(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, một trong những nội dung quan trọng là công tác chuẩn bị đội ngũ kế nhiệm khóa mới. Thực tế, việc chuẩn bị đội ngũ kế thừa luôn được các cấp ủy đảng chuẩn bị liên tục, thường xuyên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chăm lo công việc gốc của Đảng

Trước thềm đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, một trong những nội dung quan trọng là công tác chuẩn bị đội ngũ kế nhiệm khóa mới. Thực tế, việc chuẩn bị đội ngũ kế thừa luôn được các cấp ủy đảng chuẩn bị liên tục, thường xuyên.

Chăm lo công việc gốc của Đảng

Cán bộ xã Nga Lĩnh (Nga Sơn) sâu sát cơ sở, thăm hỏi nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống của các hộ dân ở thôn Giải Huấn. Ảnh: Trần Đàm

Thấm nhuần lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ này, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ được xác định là 1 trong 4 khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những giải pháp hiệu quả, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, khoa học, bài bản và có tầm nhìn chiến lược. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy định về công tác cán bộ, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp cụ thể hóa thành các quy định để tổ chức thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, chặt chẽ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Nguồn quy hoạch cán bộ được bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử tiếp tục được đổi mới, mở rộng dân chủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, đi đôi với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Trong nhiệm kỳ này, việc đánh giá cán bộ, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương, thực hiện kiêm nhiệm, nhất thể hóa các chức danh được thực hiện quyết liệt hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy chế kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể và cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nội dung đánh giá được xây dựng thành các tiêu chí cụ thể; kết quả đánh giá, xếp loại được công khai làm cơ sở để xét thi đua khen thưởng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, sắp xếp và bố trí cán bộ. Các cấp, các ngành, địa phương đã mạnh dạn luân chuyển, bố trí cán bộ trẻ về cơ sở, tăng cường luân chuyển cán bộ ngang, dọc để đào tạo. Nhiều địa phương sau khi tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ đến các đơn vị yếu kém đã góp phần ổn định tình hình, kinh tế - xã hội có bước phát triển. Nhiều cán bộ diện điều động, luân chuyển được rèn luyện, trưởng thành, được bố trí, sắp xếp vào vị trí cao hơn. cùng với sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền đã thực hiện mạnh mẽ việc nhất thể hóa, kiêm nhiệm một số chức danh như bố trí đồng chí thường vụ cấp ủy trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã...

Tỉnh đã xây dựng quy hoạch và đề án nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực; dành nguồn lực lớn để bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ cơ sở và lao động nông thôn... Cấp ủy các cấp đã chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tính đến tháng 9–2019, toàn tỉnh có 14.091 cấp ủy viên cơ sở, 1.698 bí thư cấp ủy cơ sở, trong đó: Trình độ tiến sĩ, thạc sĩ có 1.015 đồng chí, tăng 5,07% so với nhiệm kỳ trước; đại học 8.038 đồng chí, tăng 22,15% so với nhiệm kỳ trước (34,85%); cao đẳng 674 đồng chí, giảm 1% so với nhiệm kỳ trước (5,78%); trung cấp 3.358 đồng chí, giảm 11,96% so với nhiệm kỳ trước (35,79%); 1.991 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp, tăng 3% so với nhiệm kỳ trước (11,13%); 9.500 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị, tăng 7,08% so với nhiệm kỳ trước (60,34%). Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã bồi dưỡng được 2.845 cán bộ dự nguồn ban chấp hành đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Cùng với triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường kỷ cương, thực hiện nghiêm kỷ luật, đấu tranh kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, sàng lọc cán bộ, đảng viên, kiên quyết đưa ra đội ngũ những người không xứng đáng. Có thể thấy những kết quả trong công tác cán bộ là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên bước phát triển đột phá, ấn tượng của Thanh Hóa trong năm 2018 và năm 2019. Đó cũng là tiền đề vững chắc để các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn được những nhân tố có đức, có tài giới thiệu nguồn cấp ủy cho nhiệm kỳ tới.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]