(Baothanhhoa.vn) - Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, chấp hành kỷ luật là nguyên tắc trong xây dựng và là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, chấp hành kỷ luật là nguyên tắc trong xây dựng và là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Thiết giáp Bộ CHQS tỉnh.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ công tác trong ngày, trong tuần, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tích cực nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật và chấp hành an toàn giao thông cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm, tính “tự giác, tự quản, tự rèn” cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần ổn định chính trị nội bộ, cán bộ, chiến sĩ thống nhất cao, nhiều đơn vị đã giữ vững và tiến hành tốt công tác quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung giáo dục tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa của xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, hành động, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tính tổ chức, tính kỷ luật, tác phong chính quy, ý thức tự giác thượng tôn pháp luật, kỷ luật. Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường quản lý, định hướng thông tin, dư luận trên mạng xã hội, hạn chế thông tin xấu tác động đến tâm lý, tư tưởng bộ đội; rà soát chặt chẽ các mối quan hệ, kịp thời giải quyết các tình huống tư tưởng nảy sinh. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tập trung nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức “Ngày pháp luật” chặt chẽ, nghiêm túc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của các tổ chức: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội đồng quân nhân,... hướng hoạt động của các tổ chức này vào thực hiện các nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tham gia xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Giờ huấn luyện gói buộc lượng nổ và tra lắp lượng nổ của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trên tất cả các mặt công tác, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường biện pháp quản lý con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập; gắn giáo dục với quản lý và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, tránh việc bao che, dấu diếm khuyết điểm hoặc nể nang, né tránh, phát huy hiệu quả răn đe, phòng ngừa. Đặc biệt lồng ghép xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác.

Đại tá Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và duy trì nghiêm việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, nội quy đơn vị đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tính tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện điều lệnh, điều lệ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên rà soát đánh giá tình hình kết quả thực hiện xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, nâng cao nhận thức, nhất là ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất văn hóa, tinh thần cho bộ đội, xây dựng môi trường thân thiện, đoàn kết gắn bó trong cơ quan, đơn vị để cán bộ, chiến sĩ tin tưởng yên tâm công tác, xác định quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Với những biện pháp đó, công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật Bộ CHQS tỉnh đã có bước chuyển biến toàn diện, vững chắc. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa)


Bài và ảnh: Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]