch kéo dài hai năm qua. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trước mắt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các công việc trọng tâm sau:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, nhất là các biến chủng mới để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, phải bắt tay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ, nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022 đã đề ra.

- Tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc, bất cập đã được rà soát, phát hiện; không để xảy ra khoảng trống pháp luật khi triển khai. Tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, các rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật.

- Khẩn trương phân bổ chi tiết dự toán chi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2022; trong đó ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng kế hoạch, chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh và Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chủ động, tập trung xử lý công việc ngay sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức các hoạt động du Xuân làm ảnh hưởng đến công việc và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân.

- Tập trung triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mùa Xuân năm 2022 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục tham mưu các giải pháp hữu hiệu để sớm tiếp cận các nguồn vắc xin phòng, chống Covid-19 theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh; kịp thời rà soát, đánh giá, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho phù hợp với tình hình mới và các quy định của Trung ương.

- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp y tế, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với lộ trình mở cửa lại du lịch, vận tải hàng không, các hoạt động dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

- Hướng dẫn các cơ sở y tế có phương án sẵn sàng đáp ứng, bảo đảm tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch và thu dung, điều trị, khám bệnh, chữa bệnh thường quy; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quản lý chất thải y tế, nhất là chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19, không để phát tán mầm bệnh ra bên ngoài và gây ô nhiễm môi trường.

- Rà soát, thực hiện tốt chính sách, chế độ đãi ngộ, động viên đội ngũ y, bác sỹ, các lực lượng tuyến đầu, người tình nguyện tham gia phòng, chống dịch, không để ai bị thiệt thòi, bất bình đẳng trong quá trình tham gia phòng, chống dịch. Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam để tiếp tục khơi dậy lòng nhiệt huyết, dấn thân của đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch, những người đã cống hiến, hy sinh vì sức khỏe, tính mạng Nhân dân.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/02/2022.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết hoặc trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trước khi giao kế hoạch chi tiết đối với các nguồn vốn, nhiệm vụ, dự án chưa được phân bổ, hoàn thành trước ngày 31/3/2022. Đồng thời, khẩn trương rà soát tình hình và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 để đề xuất phương án xử lý phù hợp đối với số vốn còn lại chưa giải ngân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thẩm định quy hoạch và các Bộ, ngành liên quan để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tổ chức triển khai thực hiện.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn theo từng lĩnh vực, sắc thuế, đảm bảo vượt dự toán thu ngân sách Trung ương giao năm 2022; chủ động phân loại, đánh giá các nguồn thu ngay từ đầu năm để có biện pháp thu thích hợp, hiệu quả.

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước ngay từ khâu phân bổ, nhất là chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; thu hồi các khoản kinh phí chi thường xuyên chậm phân bổ, chậm triển khai; phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu, thực hiện tốt các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của Chính phủ, vừa phát triển nguồn thu mới, nguồn thu vãng lai, các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu ngân sách để hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Theo dõi sát tình hình thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có kế hoạch sản xuất phù hợp, có giải pháp đề phòng rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, bảo đảm đạt mục tiêu đã đề ra của năm 2022; tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch lấy nước theo yêu cầu phục vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân, cung cấp nước phục vụ nuôi trồng thủy sản; đồng thời tăng cường các biện pháp để giữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi tình hình cung cầu vật tư nông nghiệp thiết yếu và các mặt hàng nông sản; chủ động có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc ùn ứ vật tư, nông sản; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, trục lợi bất chính.

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm như: Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên trâu, bò, Cúm gia cầm, Tai xanh, Lở mồm long móng; thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, kiên quyết không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

- Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là năng lượng và chế biến, chế tạo ngay từ đầu năm; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi chuỗi cung ứng, đặc biệt là các dự án trọng điểm để sớm đi vào vận hành, tạo năng lực sản xuất mới.

- Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, vật tư nông nghiệp,… để chủ động có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

- Tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là vào các thị trường truyền thống, các thị trường đối tác ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA). Bám sát và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới phía Bắc; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi. Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội.

- Theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình lao động để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết và do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ người lao động quay trở lại nơi làm việc và các doanh nghiệp đang vào đà phục hồi, khôi phục và phát triển.

- Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động, đáp ứng đủ lao động cho các địa phương, doanh nghiệp. Chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án tuyển chọn, đào tạo nguồn để đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài khi các nước mở cửa trở lại.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương cho học sinh, sinh viên trở lại học tập trung tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của Nhân dân, không để hành khách không có phương tiện trở lại làm việc, học tập; tiếp tục hướng dẫn về tổ chức hoạt động vận tải của 05 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn dịch bệnh và phù hợp với tình hình thực tế; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định; tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm điều kiện về an toàn đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và dịch vụ vận tải.

- Phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm như: Đường cao tốc Bắc Nam; Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Đường từ thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 2). Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công một số dự án hạ tầng quan trọng, như: Đường nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; Đường Vạn Thiện đi Bến En…

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022, đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng 3.747 ha đất để thực hiện 1.203 dự án được giao chỉ tiêu trong năm 2022.

- Khẩn trương đấu mối với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để triển khai trình, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

- Tiếp tục hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, sử dụng không gian biển trong Quy hoạch tỉnh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, biển, quy hoạch và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng các dự án có sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng phí đất đai, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan để đưa quỹ đất vào sử dụng hiệu quả, giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực để xử lý, tái chế chất thải, rác thải thay cho chôn lấp; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường đầu Xuân như Tết trồng cây, phục hồi các hệ sinh thái, ra quân làm sạch môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn nước.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ việc cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi), xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

10. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa năm 2022 đạt 37%.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch dọc các tuyến đường giao thông lớn, các trục giao thông chính và kết nối các khu chức năng. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và giám sát thực hiện quy hoạch trên địa bàn.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phục hồi thị trường du lịch phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19; trọng tâm là triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, các ngành giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, đảm bảo mục tiêu giữ vững thành tích trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu tại Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các phương án dạy học, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học theo cấp độ dịch, nhất là tình trạng nhiễm Covid-19 tại các trường học đang tăng cao, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học 2021 - 2022; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc dạy học trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền.

13. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn và xử lý nghiêm sai phạm trong thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ; tập trung xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ cải cách công vụ, công chức theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

14. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; triển khai thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022, trong đó chú trọng theo dõi, đôn đốc các sở, ngành thực hiện rà soát văn bản, xử lý kết quả rà soát văn bản và thực hiện rà soát độc lập, chuyên sâu đối với các nhóm quy định pháp luật để phát hiện các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không còn phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

15. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tập trung triển khai Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nâng cao năng lực của các tổ chức khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

16. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số sau Tết Nguyên đán, kịp thời tham mưu, đề xuất hỗ trợ những hộ nghèo, khó khăn trong những tháng giáp hạt để ổn định đời sống, không để xảy ra tình trạng thiếu đói. Tham mưu triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

17. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

18. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hệ thống các tổ chức tín dụng. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát và hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, người dân; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

19. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; đẩy mạnh lộ trình cải cách thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; triển khai hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình quy định. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận số thuế đã nộp bằng phương pháp điện tử để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp miễn, giảm, giãn, gia hạn thuế theo quy định.

20. Cục Quản lý Thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa, nhất là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đảm bảo ổn định thị trường.

21. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng:

- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh.

- Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu Xuân như tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích... Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án.

- Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở hàng hóa quá tải trọng, quá số người quy định. Có phương án đấu tranh chống đua xe trái phép, cương quyết xử lý và trấn áp đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Chủ động công tác phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh, khu dân cư tập trung.

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

22. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi sát tình hình, chủ động có biện pháp ứng phó kịp thời, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện biên giới tăng cường quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở, đường biển. Thực hiện tốt công tác tuyển quân gắn với bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022.

23. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế; tập trung triển khai việc duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

24. Sở Thông tin và Truyền Thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, xã hội số để thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo.

- Tập trung tuyên truyền về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có việc từng bước mở cửa du lịch, hàng không quốc tế; có những bài viết, phóng sự phản ánh về không khí ra quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm mới của các cơ quan, địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi, hải đảo, tạo khí thế mới thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Nhâm Dần 2022; phổ biến các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật, cản trở công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân văn của người Thanh Hóa tới công chúng trong nước và nước ngoài. Cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân; tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường bản tin về tình hình giao thông trong các ngày đầu năm mới sau Tết Nguyên đán.

25. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là đối với các đề án theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp… Chủ động, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị, kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tất cả các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phải được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và phát triển các nền tảng hệ thống thông tin điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

26. Bảo hiểm Xã hội tỉnh bám sát chủ trương, đường lối, định hướng và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động xây dựng, triển khai linh hoạt các giải pháp, kịch bản điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế theo Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đẩy nhanh hơn nữa chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối, chia sẻ hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân tiếp cận mọi thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đảm bảo hoàn thành mục tiêu về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2022 đạt 90% trở lên.

27. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, không lùi bước trước thách thức, biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để phấn đấu vươn lên và đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả.

28. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]