(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Với vai trò là thường trực Ban Chỉ đạo 35, ban tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; tiếp tục triển khai tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, đảng viên, đủ sức đề kháng “miễn dịch” và ứng phó với các tình huống phức tạp, nhất là đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy thành lập ban chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 94. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tăng cường đổi mới nội dung hình thức, phương pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc theo hướng linh hoạt, sát thực với thực tiễn; nhất quán theo phương châm lấy “xây” để “chống”, kết hợp chặt chẽ giữa việc thông tin tuyên truyền sâu rộng với việc xác định, phân biệt đối tượng cần đấu tranh phản bác, tích cực liên kết, chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, bài viết có nội dung tốt. Hoạt động của ban chỉ đạo 35 các cấp đã từng bước đi vào nền nếp, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai rộng khắp; đã tổ chức được nhiều hình thức đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, thông tin bịa đặt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội, blog; các cơ quan chức năng đã chủ động ngăn chặn, sàng lọc, bóc gỡ những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Phát huy vai trò chủ lực của ngành tuyên giáo trên mặt trận tư tưởng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Như Thanh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 huyện kiện toàn, phát triển đội ngũ cộng tác viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Trong năm 2019, huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, các kỹ năng xử lý thông tin cho đội ngũ cộng tác viên, qua đó đã có hàng chục nghìn lượt tin, bài về gương người tốt, việc tốt được lan tỏa, chia sẻ, hàng nghìn comment đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch được thực hiện trên internet và mạng xã hội. Ban Chỉ đạo 35 của huyện đã chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện sớm, bóc gỡ, xử lý các trang cá nhân đăng tải các thông tin xấu độc, sai trái.

Là địa phương có sự tăng trưởng nóng trong những năm gần đây, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng từ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tình hình đơn, thư có chiều hướng gia tăng, để góp phần định hướng dư luận, ổn định tình hình, Ban Tuyên giáo Thành ủy Sầm Sơn đã quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tiếp nhận các thông tin về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; đồng thời Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động cung cấp thông tin chính thức và định hướng phản biện xã hội về những vấn đề sai lệch, xuyên tạc, không đúng sự thật giúp cộng tác viên nắm bắt để tuyên truyền ở cơ sở. Thông qua công tác nắm bắt dư luận xã hội từ các cộng tác viên đã phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đơn vị cơ sở kịp thời, sát thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thông qua các cộng tác viên dư luận xã hội để chuyển tải, cung cấp các thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng đắn về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thuận với chủ trương giải quyết các vụ việc nổi cộm trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố phát triển về kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về mạng internet, mạng xã hội, chủ động phát hiện sớm để đấu tranh với các thông tin tiêu cực, xấu độc, sai trái, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật An ninh mạng.

Theo dự báo, thời gian tới, nhất là trong dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội sẽ gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, vì vậy tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nguyễn Văn Phát đã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp, cùng hệ thống chính trị phải tiếp tục nắm vững, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu, kết quả nổi bật mà đất nước, tỉnh đã đạt được. Chủ động dự báo, nhận diện tình hình, kịp thời định hướng thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay ở địa phương, cơ sở, nhất là giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Đấu tranh kiên quyết và không khoan nhượng đối với những thế lực thù địch, những phần tử xấu, cơ hội. Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi viết, phát tán thông tin nhạy cảm, phức tạp về chính trị, những luận điệu sai trái trên mạng xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Hà Minh


Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]